Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

МОЈОТ РОДЕН КРАЈ И МЕСТОТО ВО КОЕ ЖИВЕАМ

No description
by

on 10 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of МОЈОТ РОДЕН КРАЈ И МЕСТОТО ВО КОЕ ЖИВЕАМ

МОЈОТ РОДЕН КРАЈ И МЕСТОТО ВО КОЕ ЖИВЕАМ
Местото во кое живеам се вика село Зубовце и се наоѓа близу до градот Гостивар.Низ него тече река околу него има широки полиња и ливади.Тамо куќите се ниски со големи дворови.Јас често патувам и во градот,каде има шитоки асвалтирани улици и високи згради.Во центарот на градот има глем плоштад.Низ градот тече најголемата река Вардар.
МОЈОТ РОДЕН КРАЈ
Луѓето ќивеат во градови и села.Живото на луѓето е организиран по општини.
Општинатаа може да биде составена од неколку населби во градот,од повеќе села или од помал град во околните села.
Секоја општина има свое има.На чело на општината стои градоначалник.
Градовите и селата имаат имиња.Имињата на населените места се напишани во табли што се наоѓаат на патот пред влезот во градотили во селото.
Општината се грижи за формирање на еколошки друштва,училиштата во општината,осветлување на улиците,детските игралишта,градење обкекти,чиста околина.
ИСТОРИЈА МИНАТО
Минато е нешто што поминало и завршоло,а историја се настани и случки што се сличилие во минатото.Секоја држава има свое минато и своја историја.Репиблика Македонија има богата историја.
Македонија била најголема држава во светот за време на владеењето на Александар III Македонски
Првата словенска азбука-ГЛАГОЛИЦА била напишана од Браќата св.Кирил и
Методи.
Глаголицата била преработена од свети климент кој ја нарекол-КИРИЛИЦА.
Илинденското востаније било кренато против турското робство и била формиранаКрушевската Пепублика.
На АСНОМ Македонија влегува во состав на СФР Југославија.
На 8 Семптенври 1991год.
Република Македонија е прогласена за самоистојна и нње зависна држава.
СПОМЕНИЦИТЕ СВЕДОЧАТ ЗА ИСТОРИЈАТА И ЗА МИНАТОТО
Спомениците се сведоци за минатото и историјата на една земја.Тие треба да се чуваат и да се почитуваат.Спомениците не посетуваат на настаните и личностите од минатото.
Во нашата татковина постијат спомен куќи.Во нив се собрани вредности од минатото.Тие вредности го преставуваат нашето духовно и културно богаство.
Мебелот,сликите,цртежите,текстовитеи др. предмети во спомен куќите се подредени и заштитени.за нас тие се вистинско богаство.
СТАРИ И НОВИ ГРАДБИ И РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ НИВ
Стари градби се :
-Остатоци од стари градови ,цркви,манастири,тврдини,кули,архиолошки наоѓалиштаи др.
Стари градби се викаат затоа што се градени во минатото.
Старите градби во минатото биле градени најчесто од камен и дрво.Тие биле граденио само за една фамилија.Од камен биле градени,исто така црквите,манастирите,тврдините,мостовитео др.
Нови градби се:
-Повеќе катници,мостови,железнички станици,стадиони,салии многу други современи објекти.
Нови градби се викаат затоа што се изградени во поново време.
Новите градби се градагт со бетон,железо,печени тули,изолациски материјалии др.Во повеќекатниците живеат многу семејдтва.
ТРАДИЦИЈА
Традиција е пренесување на културно богаство од минатото.Традуцијата треба да се почитува и да се негува.Народното создавање на песни,приказни,обичаи,носии,ора и др. фолклор.
Архиктектура е обликување на објекти и видови градби.
Занает е рачна изработка на преднети.
Носија е народна облека.
Традиционални јадења се оние јадења што се пренесуваат од колено на колено и се карактеристични за една држава.
МОНЕТИ

Монети се метални пари.Првите монети се правеле од златои од сребро,со ликови на владетели-кралеви.
Денес бо Р.М. платежно сретство е денатот.На монетите се ставени рисот,кучето шароланинец и рибата растрмка,како нацијонални богатства на државата.
ДРЖАВНИ СИМБОЛИ НА Р.М
Знамето ,грбот и хибнатае се државни симболи.
Знамето се истакнува на државни празници,спорски натпревари.
Државното знаме ја преставува државата на секаде во светот.
Кога се изведува хибната на државата се стои мирно.
Денес над Македонија се раѓа

Денес над Македонија се раѓа
Ново Сонцена слободата,
Македонците се борат
за своите правдини.

Од ново сега знамето се вее
Над Крушевската република,
Гоце Делчев,Питу Гули,
Даме Груев,Сандански.

Горите македонски шумно пеат
Бојни песни,
Нови весници,
Македонија слободна
Слободно живее.
УБАВИНИТЕ НА РОДНИОТ КРАЈ-МАКЕДОНИЈА МОЈАТА ТАТКОВИЈА
Мојата татковина Македонија,изобилува со многу природаубавини и тоа:планини ,реки,езера и др.

Планини:
-Шар Планина,
-Кораб,
-Беласица,
-Кожуф и др.

Реки:
-Вардар,
-Црна река,
-Брегалница,
-Црн дрим и др.

Езера:
-Охридско,
-Преспанско,
-Дојранско езеро и др.
Природни убавинипратставуваатбогатство на една држава.Богатство значи нештошто се има во изобилие.Природното богатство фо создала самата природа.Нашата татковина е богатство со реки, езера,шуми,пасишта,полиња.Тие се наше природно богатство.
ПОВРЗАНОСТ ПОМАЃУ СЕЛОТО И ГРАДОТ
Селото ми помага на градот.Тоа го снабдува со месо,млеко,овошја,зеленчук,жито и др производи.Исто така и градот му помага на селото,го снабдува со машини,алати,облека,обувки,сретства за одршување хигиена и со др производи.Селото на мозе без градот,и обратно.
Пошта
Птт-пошта телефон телеграф.
Поштар
Писма телеграми,
секаква пошта носи,
кога студот коси
кога роса роси
кога паѓа снег
по дол и брег
по покрив и кат
и покрива кат.
Ќе ви кажам јас нештона поштарот наш сега
кој работи на студ и најголема жега.

Писма честитки
и разгледниции мили,
и донесе тој вчера
на мојата сосетка лили.

Нашиот поштар секој го сака,а кога носи сметки тато и мама има мака.
АМБУЛАНТА
Јас кога сум болен одам во амбуланта.
Докторката носи бел мантил и слушалки таа ни го проверува грлото.
кога ми е црвено грлото ми дава сируп.Со мајками сирупот го купуваме во апотека.
Во апотека има многу лекови за различни болести.
ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА
Полицаецот го одржува редот и мурот.тој се грижи за нашата безбеднос и сигурност.


ПОЛИЦАЕЦ
Редот и мирот
се негова одговорност главна,
помеѓу децата
неговата професија е славна
полицаецот ги става
криминалците во тесно
без него на
не би ни било лесно.
ФАБРИКА
Мајка ми и татко ми секое утро одат на работа.Тие работаатво фабрика за чоколади.Таму се произведуваат:чоколади,бомбони,кексии др слатки производи.
Производите ги купуваме од продавница.
Ние децата сакаме слатки производи.
ПАЗАР
Во моето место има пазар.во него мајка ми дедо ми и баба ми купуваат:
зеленчук и овошје.На пазарот свои производи носатлиѓето од село:поперки,зелка,грав,боранија,краставици и др.
Исто така тие носат и овошје:јаболка,круши,сливи и де.
ИЗРАБОТИ:
НАСТАВНИК:
СЛАЃАНА ПОПОВСКА
О.У,,ВРАПЧИШТЕ,,
СЕЛО:ЗУБОВЦЕ
КОМБИНИРАНА:I,III,V
Full transcript