Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ATOMUN KUANTUM MODELi

No description
by

Enes Mercan

on 30 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ATOMUN KUANTUM MODELi

ATOMUN KUANTUM MODELi
FONTS
KUANTUM SAYILARI
ORBiTALLER
-Çekirdek etrafında elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur. Elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölgeye orbital denir.Açısal momentum kuantum sayısının (l) değeri orbiyalin şeklini belirler.Öncelikle orbital 2 ye ayrılır.
ATOM VE iYONLARIN ELEKTRON DiZiLiŞLERi
KUANTUM VE KiMYA
-Kimya biliminin temel dallarından biri olan Kuantum Mekaniği'nin atom ve moleküllere uygulanması ile ilgilenen Kimya altdalıdır. Temel bir dal, yani saf Kimya olan Kuantum Mekaniği'nin bir uygulaması olduğundan uygulamalı Kimya dalı olarak değerlendirilebilir. Kuantum Kimyası'nda Schrödinger, Dirac, vb dalga denklemlerinin çözümüyle ilgilenilir.
KUANTUM SAYILARI
-Elektronun bulunma olasılıgının en yüksek oldugu bölge olarak tanımlanan orbital,üç kuantum sayısı ile belirlenen dalga fonksiyonudur.Bu üç kuantum sayısının her farklı kombinasyonu farklı bir orbitali tanımlar.
BAŞ KUANTUM SAYSI
-Birinci kuantum sayısı olup Bohr atom modelindeki enerji seviyelerine karşılık gelir.Baş kuantum sayısı sıfırdan büyük pozitif bir tam sayıdır.n=1,2,3... gibi.Bu sayı elektronun ait oldugu kabugu ya da enerji düzeyini belirler."n" ne kadar büyükse ise katman çekirdekten o kadar uzaktır.
AÇISAL MOMENTUM (YAN) KUANTUM SAYISI
-Bir katmandaki elektron bulutlarının şeklini ve şekil farklılıgından kaynaklanan enerji seviyesindeki degişimleri belirten kuantum sayısıdır.Her katman bir ya da daha çok alt katmandan oluşur.Katmandaki alt katmanları belirleyen l nin alabilecegi degerler
l=0,1,2...(n-1)
MANYETiK KUANTUM SAYISI

-Manyetik kuantum sayısı mℓ ile gösterilir.
İkincil katmanı oluşturan orbitaller uzamda çeşitli şekillerde bulunur.( Uzam: Sınırlandırılmış uzay parçası)İkincil katmandaki orbitallerden biri dış manyetik alana dik ise etkileşim olmaz yani enerji seviyesi değişmez.(mℓ=0)Diğer orbitaller, dış manyetik alanla yaptıkları açılara bağlı olarak enerji seviyelerini yükseltici veya düşürücü yönde olabilirler. (+) ve (-) işaretlidirler.Manyetik kuantum sayısının değeri, açısal momentum kuantum sayısının değerine bağlıdır.Verilen ℓ değeri için mℓ değeri 2l+1 kadar farklı değer alır.

MANYETiK SPiN KUANTUM SAYISI
-Elektron çekirdek çevresinde dönerken aynı zamanda kendi etrafındada döner.Elektron kendi çevresindeki dönme hareketine spin hareketi denir.Bir elektron kendi ekseni etrafında dönerken iki olasılık söz konusu olur.Elektronun bu durumu spin kuantum sayısını belirler.Spin magnetik kuantum sayısı Ms ancak 1/2 ve -1/2 değerini alır. bu durum her orbitalde enfazla 2 elektronun bulunabilecegini gösterir
ATOMiK ORBiTAL
-Atomlarda bulunan ve elektronun uzayın belirli yerlerinde bulunabilme ihtimal yoğunluğunu karesi ile ifade edebileceğimiz matematiksel bir fonksiyondur. Örnek:
s
,
p
,
d
,
f
orbitalleri.
MOLEKÜL ORBiTALi
-Bir molekül üzerinde tamamen dağılmış olduğu düşünülen atomik orbitallerle aynı matematiksel özelliklere sahip olan matematiksel fonksiyonlardır. Örnek: sigma, pi, delta orbitalleri.
s
ORBiTALi
- l=
0

değerine sahip orbitallerdir.s orbitalinde elektron dağılımı küreseldir.Dolayısıyla s orbitalleri, merkezinde çekirdek olan kürelerdir.
- s
orbitalleri 1.katmandan itibaren tüm katmanlarda bulunur.1.katmandaki
s
orbitali 1
s,
2.katmandaki
s
orbitali

2
s...
şeklinde gösterilir.
-Her katmanda s orbitalinden sadece bir tane bulunur.
p
ORBiTALi
- l=1 değerine sahip orbitallerdir.l=1 için ml=+1,0,-1 olduğundan p alt katmanında üç tane elektron bulunur.
- p orbitali 1.katmanda bulunmaz.
- p orbitalleri küresel yapıda olmayıp çekirdekten geçen iki ayrı lob halinde bulunur.
d
ORBiTALi
- l=2 değerine sahp orbitallerdir.l=2 için ml=+2,+1,0,-1,-2 olduğundan
d
orbitalleri uzayda 5 farklı yönelme gösterir ve her alt katmanında beş tane
d
orbitali vardır.
- 1. ve 2.katmanlarda
d
orbitaline rastlanmaz.
-Aynı baş kuantum sayısına sahip tüm
d
orbitallerinin enerjileri aşit fakat geometrik şekiller farklıdır.
f

ORBiTALi
-
l
=3 değerine sahip orbitallerdir.
l
=3 için
ml
=+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 olduğundan
f
alt kabuğunda yedi tane
f
orbitalleri bulunur
-
f
orbitalleri ilk olarak 4.katmanda karşımıza çıkar.
-Çok atomlu atomların temel hallerinin elektron dizilimleri spektroskopi yöntemi ile belirlenir.elektronlar orbitallere aşağıdaki 4 kurala göre dizilir.
AUFBAU KURALI
- Elektronlar yüksek enerjili orbitallerden önce düşük orbitalleri doldurur.
MADELUNG KURALI
-Orbitallerin enerjileri (
n+l
) değerinin artmasıyla yükselir.
- (
n+l
) değerlerinin aynı olması hâlinde n sayısı büyük olan orbitalin enerjisi de yüksek olur.
PAULi DIŞLAMA iLKESi
-Bir atomdaki herhangi iki elektronun her dört kuantum sayısı aynı olamaz.Diğer bir ifadeyle bir orbitalde zıt spinli en fazla 2 elektron bulunabilir.
HUND KURALI
-Orbitaller önce aynı yönlü elektronlar tarafından birer birer doldurulur kalan elektronlar baştan itibaren zıt spinli yerleşerek orbitaldeki elekron sayısını ikiye tamamlar.
DiZiLiŞ
iYONLARIN ELEKTRON DiZiLiMi
ANYONLARIN ELEKTRON ELEKTRON DiZiLiMi
- Anyonun toplam elektron sayısı bulunur ve en düşük enerjili orbitalden başlanarak yerleştirilir.
N=1s 2s 2p
2
6
2
KATYONLARIN ELEKTRON DiZiLiŞi
N=1s 2s 2p
3
2
2
- Önce nötr elektron dizilimi yapılır.sonra katyonun yükündeki kadar elektron;en yüksek baş kuantum sayılı orbitalden başlanarak atılır çünkü atomdan ilk kopan elektron en dış katmandaki elekronlardır.
Na=1s 2s 2p 3s
11
2
2
6
1
Na=1s 2s 2p
11
+
2
6
2
KÜRESEL SiMETRi
- Bir atomun elektron dizilişindeki en son orbital tam dolu yada yarı dolu ise atom küresel simetri özelliği gösterir. Küresel simetri gösteren atomlarda elektronlar çekirdek tarafından simetrik çekilirler. Simetrik çekilen elektronu koparmak fazla enerji gerektirir.
HAZIRLAYAN=ENES CAN MERCAN

SINIF=10/B
NO=1329
KAYNAKÇA
-10.SINIF KiMYA KAREKÖK YAYINLARI
-ViKiPEDi
-http://www.frmtr.com/kimya/1445900-modern-atom-modelleri
-10.SINIF KİMYA MEB DERS KiTABI
-http://www.fenodevi.com
iZOELEKTRONiK ATOMLAR
- Elektron sayıları aynı olan, aynı elektron dizilimine sahip atom ve iyonlardır.7
N
-3
F
9
-1
Ne
10
Na
11
+1
Normal kurallar uygulandığında elektron dizilimi s d ya da s d ile bitan atomlar,bir önceki s orbitallerinden birer elektron alarak s d ve s d yapısına ulaşır.Böylece bu atomlar küresel simetri özelliği kazanarak daha kararlı yapıya kavuşur
2
4
2
9
5
10
1
1
Full transcript