Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Raport autoevaluare geografie Beschieru Vadim

No description
by

Beschieru Vadim

on 24 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Raport autoevaluare geografie Beschieru Vadim

Raport de autoevaluare
Beschieru Vadim

ARGUMENTE ÎN FAVOAREA SOLICITANTULUI GRADULUI DIDACTIC
3. Îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale
Tema de cercetare:
Utilizarea hărților interactive în formarea competențelor la geografie
4. Rezultatele elevilor
DATE GENERALE:
Nume/Prenume:
Beschieru Vadim-
23 august 1988
Studii:
Licență - Geografie și biologie, Universitatea de Stat Tiraspol(2007-2011)


Experiența profesională:

1)Profesor de biologie și chimie (2011-2014) - Gimnaziul „Ion Creangă” s.Soltănești r-n Nisporeni;
2)Profesor de geografie și biologie (2014-prezent) - LT „Ion Creangă” or.Ungheni.
Standardele de eficiență a învățării
geografiei
Referențialul
de
evaluare
Am studiat experiența avansată a colegilor din cadrul comisiei metodice raionale prin asistări la ore și consultații, am analizat situațiile problemă din diverse momente ale activității .

Evaluator la olimpiada de geografie 2015-2016.

Evaluator la teza de geografie sesiunea de vară 2014-2015
Posed competenţe şi abilităţi de predare-învăţare şi evaluare în baza prevederilor şi a cerinţelor curriculare. Dar sunt mereu în căutare, tind spre perfecţionarea cunoştinţelor proprii, pentru o dezvoltare mai amplă şi progresistă:
 -cursuri de formare continuă la disciplină;
 -seminare metodologic
 -seminar teoretico-practic

În cadrul lecțiilor utilizez metode ce dezvoltă gîndirea critică
2.1. Preocupările pentru
dezvoltarea profesională
2.2. Implicarea în activitatea instituției de învățămînt
Profesor 2014-2016
Diriginte;
2014-prezent
2.3. Contribuția personală
la prestigiul și imaginea
unității de învățămînt
 În 2014 am participat la organizarea seminarului republican de biologie cu tema: „Valorificarea finalităților curriculare ale disciplinei Biologia prin dezvoltarea competențelor și a comportamentului responsabil la elevi, în caz de situații excepționale”
Obiective:
 -
Capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică/cotidiană și integrarea acestora în cadrul orelor.
 - Formarea competenţei digitale.

Acţiuni întreprinse:
1. Analiza literaturii de specialitate2. Elaborarea proiectelor didactice cu precizarea celor mai noi strategii centrate pe elev.
3. Integrarea în cadrul orelor a problemelor cu conținut intra/interdisciplinar.
4. Analiza comparativă a rezultatelor a două clase paralele.
Avantajele utilizării hărților interactive
1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare;

Utilizarea animații la lecțiile de geografie
Formarea Tsunami
2. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea;
 Cyclone extreme.
Un site ce prezintă:
- vremea pe glob;
- hărţi ale vîntului ce prezintă poziţia fronturilor atmosferice

World time zone
Un site ce conţine:
- harta fusurilor orare de pe glob
3. Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare.
Verificarea cunoștințelor prin jocuri didactice
http://www.profudegeogra.eu/
http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm ;
http://www.seterra.net/
4. Stimularea gîndirii logice şi a imaginaţiei
.
Lecții AeL la geografie .
5. Introducerea unui stil cognitiv,
eficent, a unui stil de muncă
independentă;

E-şcoala
Este un portal care conţine pagini specifice studierii disciplinei geografie:
lecţii, referate, hărţi, dicţionar cu termeni specifici disciplinei.

6. Dezvoltarea culturii vizuale.

Utilizarea materialelor
ilustrative

Glob virtual Marble

Sat24
O aplicaţie care prezintă cele mai clare imagini reale ale mişcării norilor de-a lungul continentelor Europa şi Africa.

Simulare 3D hărţi topografice
Este o aplicaţie de simulare 3D interactivă, ce ilustrează în timp real
modul în care se modifică o hartă topografică odată cu modificarea de altitudine.
7. Formarea deprinderilor practice utile.
National geographic - Hartă interactivă
8. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele.
9. Determină o atitudine pozitivă a elevilor
faţă de disciplina de învăţămînt.

National geographic kids
Un site de prezentare a unor ţări, prezentare ce conţine imagini, filme, scurt istoric, localizare pe hartă.
 Euratlas
Un site dedicat istoriei şi geografiei Europei
10. Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul Educaţional.
Mediterranean Sea Map Puzzl
e
Dezavantaje
# Lipsa unui personal specializat şi a dotărilor corespunzătoare.
# Lipsa unor softuri de foarte bună calitate
.
# Imposibilitatea adaptării softurilor
străine la programele şcolare naționale.
Am organizat concursul : ”Am inimă de geograf”
5. Direcții de perspectivă
Participarea la seminare metodice ce ţine de: îmbunătăţirea competenţei de comunicare şi evaluare didactică;
Lucrul cu elevii cu CES în calitate de diriginte și profesor de biologie și geografie;
Să valorific principiul interdisciplinarității și transdisciplinarității în cadrul lecțiilor de biologie și geografie.

Soluţionarea conflictelor elev-elev;
CONCLUZII:
Autoevaluarea este o formă de organizare și apreciere, reprezentînd expresia unei motivații lăuntrice față de învățare.
Am obligația de a-mi ajuta discipolii să comunice într-o limbă cizelată indiferent de circumstanțe.
Îmi propun ca să-i motivez pe elevi să învețe prin mijloce
și metode moderne.
Acestea fiind spuse, îmi propun în următorii ani să materializez obietivele înaintate.
Elevul are posibilitatea de a utiliza instrumente de desenare sau marcatori.
Scoala Discovery
Este un proiect realizat de Discovery Networks in parteneriat cu Ministerul Educatiei.Aici puteti gasi conținut video educativ, pe teme precum matematica, fizica, chimie sau alte stiinte exacte.
Concluzii:
Utilizarea hărtilor interactive este o necessitate a secolului a nega acest fapt înseamnă a ascunde un adevăr evident.Profesorul este acel ce trebuie să păşească odată cu dezvoltarea ştiinţei şi societăţii pentru a face faţă încercărilor şi pentru a rămîne un model pentru elev.
Utilizarea hărților interactive la lecții crește motivația elevilor pentru studierea geografiei, independență în acțiune în cadrul orelor.
1. Pregătirea şi prezentarea comunicării în cadrul Consiliului Profesoral cu tema „Dozarea timpului pentru temele de acasă la disciplina geografie și Biologie”

2. Pregătirea și prezentarea comunicării în cadrul Consiliului Profesoral cu tema „Impactul formării profesionale instituționale asupra dezvoltării
competențelor elevilor la disciplina: științe, biologie și geografie.”

3. Participare în cadrul Workshopul Internațional „Paradigme educaționale moderne versus geografia: realizări și perspective” cu comunicarea cu tema „Formarea și dezvoltarea potențialului cognitiv al elevilor la orele de Geografie”
4. Participarea în cadrul Seminarului Republican al Profesorilor de Geografie „Învățarea geografiei prin descoperire”
7. Participare ca moderator al atelierului de lucru „Utilizarea TIC în cadrul orelor de Geografie”
9. Training Internațional „Școala altfel” cu o activitate extracurriculară „Am inimă de geograf”
În 2015 am participat la organizarea seminarului raional de geografie „Utilizarea TIC în cadrul orelor de geografie”
Am studiat sistematic
literatura de specialitate
Bilunarul ecologic
2015
2016
Full transcript