Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Professionele cultuur - module 4

6 februari 2018
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 7 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Professionele cultuur - module 4

Samen werken aan een professionele (leer)cultuur
Lerende organisatie
Reflectie & Vooruitblik
Professionele cultuur
module 4
: vormen van collegiaal leren in organisatieontwikkeling

"De kwaliteit van mijn school is als..."
gezamenlijke prioriteit & collectieve ambitie
organisatie ontwikkeling
persoonlijke ontwikkeling
borging
Collegiaal leren
Collegiale visitatie

1. Is dit onderwerp voor ons belangrijk genoeg?
a. Is het een gezichtsbepalend onderwerp?
b. Voor wie is dit onderwerp belangrijk?

2. Kunnen we dit onderwerp toetsen aan de
visie van onze school?
a. Op welk onderdeel van de visie heeft het betrekking?
b. Welke kwaliteitsindicatoren hebben we bij dit onderdeel?

3. Heeft dit onderwerp betrekking op de strategische doelen van de school?
a. Op welke doelen heeft het betrekking?
b. Welke kwaliteitsindicatoren hebben we bij deze doelen?

4. Is het onderwerp voldoende rijk?
a. Roept het voldoende vragen op?
b. Zijn deze vragen met collegiale visitatie te beantwoorden?

5. Voorziet dit onderwerp in een behoefte?
a. In welke behoefte?
b. Waar is behoefte aan: advies, tips, feedback, verheldering, etc.?

6. Heeft het onderwerp betrekking op onze school in al haar facetten?
a. Wat is de relatie met het primaire proces (het onderwijs, het leren van kinderen)?,
b. Welke randvoorwaarden moeten in ogenschouw genomen worden (sfeer, middelen, personeel, organisatie)?
c. Wat is de relatie met regie en aansturing(visie, doelen, leiderschap)?
Onderwerp-'check'
TEAMCULTUUR
https://www.leraar24.nl/video/5597
visitatiewijzer - waarderingskader
rol 'schrijver' -> beschrijft:
- beleving
- waardering
- bevinding (met 'bewijslast')
- antwoorden
- kansen en bedreigingen
- concrete adviezen en aanbevelingen


Evaluatie moet aanzetten/verleiden tot ...
rekeningen houden met:
- beleving
- (persoonlijke) leerpunten
- opbrengsten
- verbeteringen
Follow-up...?
Wat neem je mee...?
"Laat je zien dat je doet wat je zegt?"

1) Wat heb je tot nu toe met de inhoud van voorgaande modules gedaan in de praktijk?

2) Welke hulp-, leer- of ontwikkelvraag heb je zelf op dit onderwerp (professionele cultuur)?
Formuleer in een 'Hoe kan ik….’ vraag
Terugblik & huiswerk
werkvorm:...
kritische vriend - leernetwerk - collegiale visitatie
Wat verwacht je van collega's?
Wat mogen collega's van jou verwachten?

Context &
Cultuur

erkende ongelijkheid
professionele hiërarchie
werken met teams
positief denken
actielijsten
dialoog & elkaar aanspreken
veranderingsproces starten met ontwerp
professionele ontmoetingen
eerst ervaren; dan vastleggen
dynamische en snelle organisatie

Professionele cultuur
positionele hiërarchie
veel vergaderen
functies, taken en bevoegdheden
notulen
vaste werkgroepen/commissies
op zoek naar de schuldvraag
veranderingsproces starten met document
stabiele en trage organisatie


Ambtelijk-politieke cultuur
Auditvoorbereiding
Full transcript