Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az ifjú Werther szenvedései

No description
by

Hajna Kelemen

on 3 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az ifjú Werther szenvedései

Az ifjú Werther szenvedései
, más fordításban
Werther szerelme és halála
, illetve
Az ifjú Werther keservei
, eredeti címén Die Leiden des jungen Werthers, Johann Wolfgang Goethe levélregénye.
cselekmény
I. rész
Fogadtatása
Városi élet -> Wahlheim
A tiszttartó meghívása, bál, megismerkedés Lottéval.
A bálban tánc, kiderül, hogy a lány el van jegyezve.
Vihar tör ki, és mindkettejüknek ugyanaz az óda jut eszébe, Werther úgy érzi megtalálta a lelki társát.
Albert visszatér, Werther ráébred szerelme reménytelenségére.
Werther & Albert barátok, de a feszültség megmarad.
W. szerelme nem teljesedhet be, ezért elhagyja a falut
Egy követnél, majd hercegnél dolgozik, de rájön, hogy a felső osztálybeli élet nem neki való.
Visszatér Wahlheimbe Lottéhoz, aki már férjnél van.
Újra látogatni kezdi Lottét, aki megkéri, hogy pár napig ne menjen hozzá.
Idő előtt visszatér, Albert nincs ott, ezért W. az
Osszián dalaiból olvas Lotténak.
Hatása alatt W. közeledni próbál Lottéhoz, aki gyengéden elutasítja.
W. ezt úgy veszi, hogy Lotte szereti, mivel megtagadta a társadalmi normákat.
Egy levélben megírja L.-nek, hogy boldog, aztán Albert pisztolyával fejbelövi magát.
Másnap reggel találják meg és temetik el a helyi temetőben.
cselekmény
II. rész
1774 őszi lipcsei könyvvásár, rögtön bestseller Németo.-ban

„A regényben sokkal több van, mint a sablonos szentimentális korhangulat Goethe a szentimentális és kecses rokokó keretbe belekomponálta a végtelent.” (Szerb Antal)
A szentimentalizmus alapműve

Levélregény, de kisebb feljegyzéseket, naplóbejegyzéseket is tartalmaz, pár oldal erejéig a szerkesztő is megszólal benne narrátorként /Goethe trükkje, hogy realisztikusabb legyen a regény/
- Heves reakciók kiváltása Werther polgári normákkal szembehelyezkedö alakja miatt
- Werther: békés házasság megrontója/rebellis/szabadelvü
- Sokak szerint a könyv olyan értékeket hirdetett, amelyek ellentétben álltak a polgári értékrenddel, például az öngyilkosságot
Önéletrajzi elemek:
- Goethe saját plátói vonzalma a mással eljegyzett Charlotte Buff iránt
- Goethe barátjának, Karl Wilhelm Jerusalemnek az öngyilkossága
- Lotte regénybeli alakja Maximiliane von la Roche-ra épül

A Werther-láz

Miközben Goethe sok kritikát vont magára az egyház és a polgárság részéről, a levélregénynek lelkes rajongói is voltak.
Leginkább a fiatalok között tört ki egy szabályos Werther-láz, amely kultuszfigurává emelte Werthert.
- Werther-divat
- Werther-csésze
- öngyilkosságok Werther módján
a Sturm und Drang kulcsfontosságú regénye.
»
vihar és vágy
«: a német irodalmi felvilágosodás jelentős szakaszának, az 1770-es években fellépő szellemi mozgalmának az elnevezése. A név F. M. Klinger egy drá­májának címéből ered, de »
zseni-korszak
nak« (Geniezeit, Genieperiode) is nevezik. Képviselői:
Herder, Goethe, Schiller
.
A mozgalom eszmei ve­zér­motívumai
az önmegismerés,
az egyénnek mint testi-lelki egésznek a szabadsága,
az érzelmek és az érzékek, az ösztönök és a spontaneitás föl­sza­badítása voltak.
a természet megismerése és a természetközeliség minden élőnek és minden alkotásnak a forrása;
az individuum természet adta ké­pes­ségeinek legmagasabb foka a zsenialitás.

Az alkotó művész
mint eredeti géniusz (Originalgenie) egyszeri és összehasonlíthatatlan jelenség;
az egyes népek, nyelvek és kultúrák belső lényegét pedig a hasonló jellegű ősi és népi költészetben megnyilvánuló néplélek hordozza.
A mozgalom nagy
ha­tást
gyakorolt a későbbi német klasszicizmusra és még inkább romantikára, nemcsak az irodalomban, de a filozófiában is.
Charlotte Buff
Wilhelm Amber: A Werther olvasása közben
Young Goethe in Love - 2010
Derby püspöke, Lord Bristol, aki Gothe szemére vetette az öngyilkosságra való buzdítást, elég cinikus választ kapott Goethetől:
„És Ön most számadást kér egy írótól, és el akar átkozni egy művet, amelyet néhány korlátolt szellem tévesen fogott fel, akik a világot legfeljebb egy tucat tökfilkótól és naplopótól szabadították meg, akik nem tudtak semmi jobbat tenni, minthogy végleg kifújták kevés világosságuk gyönge maradékát.”
„Amit csak megtudhattam a szegény Werther történetéről, szorgalmasan összegyűjtöttem, és most elétek bocsátom, és tudom, hálásak lesztek érte. Lehetetlen, hogy ne csodáljátok és szeressétek a szellemét és jellemét, meg ne sirassátok a sorsát. És te, jóságos lélek, aki ugyanazt a szorongást érzed, amit ő, meríts vigaszt a szenvedéseiből, és legyen barátod ez a kis könyv, ha a sors végzése vagy a saját hibád miatt jobbat nem tudsz találni.”William Makepeace
Thackeray
szatirikus verset írt
Sorrows of Werther
(Werther keservei) címmel, amelyben gunyorosan összefoglalja a regény cselekményét.

A magyar irodalomban
Kármán József Fanni hagyományai
című levélregényét szokták párhuzamba állítani a Wertherrel

Jules
Massenet
operává dolgozta át a művet
Werther
címen (1892).

Thomas Mann
1939-ben megjelent Goethe-regénye (
Lotte Weimarban
) Charlotte Buff és a fiatal Goethét kapcsolatáról.

Ulrich Plenzdorf
színdarabot írt a Werther-ből (A
z ifjú W. újabb szenvedései
) címmel, amelynek cselekményét áthelyezte az NDK jelenébe (1972).

Bohumil Hrabal
egyik története Pepin bácsiról
Az agg Werther szenvedései
címet viseli.
„Eme könyvecske hatása nagy volt, de szerencsétlen, és valószínűleg azért, mert a kellő időben érkezett.”(Goethe)
A Werther hatása alatt létrejött művek
Full transcript