Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sprogrige miljøer i Brædstrup

No description
by

Nynne Thorup Horn

on 18 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sprogrige miljøer i Brædstrup

Sprogrige miljøer i Brædstrup
Personaleaften den 19. maj 2015
Resultatet af sprogvurderingerne i Brædstrup i 2014
v/Nynne


Overblik over egne sprogvurderingsresultater
Hvad er den sproglige udfordring blandt børnene i Brædstrup?
Hvad skal vi have særlig fokus på for at skabe progression?
Kort præsentation af Horsens Kommunes Handleplan for sprog og skriftsprog
Tak for nu og god arbejdslyst
Brædstrups resultater blandt de 3-årige
Hvordan arbejder vi målrettet med børnenes produktive talesprog
Hvordan får vi sproget ind i hverdagens rutiner?

Hvad er et sprogfattigt miljø og hvad er et sprogrigt miljø?
De 10 understøttende sprogstrategier
Børnerettede samtaler
De 10 understøttende sprogstrategier
1. Følg barnets interesse
2. Brug åbne spørgsmål
3. Vent på barnets svar

4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger
5. Hjælp barnet med at sætte ord på
6. Forklar de ord, barnet ikke kender i forvejen
7. Relater til noget barnet kender

8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen
9. Ret ikke barnets fejl direkte
10. Leg med sproget, når det er muligt
Praksiseksempler på sprogstrategi 1, 2 og 3
Praksiseksempler på sprogstrategi 4, 5, 6 og 7
Praksiseksempler på sprogstrategi 8, 9 og 10
Børnerettede samtaler

5-6 turtagninger
Brug af de 10 strategier
Præsentation af Horsens Kommune Handleplan for sprog og skriftsprog 0-18 år
www.handleplanforsprogogskriftsprog.com
Gem adressen som bogmærke på jeres tablet eller computer
Sprogrige miljøer
Der tales TIL barnet (dvs. en irettesættende, belærende, ekskluderende tone)
Barnet opfattes ikke som et fuldgyldigt medlem af familien/gruppen på lige fod med de voksne
Barnet gives meget lidt taletid og afbrydes ofte af den voksne
Der er mangel på børnerettede samtaler, og barnet modtager oftest korte ja/nej-svar
Den voksne sætter ikke ord på genstande, følelser og oplevelser i fællesskab med barnet, og den voksne gentager sjældent sine handlinger/ytringer
Barnet har dårlig adgang til bøger og der læses sjældent højt for barnet
Hvis der læses højt for barnet, opfordres barnet til ikke at afbryde
Det fysiske miljø er ikke indrettet med bøger, tegneredskaber, bogstaver, billeder, legetøj, ordkort osv.
Barnet inddrages sjældent i nye oplevelser og aktiviteter såsom skovture, museumsbesøg, foldboldkampe, strandtur, rejser osv.
Eksempler på et sprogrigt miljø
Der tales MED barnet (dvs. en understøttende, anerkendende og inkluderende tone)
Barnet opfattes som et ligeværdigt medlem af familien/gruppen på lige fod med de voksne
Barnet gives meget taletid, og den voksne tager sig tid til at lade barnet svare
Barnet inddrages i mange børnerettede samtaler og modtager uddybende og fyldestgørende svar
Den voksne sætter mange ord på genstande, følelser og oplevelser i fællesskab med barnet og gentager ofte sine handlinger/ytringer
Barnet har rig adgang til bøger, og der læses dagligt højt for barnet
Når der læses højt, inddrages barnet som en aktiv medfortæller
Det fysiske miljø er indbydende og inspirerende og indrettet med bøger, tegneredskaber, bogstaver, legetøj, ordkort osv.
Barnet inddrages ofte i nye oplevelser og aktiviteter
Sprogkonsulent i Tværgående Enhed for Læring
Malene Sucksdorff
Talehørekonsulent
mmsu@horsens.dk
29 31 16 40
Nynne Horn
Sprogkonsulent
ntho@horsens.dk
20 46 73 47

De 3-åriges resultater i de 4 sproglige dimensioner
Hvorfor er resultatet i produktivt talesprog og lydlige kompetencer så lavt?
De 3-åriges resultater i de 9 enkelte tests
Sammenligning med de kommunale resultater
De 3-åriges resultater fordelt på køn
De 3-åriges resultater fordelt på køn
Brædstrups resultater blandt de 5-årige
De 5-åriges resultater i de 4 sproglige dimensioner
Hvorfor er resultatet i receptivt talesprog og lydlige kompetencer så lavt?
Sammenligning med de kommunale resultater
Sammenligning med de kommunale resultater
De 5-åriges resultater fordelt på køn
De 5-åriges resultater fordelt på køn
Hvordan klarer børnene sig i børnehaveklassen på Brædstrup Skole?
Brug den når I arbejder med sprogområdet i de pædagogiske læreplaner
Hvad tester vi i en sprogvurdering?
1. Barnets produktive talesprog
ordforråd
historiefortælling
sproglig kompleksitet
ords endelser

2. Barnets receptive talesprog
sprogforståelse
ordforråd

3. Barnets lydlige kompetencer
evnen til at rime
udtale af sproglyde
skelnen af sproglyde
bogstavkendskab

4. Barnets kommunikative evner
kommunikative strategier
Brædstrup
Horsens Kommune
Brædstrup
Horsens Kommune
Brædstrup
Horsens Kommune
Tid til refleksion og dialog
Drøft i jeres team/gruppe, hvad I er særligt optagede af i resultaterne fra sprogvurderingerne? Har I selv nogle forslag til, hvordan I kan styrke børnenes ordforråd og lydlige kompetencer?
Hvordan arbejder vi bedst og mest systematisk med de 10 understøttende sprogstrategier og børnerettede samtaler?
Udnyt hverdagens rutiner til at engagere børnene i børnerettede samtaler, hvor der gøres brug af sprogstrategierne. F.eks. i garderoben, ved toiletbesøg, i spisesitationer, osv.
Vær en aktiv deltager i børnenes leg, inde såvel som ude og sæt mange ord på undervejs. Glem ikke drengene i træerne.
Vær opmærksom på, at alle børn inddrages i børnerettede samtaler hver dag
Aftenens mål:
indsigt i egne sprogvurderingsresultater
viden om, hvordan man målrettet arbejder med børns sprog
kendskab til konkrete redskaber, der understøtter arbejdet med børnenes sprog
udarbejdelse af læringsmål
Eksempler på sprogrige miljøer
Hit med Lyden- den lydlige opmærksomhed
Sanglege og rim og remser:
lydlig
opmærksomhed
og motorik
Dialogisk læsning og fokusord: ordforråd, sprogforståelse, historie-fortælling, grammatisk kompleksitet
MEN.....
.... det hele bliver først virkelig meget værd, når det bruges i interaktion med en kompetent og nærværende voksen!
I små differentierede
børnefælleskaber
med plads til masser af dialog mellem én voksen og få børn
Hvor den voksne tager ansvar for børnenes læring via de understøttende sprogstrategier
Tal til sammenligning
National normfordeling blandt 3- og 5-årige
Kommunal gennemsnitsfordeling blandt 3- og 5-årige i 2014
Brædstrups gennemsnitsfordeling i 2014
Læringsmål
Hver gruppe/team opstiller ét konkret læringsmål, som de vil have særligt fokus på indtil sommerferien
Læringsmålet skal tage udgangspunkt i aftenens oplæg
Læringsmålet skal være tydeligt, synligt og målbart
Eksempler
"Vores mål er, at alle børn skal deltage i mindst X antal børnerettede samtaler hver dag (registreres med skemaet)"
"Vores mål er, alt alle voksne på stuen anvender mindst X antal understøttende sprogstrategier hver gang de taler med et barn"
"Vores mål er at eliminere voksen/voksen-interaktioner, når vi spiser frokost/er på legepladsen"
"Vores mål er, at alle drenge skal deltage i et forløb med dialogisk læsning"
"Vores mål er at arbejde med fokusord og inddrage forældrene i dette arbejde"
Eksempler på et sprogfattigt miljø
Hvad skyldes den store forskel mellem socialklasserne?
Ordforrådet er en væsentlig
forudsætning for senere læring
Sammenhæng mellem ordforråd og resultat i national test i læsning i 6. klasse
Sammenhæng mellem ordforråd og resultat i national test i læsning i 6. klasse
(Bleses, Makransky, Dale, Højen, Ari & Vach, indsendt)
(Bleses, Makransky, Dale, Højen, Ari & Vach, indsendt)
Hvad siger den danske børnesprogsforskning?
Sammenhængen mellem størrelsen af ordforrådet og social klasse
(Hart & Risley, 1995)
kendskab til sammenhæng mellem lyd og bogstav
bogstavkendskab
evne til at skelne mellem og udtale sproglyde
Ordkort:
Ordforråd og
skriftsprog
Hvor forældrene inddrages i og aktivt tager ansvar for børnenes sprog derhjemme
Hvor voksen/voksen-dialoger minimeres og barn/voksen-dialoger maksimeres
Når I har formuleret jeres læringsmål.....
skriver I det ned på et stykke papir
og afleverer det til Charlotte senest kl. 19.10
derefter præsenterer I kort jeres læringsmål for de andre
på næstkommende teammøde skal læringsmålet være et punkt på jeres dagsorden
Full transcript