Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

xy

xxyy
by

Csilla Varga

on 11 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of xy

Kódváltások, kódkeverések vizsgálata a közösségi hálók világában
BEVEZETÉS
1. Kétnyelvűség
- a nyelvek egymásra hatása
(bázis- és vendégnyelv)
kódváltás
kódkeverés
kevert lexémák
2. CMC - computer mediated communication
- írott beszélt nyelv
- lehet szinkron és aszinkron
közösségi hálók
ANYAG ÉS MÓDSZER
Anyag

21 alany: 9 férfi, 12 nő
facebook-profiloldalak
kérdőív (nyelvi háttér)
Módszer

kérdőíves adatok összesítése
megnyilatkozás-halmazok elemzése
nyelvi szintek, funkciók szerinti megoszlás
HIPOTÉZISEK
Kvantitatív vizsgálat
1. Nemek+kódváltás: nincs korr.
2. Magas angolnyelv-tudás --> több kódv.
3. Magas végzettség --> több kódváltás
4. Korai és késői kétnyelvű: nincs korr.
5. Beszúró jellegű kódváltás: tartalmas
szavak
Kvalitatív vizsgálat:

6. Kódváltások a különböző nyelvi szinteken
7. Appel &Muysken (2006) kategóriái
referenciális
direktív
expresszív
fatikus
metanyelvi
poétikai
EREDMÉNYEK
TÉMAKIFEJTÉS
1. Direktív funkció
globális megértés
kizárás - integráció
A gift for Eszter - ajándék Eszternek
Már megint cicázok!:)))))))
I love cats!
2. Referenciális funkció
hiányos nyelvtudás
alkalmatlan kifejezés
Turogomboc! Made by my lovely Mexican wife! Delicious!
Grillazs and an apple and poppy seed cake, what was the Country Cake...
3. Metanyelvi
idézés
nyelvre vonatkozó megnyilatkozások
Tudom mi az a cheerleader:))))
A jolly jar az iskolai karácsonyi vásáron árult befőttes üveg, amit az iskolai karácsonyi vásáron tele kell rakni játékkal
4. Expresszív funkció
érzelemkinyilvánítás
állandósult kifejezések
(Sh)it can happen...
Sok viz lefolyt azota, hala Istennek. KEEP THE FAITH!
5. Fatikus funkció
diskurzus egy részének kiemelése
Nagyon eredeti............a minta annak a mondatnak a "hangrezgésképe" ahogy kimondják "I do" azaz IGEN
6. Poétikai funkció
nyelvi játék
figyelemfelkeltés
tonhal rest in pác!
KÖVETKEZTETÉSEK
- nincs összefüggés:
nemek és kódváltás
nyelvtudás és kódváltás
végzettség és kódváltás
életkor és kódváltás
- kódváltás: tartalmas szavakat érinti
- nyelvi szintek CMC-ben
- Appel&Muysken (2006) kategóriák
BÍRÁLÓI KÉRDÉSEK
1. Perfekt, anyanyelvi szintű tudás
- Grosjean ><maximalista nézet
2. Összetett, koordinált, szubordinatív két-
nyelvűség
összetett: közös fogalmi szint, egy rendszer
koorindált: két külön rendszer
szubordinatív: L1-en keresztül jut el
L2ig
3. A kódváltások funkciók szerinti besorolása okozott-e nehézséget, és ha igen, miért? Mondjon példát!
kódváltás vagy kódkeverés
sokkal gyorsabban fog a kollektív transformation megtortenni
draga dinoka mi love you long time!!!
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
- közösségi és egyéni kétnyelvűség
- kontinuum (Grosjean 1992)
- gátfutó hasonlat
Full transcript