Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Greenspots Royal Haskoning

No description
by

Harald Blonk

on 7 December 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Greenspots Royal Haskoning

Duurzame ontwikkeling is een continu en open proces van vernieuwing, waarbij in verbinding met stakeholders stapsgewijs meer toegevoegde waarde gecreëerd wordt voor onze aarde, welzijn en welvaart. In de praktijk roept duurzame ontwikkeling vaak vragen op. Zowel voor private als publieke organisaties. Hoe draag ik bij aan een meer duurzame productieketen, gericht op continuïteit en duurzame winst? Hoe kan ik een duurzamere ontwikkeling in mijn wijk, gemeente of regio vorm geven? Hoe kan ik mijn stedelijke inbreiding, huisvestingsopgave of herinrichting van een bedrijventerrein duurzamer maken? Uw vraag? Onze diensten Een plan om stappen te maken! Onze visie Toepassing Duurzame ontwikkeling vindt plaats in een maatschappelijke context van shareholders. Daarom kunnen drie belangrijke, onderscheidende netwerken van klanten en hun shareholders benoemd worden, in de volgende domeinen: Een netwerk van productie-bedrijven, consumenten, havens, gemeenten, deels internationaal INDUSTRIE BOUW/GEBIEDSONTWIKKELING NUTSSECTOR (water, energie) Een netwerk van gemeenten, provincies, RWS, projectontwikkelaars, woningcorporaties, natuurbeheerders, aannemers, architecten, ingenieurs gekoppeld aan locatie, gebied of tracé. Een netwerk van energiebedrijven, netbeheer, waterbedrijven, waterschappen, RWS, provincies, gemeenten, gekoppeld aan het leveren van een grondstoffen en veiligheid. Greenspots dragen bij aan de ontwikkeling van een duurzamere maatschappij en duurzamere bussiness bij klanten en bij Royal Haskoning. Dit vraagt om: Samen investeren Samen doen en leren Samen doorgeven De klant en Royal Haskoning investeren samen in een greenspot en creëren daarvoor indien nodig nieuwe verdienmodellen. Leren om te veranderen doe je door samen te doen. De klant en Royal Haskoning brengen mensen met verschillende kennis en perspectieven in om aan de Greenspot te werken. Ook shareholders kunnen bijdragen aan de Greenspot. Daardoor ontstaat een lerende omgeving waarin vernieuwing en verandering kan plaatsvinden. Mensen die bijdragen aan de greenspots hebben tijd en ruimte om te reflecteren en te leren binnen de greenspot. Er is aandacht voor het doorgeven van resultaten en ervaringen binnen de betrokken organisaties en er zijn mogelijkheden om extern te publiceren en te communiceren. Greenspots, hier en nu Upcyclen in de keten tussen Aluchemie en Shell Gebieden Energie Neutraal (GEN) uw eigen ? Nulmeting Inventariseer de scope van de opgave en van de klant. Wat is de speelruimte/ mandaat van de klant? 1. Ketens/netwerken Plaats de opgave/vraag van de klant in een brede maatschappelijke context van systemen, relaties, ketens en/of netwerken WAAR Inventariseer de voor-, tegen- en omstanders en mogelijke partners in het systeem, keten of netwerk (actorenanalyse/belangenmatrix) 2. Stakeholders WIE 3. Waarden en drijfveren Ga in dialoog met stakeholders over hun dieper liggende waarden en drijfveren WAAROM 4. Haalbare adviezen WAT Ontwikkel een haalbare businesscase in termen van effecten, kosten-batenverhouding en draagvlak, met een meetbare bijdrage aan een duurzamere samenleving HOE Realiseer businesscases en benut het resultaat voor nieuwe businesscases en verandering 5. Veranker verandering Wij denken en doen graag met u mee! Advies op het gebied van investeringsstrategieën en verdienmodellen, bijvoorbeeld leidend tot nieuwe allianties, samenwerkingsvormen en mogelijkheden voor exploitatie. Advies op het gebied van technologie en innovatie, bijvoorbeeld leidend tot nieuwe technieken en producten. Advies op het gebied van strategie en procesvoering, bijvoorbeeld leidend tot een nieuwe visie, een programma of een roadmap. en verankeren Een duurzamer Schiedam Diensten
interactieve sessie
roadmap
implementatieprogramma EEN DUURZAMER SCHIEDAM
Vraag naar een programmatische aanpak en verbreding van duurzaam bouwen UPCYCLEN IN DE KETEN TUSSEN ALUCHEMIE EN SHELL
Het restproduct bij Shell kan als grondstof dienen voor Aluchemie. Dit vergt samenwerking, nieuwe technologie en een nieuwe businesscase. GEBIEDEN ENERGIE NEUTRAAL (GEN)
Een consortium van bedrijven en project-ontwikkelaars zal een energie neutrale wijk ontwikkelen Diensten
strategisch omgevingsmanagement
vergunningen management Diensten
ondersteuning van dialoog en samenwerking
ondersteuning ontwikkeling nieuwe technologie
advies over nieuwe businesscase
juridisch advies Wilt u 'samen investeren', 'samen doen en leren' en 'samen doorgeven en verankeren' in... email: l.schipper@royalhaskoning.com
Full transcript