Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Islam at Imperyong Arabe

No description
by

Patti Macorol

on 10 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Islam at Imperyong Arabe

Ang Islam at Imperyong Arabe

Ang relihiyong Islam na sumibol sa lungsod ng Mecca, ay lumaganap sa Africa, Asya, at Europe. Ang mga pangaral ng relihiyong ito ay tungkol sa wastong buhay. Sa kasalukuyan , ang Islam ang pangalawa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo.
Ang 5 katungkulan ng mga Muslim:
1. Shahadah- paniniwala na "walang ibang diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta"
2. Salat- pagdarasal nang limang beses kada araw na nakaharap sa direksyon ng Mecca
3. Zakat- pagbibigay ng ikasampung bahagi ng kita, para sa mahihirap
4. Saum- pagtitika ng 40 araw sa buwan ng Ramadan
5. Hajj- paglalakbay sa Mecca kahit minsan lamang sa buhay ng isang Muslim
Mecca
Koran
Aklat ng mga Muslim na binubuo ng 114 na sutras (chapters) ng mga rebelasyon ni Allah kay Muhammad. Nakapaloob dito ang gabay sa wastong pamumuhay.
Iba't ibang mananampalataya ang nagtutungo noon sa Mecca upang sumamba sa Kaaba. Ang Kaaba ay isang gusaling kinalalagyan ng isang itim na bato na mula pa sa panahon ni Adam
Ang Diyos ng mga Muslim ay si Allah at ang pinakamahalagang propeta ay si Muhammad
Islam
ay isang monoteistikong relihiyon. Halaw ito sa salitang "salam" na ibig sabihin ay pagsuoko/pagtanggap. Ang ibig sabihin ng salitang Muslim ay "siya na sumuko sa kagustuhan ng Diyos"
Propeta Muhammad
Ipinanganak sa Mecca sa pagitan ng taong 570 at 580 CE. Pinangalagaan siya ng kanyang tiyuhin na si Abu Talib.
Noong siya ay 25 taong gulang na ay kinasal siya kay Khadija na isang mayamang balo.
Sa gulang na 40 nakarinig siya ng tinig habang nagninilay sa disyerto.
Inutusan siya ng tinig na ito na ipangaral ang pagsamba sa iisang diyos na si Allah.
mayroong halos 124,000 na propeta ang mga Muslim pero ang 25 na mahahalagang propeta lang ang nabanggit sa Qur'an
Ang Mecca ay isang banal na lungsod ng Muslim na nangangahulugang Lungsod ng Propeta.
Tinatawag namang Shari'a ang kalipunan ng mga batas sa Koran na gumagabay sa moralidad, buhay pamilya, pakikipagkalakalan, pamamahala, at lahat ng aspekto ng isang pamayanang Islamiko.
Imperyong Arabe
Dinastiyang Abbasid
- higit na mas mahusay sila sa mga Umayyad pagdating sa pamamahala. Tumagal ng halos 500 taon ang kanilang pamamahala. Noong 762 CE nagpatayo sila ng bagong kabisera at tinawag itong Baghdad na naging sentro ng rutang pangkalakalan ng Asya, Africa, at Europe.
Naranasan ng mga Muslim ang "ginintuang panahon" sa ilalim ng dinastiyang Abbasid.
Sa pagsisimula ng 850 CE, nagkawatak watak ang imperyong Muslim. Humina ang kapangyarihan ng mga kalifa. Pagsapit ng ika-10 siglo, nakuha ng mga Seljuk Turk ang kapangyarihan sa imperyo. Sinalakay ng mga Mongol ang Baghdad noong 1258 at pinatay ang huling kalifa na si Al-Mustasim
Paglaganap ng Islam
Pumanaw si Muhammad noong 632 CE at pinalitan siya ni Abu Bakr bilang pinuno ng mga Muslim. Tinawag siyang kalifa o "kahalili" na sumumpang ipagpatuloy ang paglaganap ng Islam.

Noong 634 CE namatay si Abu Bakr at pumalit na kalifa si Omar.
Pinangunahan niya ang pagsalakay sa Imperyong Byzantine at napalawak ang teritoryong Muslim.

Ipinagpatuloy din ng 2 sumunod na kalifa na sina Uthman at Ali sa pagpapalawak ng teritoryong Muslim.

Noong 661 CE, napaslang ang kalifa na si Ali at nagkaroon ng pagaagawan sa kung sion ang mamumuno sa mga Muslim. Kinilalang kalifa si Muawiyah at tinatag niya ang Dinastiyang Umayyad.
Tinawag na Hegira ang naganap na paglalakbay na nangyari noong 622 CE. Lalong dumami ang naniwala sa Islam dahil sa pamamalagi ni Muhammad sa Yathrib.
Pinalitan ang pangalan ng Yathrib at tinawag itong Medina o "lungsod ng Propeta". Dito nagsimula ang kanilang kalendaryong Islamiko.
Si Muhammad ang pinunong panrelihiyon at pangmilitar ng mga taga Medina.
Dinastiyang Umayyad
- mahusay sila sa larangan ng pamamahala at pakikidigma. Tumagal ng 89 na taon ang kanilang dinastiya. Para mapalapit sa mga nasakop na lupain, inilipat ng mga Umayyad ang kabisera ng mga Muslim sa Damascus. Patuloy na lumawak ang teritoryo nila at maraming nasakop na lugar.
Marangyang pamumuhay at pagkamal sa kapangyarihan ang naging sanhi ng kanilang pagbagsak.
Lipunan
Mayroong apat na antas ang lipunang Muslim. Binubuo ang unang antas ng mga taong pinanganak na Muslim. Binubuo naman ang ikalawang antas ng mga nagbagong loob sa Islam. Ikatlo ay ang mga taong may ibang pananampalataya. Samantala ang nasa ikaapat ay ang mga alipin.

Pinahahalagahan ng mga Muslim ang katayuan ng kanilang kababaihan. May karapatan ang mga babae na mag mana ng ari-arian, pumili ng mapapangasawa o humiwalay sa asawa.

Ang mga alipin dito ay pinakikisamahan dahil yun ang tinuturo ng Koran. Hinihimok din ng mga batas ng Islam ang pagpapalaya sa mga alipin.
Kabuhayan
Sining
Ang mga Muslim ay naglunsad ng kalakalang caravan para magdala ng mga produkto sa ibang lugar. Mahusay ring artisano ang mga Muslim. Agrikultura ay kabuhayan din ng mga Muslim, pagpapastol at pagtatanim ng mga tubo, prutas, olibo, at date.
Ang estilong arabesque ay gumagamit ng mga abstract at geometric pattern na makikita sa mga pader ng moske, karpet, tela at gamit pambahay.
Arkitektura
Panitikan
Paglawak ng Kaalaman
Maraming iskolar na Muslim ang nagpunyagi sa iba't ibang larangan. Kinilala ang pilosopo na si Averroes sa pagsasalin at pagsusuri ng mga akda ni Aristotle. Si Ibn Khaldum naman ay bumuo ng pamantayan sa pagaaral sa kasaysayan. Malaki ang naimbag ng mga iskolar sa matematika at agham. Dinala nila ang paggamit ng zero at Hindu-Arabic numeral sa Europe. Pinangunahan naman ni Al-Khwarizmi ang pagaaral ng algebra. Si Alhazen naman ang sumulat ng Optics-katangian ng liwanag. Sa larangan ng medisina, sumulat si Al-Razi ng aklat tungkol sa kalusugan.
Tinularan ng mga Muslim ang disenyo ng ma gusaling Byzantine na may mga dome at arch sa mga moske ng mga Muslim. May mga maliliit na tore ang mga moske na tinatawag na minaret.
Mahusay ang mga Muslim sa paglikha ng tula na tumatalakay sa buhay, pag-ibig, katapangan, relihiyon at kasaysayan.
Ang pinakatanyag na akdang Muslim ay ang A Thousand and One Nights, kalipunan ng mga kuwento mula sa lupaing Muslim na inilalahad ang natatanging karanasan.
Full transcript