Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Paglago ng mga Bayan at Lungsod: Ang Paglakas ng Kalakalan at Pag-usbong ng Guild Systems (Merchant at Craft Guild)

No description
by

Dean Aljohn Imasa

on 2 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Paglago ng mga Bayan at Lungsod: Ang Paglakas ng Kalakalan at Pag-usbong ng Guild Systems (Merchant at Craft Guild)

Ang Paglakas ng Kalakalan at Pag-usbong ng Guild Systems (Merchant Guild at Craft Guild)
Noong 400 CE halos naglaho ang
kalakalan sa kanlurang Europa.
Maraming mga bagay ang humadlang sa kalakalan sa panahong ito.

Nagkaroon ng kakapusan
ng salapi
Nasira ang mga daanan at tulay
At higit sa lahat kinatakutan na ang paglakbay dahil sa mga pirata at mga magnanakaw na gumagala.
Pero, muling umusbong ang pangagalakal sa peninsula ng Italy sabay rin nito ang pagkaroon ng interes ng mga europeo sa mga produktong silangan.
Dinadala ito ng mga mangangalakal na muslim at instik gamit lamang ang tatlong ruta
Mula sa daungan sa Black sea ay nagtungo sila sa Constantinople sakay ng mga barkong pangangalakal
Mula sa Indian Ocean at Red Sea hanggang marating ang mga daungan sa Ehipto
Mula sa Persian Gulf ay naglakbay ang mga mangangalakal hanggang marating ang kapuluan patungo sa mga daungan sa Silangang Mediterranean
Venice
Pisa
Genoa
Ang mga lungsod na ito sa Italy ay ang siyang may karapatan lamang na mangalakal sa Constantinople, Syria, Palestine at North Africa
Ang Paglago ng mga Bayan at Lungsod
Ang pagbagsak ng Piyudalismo ang naging dahilan ng pagkakaroon ng sistemang manoryalismo.
Pero ano ba ang mga dahilan ng paglago ng mga manor o kung ngayon ay tinatawag nating mga bayan?
Ang Kalakalan
Malalaking Sakahan
Teknolohiyang natuklasan gamit ang kalakalan
Pagtaas ng ani
Isa sa Pinakamalaking Epekto ng Kalakalan sa Europa
Ang Pag-Usbong ng mga Salapi
Noong una, barter pa lang ang mayroon. Ang mga serf ang siyang "incharge" sa mga bagay na ganito. Nagaganap ang isang barter sa mga lokal na pamilihan na nagaganap lamang bawat linggo sa malawak na lugar malapit sa palasyo o simbahan.
Dahil sa paglawak ng kalakalan napagisipan ng panginoong piyudal na gumawa ng mga perya.
Ang perya ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang mga mangangalakal.
Ang perya rin ay nagbibigay kita sa panginoong piyudal na namamahala dito.
Pagkasilang ng Sistemang Guild
Ang guild ay isang samahan ng mga taong nagtatrabaho sa magkatulad na hanapbuhay
Guild ng mga Mananahi
Guild ng tiggawa ng mga libro
Ang Merchant Guild
Sila ay binubuo ng mga mangangalakal
Kontrolado ang kalakalan sa bayan
Nagpairal ng sistema ng kalinisan at kanal
"Timbangan ng Bayan"
Pulis
May Impluwensiya
Craft Guild
Mga grupo ng artisans o manggagawa
Guild ng mga Panadero
Guild ng mga Karpintero
Guild ng mga Barbero
Guild ng mga mananahi
GROUP 4
Full transcript