Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Монгол улс дахь ходоодны хавдрын өнөөгийн байдал

No description
by

Natsagaa Puntsag

on 11 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Монгол улс дахь ходоодны хавдрын өнөөгийн байдал

Монгол улс дахь ходоодны хавдрын өнөөгийн байдал
Я.Эрдэнэ-Очир
ХСҮТ-ийн Мэс заслын клиникийн удирдагч, Анагаах ухааны доктор

Тархвар зүй
Age standardised incidence rate of gastric cancer in the world (2002).
Зонхилон тохиолдох арван байрлалын хавдар, 2012
Хорт хавдрын өвчлөл, нас баралт, 2012 он
11061 хүн хорт хавдрын хяналтад байна.
4544 хүн хорт хавдраар шинээр өвчилсөн.
3059 хүн хорт хавдрын улмаас нас барсан.
Шинээр хорт хавдраар өвчилсөн хүмүүсийн 47,4% нь оношлогдсон тухайн жилдээ нас барсан байна.
78,8% хожуу үе шатандаа оношлогдсон.
Нийт бас баралтын 20,7%-ийг эзэлж, нас баралтын 2 дахь шалтгаан болж байна.

Ходоодны хавдар нь дэлхий дээр уушиг, хөх, бүдүүн гэдэсний хорт хавдрын дараа 4-р байранд орж байгаа бөгөөд 2008 оны байдлаар 989000 шинэ тохиолдол оношлогдож, нийт хавдрын 7,8 % -ийг эзэлж байна. Ходоодны нийт хавдрын 70-с дээш хувь буюу 731000 тохиолдол нь (467000 эр, 246000 эм) хөгжиж байгаа орнуудад ялангуяа Зүүн Азид тохиолдож байна. Мөн өвчлөл өндөр бүсэд Төв болон Зүүн Европ,Өмнөд Америк орж байна. (GLOBOCAN 2008 Database WHO)

Монголд ходоодны хорт хавдар тохиолдол нь нийт шинэ тохиолдлын 18%-г эзлэх бөгөөд элэгний хорт хавдрын дараа 2-т орж байна.

Inoue M , and Tsugane S Postgrad Med J 2005;81:419-424

Шинээр оношлогдсон хорт хавдар, үе шатаар, хувиар 2012 он
МУ-ын ходоодны хорт хавдрын шинэ тохиолдол 2008-2012 он
Эрэгтэйчүүдийн ходоодны хавдрын шинэ тохиолдол, бүсээр 100000 хүн амд 2008-2012 оны дундаж
Эмэгтэйчүүдийн ходоодны хавдрын шинэ тохиолдол, бүсээр 100000 хүн амд2008-2012 оны дундаж
МУ-д тохиолдож байгаа ходоодны хорт хавдрын шинэ тохиолдлын тоо 2012
МУ-д эзэлж байгаа ходоодны хавдрын өвчлөлийг хүйсээр авч үзвэл
Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн ходоодны хорт хавдрын шинэ тохиолдол 2012
Ходоодны хавдрын оношлогдсон үе шатыг харьцуулбал
ХСҮТ-д ходоодны хорт хавдраар хэвтэн эмчлүүлсэн өвчтөний тоо
Хагалгааны дараах хүндрэл ба нас баралт
Сүүлийн 5 жилийн хагалгааны дараах хүндрэл болон нас баралтын бүтэц
Насаар өвөрмөц өвчлөлийн түвшин эр, эм 2012 он
Ходоодны хорт хавдрын тохиолдлын хувь, байрлалаар (Сүүлийн 5 жилийн дундаж)

42 хувь
28 хувь
15 хувь
Тархмал

15 хувь
Сүүлийн 5 жилийн хагалгааны дараах нас баралтын бүтэц
Оношлогоо
Ангилал, үе шат
“Хавдрын эсрэг үндэсний аян“ 2011-2013
2011-2013 оны аяны байдлаар 54478 хүнийг үзлэгт хамруулсан ба 544 сэжигтэй тохиолдлоос 250 хавдрын тохиолдлыг илрүүлсэн.

ХСҮТ-ийн нарийн мэргэжлийн эмч нар 253 мэс заслыг аймгуудад хийсэн ба үүнээс ходоодны хавдрын мэс засал эмчилгээг 8 аймагт 17 өвчтөнд хийсэн.
“Хавдрын эсрэг үндэсний аян“ 2011-2013
Хеликобактерийн халдвар
Ходоодны хорт хавдрын эрсдэлт хүчин зүйлсээс хамгийн элбэг тохиолдох хүчин зүйл нь Хеликобактерийн халдвар байдаг.

Ангилал, үе шат
Мэс засал эмчилгээ
Мэс засал эмчилгээ
Дурангийн мэс засал эмчилгээ
Мэс засал эмчилгээ
Дурангийн мэс засал эмчилгээ
Дурангийн мэс засал эмчилгээ
2008-2012 онд ХСҮТ-ийн ерөнхий мэс заслын тасагт ходоодны хорт хавдрын үед хийгдэж байгаа мэс заслын төрөл
Хэрэгжиж буй хөтөлбөр, стратеги
Хорт хавдраас сэргийлэх, хянах дэд хөтөлбөр 2008-2013

Хорт хавдраас сэргийлэх, хянах үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө 2011-2021

Туяа эмчилгээг хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө 2011-2021

Хорт хавдраас сэргийлэх, хянах бодлогын зорилго:
Хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх

Хорт хавдрыг эрт илрүүлэх эмчлэх

Эмчлэх боломжгүй үедээ илэрсэн хавдартай хүмүүсийг хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээнд хамруулах

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript