Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prøvekjøre.no elektriske sykkelerfaringer. Sykkelkonferansen 2014

No description
by

Nils Tore Skogland

on 27 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prøvekjøre.no elektriske sykkelerfaringer. Sykkelkonferansen 2014

59 % har tilgang til sykkel i brukbar stand.
RVU 2013 og Vegvesenet 2013
130 000 bergensere (48,5 %) kan sykle til Bergen på under 30 minutter.
I snitt bruker beboerne i Bergen kommune 67,3 minutter per dag til å forflytte seg utenfor egen bolig.
Analysen er utført med en videreutviklet areal og transportmodell, som tar både stigning og fartsbegrensinger i betrakting (Aarland F., Statens Vegvesen, telefonsamtale, 9.september 2013).
-Veitrafikken står for 10 millioner tonn CO2-ekvivalenter pr. år / 20 prosent av klimagassutslippene i Norge.
-Biler gir kø. Køer krever flere veier. Flere veier gir flere biler. Gir et bosettingsmønster som ikke er bærekraftig.
- Matjord, naturområder og boligområder ødelegges.
Hva er status for sykkel i Bergen?
El-biler er mindre miljøskadelige enn fossilbiler, men forurenser også i produksjon, bidrar til køer og større veier.
Derfor viktig å få flest mulig reisende over til kollektivtransport, samkjøring, bildeling og alle type sykler.
Hvilken rolle kan elektriske sykler spille?


El-sykkel et godt transportmiddel for virksomheter som trenger personlige kjøretøy med en radius på 10-20 kilometer. Noe lengre ved bruk av sammenleggbar sykkel og buss og mer erfarne syklister.

E-Green (45-60km. pr ladning) fra G-sport Bergen Storsenter

Wisper 805 fe (50 km. pr. ladning) fra Konsul.no

Giant Twist Espirit (60 km. pr. ladning) fra BOA sykler

God hjelp i brattebakker, sykling i vanlige klær med regntøy, økt rekkevidde og at sykkelen kan inngå i en transportkjede, øker el-sykkelens relevans.

Elektrisk motor øker sykkelens relevans i motbakke

Gojanovic B, Welker J, Iglesias K et al. Electric bicycles as a new active transportation modality to promote health. Med Sci Sports Exerc 2011; 43: 2204 – 10. Tidsskrift for Den norske legeforening, september 2013.
Ulrica von Thiele Schwarz, Henna Hasson. Employee Self-rated Productivity. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2011;
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sats-pa-sykkel/Publikasjoner/sats-paa-sykkel.pdf

El-sykling til jobb gir treningseffekt.1
Bedre helse fører til mindre sykefravær og økt produktivitet på arbeidsplassen 2.
Helserisikoen ved å sitte stille er langt større enn ulykkesrisikoen ved å sykle 3

Tidsskrift for Den Norske Legeforening
http://tidsskriftet.no/article/3059062

Helsebringene fakta

Reisevaneundersøkelse 2013
RVU 2013
1,35 biler per husholdning
46,4% alle reiser er med bil
46% av den yrkesaktive befolkningen i Bergensområdet kjører bil til arbeid hver dag, mens 27 % kjører aldri bil til jobben.

Sykkelandel er 3,4%
Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019
I Bergen skal det være attraktivt og trygt å sykle for alle
Innen 2019 skal sykkelandelen i Bergen øke til minst 10 % av alle reiser
Hovedrutenett for sykkel skal være ferdig utbygd innen 2019
Klikk på bildet for å se noen av presseoppslagene

Prøvekjøre partnere støtter Naturvernforbundets arbeid med Prøvekjøre.no/bærekraftig transport og får samtidig:

-Mer aktive ansatte
Bidrar til bedre trivsel og mindre sykefravær.

Bedre økonomi
-Redusert bilbruk reduserer også kostnader for ansatte og bedrift.

Samfunnsansvar
-Satsing på bærekraftig og arealeffektiv transport bidrar til lavere klimagassutslipp og gir bedre plass på veiene.
- Prøvekjørepartneren omtales på nettsidene og i materiell til ansatte.
- Hovedsamarbeidspartner står på forsiden av prøvekjøre.no og i informasjon til innbyggerne.


Utstilling av relevante el-sykkel modeller og invitasjon til prøvekjøringsdagen.

Andre kommunikasjonstiltak inkluderer saker på intranett, pressearbeid, plakat og filmvisninger.

Prøvekjøring for ansatte


Informasjonsarbeid for de ansatte på forhånd slik at flest mulig får prøvekjøre.
Filmproduksjon med foregangsperson i ledelsen.
El-sykkelutstilling på et sentralt sted i bedriten.
Informasjonsarbeid på nett og intranett.
Gjennomføring en el-sykkeldag på arbeidsplassen.
Foredrag i lunsjen fra ledelsen, sykkelansvarlige og Naturvernforbundet. Lansering av el-sykkelfilmen.
Stand, rådgiving om bekledning og sykkelruter og prøvekjøring av el-sykler for ansatte resten av dagen.
Ansatte får mulighet til å bestille en hel ukes prøvekjøring på egen jobbreise i etterkant.

Prøvekjøringsdag for ansatte og virksomhet


Naturvernforbundet ble stiftet av akademikere i Oslo 18. februar 1914. H.M. Kong Harald er vår høyere beskytter.

Fremmer kunnskap og løsninger. Jobber faglig og politisk for å skape et energismart samfunn i økologisk balanse. Advarte mot drivhuseffekten allerede i 1974. Godt naturvern sikrer behov for velfungerende økosystemer som gir ren luft, rent vann og mat og bidrar til et godt samfunn.

Demokratisk styrt, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon. 22 000 medlemmer. Over 100 lokallag, 18 fylkeslag og sekretariat med tilsammen ca. 500 aktive og ansatte i Norge. Jobber dessuten med prosjekter i 20 land. Medlem av Friends of the Earth International.

Støttes av Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet, medlemmer og bedrifter, gjennom fri støtte, prosjektstøtte og annonseinntekter.

Foregangspersoner på to hjul
2000 medlemmer, der aktive medlemmer jobber i 6 lokallag, 3 faggrupper og redaksjon for medlemsbladet Naturvest. I tillegg 5 ansatte i Hordaland som jobber med prosjektgjennomføring.

Arbeider for å beskytte naturmangfold, redusere energiforbruk og klimagassutslipp, fremme kollektivtransport og sykkel og bidrar til bærekraftig mestringsfølelse hos innbyggerene og næringsliv.

Oljefri.no: formidler uavhengig informasjon og motiverer innbyggere til å spare energi og erstatte oljefyr. Samarbeider med Askøy, Bergen Lindås, Radøy kommune og Hordaland fylkeskommune og får hjelp fra bransjen.

Prøvekjøre el-sykkel: bidrar til å redusere privatbilisme og forurensing i samarbeid med Bergen kommune, DNB, Hordaland fylkeskommune og Transnova med hjelp fra BOA sykler og G-sport.

Naturlig onsdag: miljøfaglig møtested i Bergen hver første onsdag i måneden.

Mål og resultater
Erfaringer og videre arbeid
Målsetting: la 100 personer få erfaring med prøvekjøring av elektrisk sykkel i pilotprosjektet.

Resultat: 140 ukesprøvekjøringer er gjennomført i tillegg til 500 kortere prøvekjøringer hos sykehus, kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og på arrangementer.

- 19% av de som har prøvekjørt el-sykkel en uke har kjøpt egen elektrisk sykkel.
- 28 % av de som har prøvekjørt el-sykkel en uke har endret sine reisevaner til mer bærekraftige transportløsninger.

68 % har svart på undersøkelsen pr. september 2014.- Større interesse hos ansatte og bedrifter enn forventet.
- God effekt av å la ledelse eller utypiske syklister være foregangspersoner.
- En ukesprøvekjøring bidrar til å endre reisevaner til el-sykkel og andre bærekraftige transportmåter.
- Utfordrende at bilister oppfatter syklister som utgruppe. Trengs å utvikle ny sykkelstil som bilister lettere identifiserer seg med.

Forprosjekt: Prøvekjøre ny sykkelstil for innbyggere og bedrifter.
- Gjøre det lettere for bilister å identifisere seg med å sykle. Film med utypiske syklister fra næringsliv, offentlig, kultur og politikk.

- Kartlegge og introdusere el-sykler som alternativ til bil i 15 virksomheter. Måle bruk og effekt av tilrettlegging.

- Utvide produktdatabase på prøvekjøre.no som viser mangfold av ulike sykkelløsninger

- Tilby Prøvekjøre.no med både transport- og elektriske sykler i 10 byer i Norge.

Naturvernforbundet søker samarbeidspartnere og støttespillere.
Fra bilist til elektrisk syklist
Intern informasjon i virksomhetene

Fra bilist til elektrisk syklist
Forurensning og arealbruk fra personbiler er ikke bærekraftig. Holder ikke at el-biler erstatte alle fossilbiler.

Brattebakker og dårlig vær gjør det vanskelig å sykle. Bergen har mye av begge deler.

Alf Erik Kvaal
Stabsjef DNB Bergen

Tom-Christer Nilsen (H) Fylkesordfører i Hordaland.
Full transcript