Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4. Innovationsnetværksmøde

Møde i innovationsnetværket d. 9/10/13

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4. Innovationsnetværksmøde

INNOVATIONS-
NETVÆRKET
Onsdag d. 9/10 kl. 12-15.
MØDE I
DAGSORDEN
Ankomst - velkomst - frokost
Et Living IT Lab på vej: update
Business case analyse for labets virke
v/ Peter Carstensen
Dine muligheder i Living IT Lab
Innovationsnetværk 2.0
Anbefalinger og afrunding
FOKUS I DAG
ET LIVING IT LAB PÅ VEJ
Vision
UPDATE
BUSINESS CASE ANALYSE
PETER CARSTENSEN
MULIGHEDER I LIVING IT LAB
Eksempler
OPLÆG
INNOVATIONSNETVÆRKET 2.0
Tilbage til fremtiden
MULIGHEDER I LIVING IT LAB
TEKST TIL SLIDE 2
OPLÆG
MULIGHEDER I LIVING IT LAB
TEKST TIL SLIDE 3
DINE MULIGHEDER I LiL
Vi går sammen to og to
10 min. til diskussion
2-3 min. fremlæggelse fra hver gruppe
Fælles debat
AKTIVITET
ARBEJDSSPØRGSMÅL
Hvordan og hvornår kan I bruge LiL i jeres arbejde? (Forskning, virksomheder, bosteder, forvaltning)
Er der muligheder og evt. faldgruber for samarbejde, som LiL skal være særligt opmærksom på?
Er der forskel på jeres engagement frem mod 16 (indtægtsfinansieret) og efter? Hvordan? (kapacitetsopbygning vs. drift)
ET LIVING IT LAB PÅ VEJ
TRIN & AKTIVITETER
UPDATE
TEKST TIL SLIDE 1
ET LIVING IT LAB PÅ VEJ
Organisering
UPDATE
ET LIVING IT LAB PÅ VEJ
To forretningsområder - kapacitetsopbygning i Trin 2
UPDATE
OPLÆG
Hvis netværket skal gentænkes til netværk 2.0, hvilken form skal det så have?
- Funktion, formål og udbytte
- Hvordan og hvorfor?
Etablering og organisering af Living IT Lab
Bestyrelse, advisory board samt sekretariat samt værtsorganisationen for Lab’et identificeresKapacitetsopbygning af Living IT Lab
SUS viderefører og igangsætter aktiviteter, der understøtter forretningsmodellen for Lab’et
Lab’et sikres et solidt fagligt fundament, et dedikeret netværk og gode samarbejdsrelationerProjektaktiviteter gennemføres af sekretariatet med en gradvis udfasning af bistand fra SUS
Test & Udvikling
Projektinitiering
1. Testbed: Testforløb/afprøvning af danske og udenlandske it-produkter
• Gennemfør en afdækning af 5-10 virksomheders ønsker til opgaveløsning inden for området testforløb. Udarbejd et kort notat, der præciserer hver af virksomhedernes ønsker og opmærksomhedspunkter til testbed-forløb.
• Udvikle et koncept for testbeds.
• Udarbejde en salgsstrategi for Lab’ets ydelser. Udvikle formidlingsmaterialer

2. Viden om handicapområdet til brug ved produktudvikling i Lab’et
• Indhent nyeste viden inden for social it såvel som viden om målgrupperne. Delta i relevante konferencer, løbende desk-top-research og indsamling af viden i eget netværk sikre at tilføre Lab’et relevant viden.
• Vedligehold og udbyg eksisterende Innovationsnetværk + afholde to netværksarrangementer
• Etabler et netværk for internationale virksomheder med erfaringer ift testbeds
• IT-ambassadørkorps
• Forvaltningsnetværk
1. Screening af relevante fonde og andre finansieringsmuligheder
• Desk research af fonde, puljer og andre finansieringskilder, som kan danne afsæt for Lab’ets arbejde med projektinitiering
• Afholde møder med fem udvalgte teknologi- og/eller innovationsfonde
• Udarbejd et katalog over muligheder for finansiering hos fonde mv. til projektinitiering

2. Gennemførsel af it-screening
• Udvikles en online formidlings- og salgspakke om it-screeninger til kommuner, regioner og sociale tilbud
Brugerinddragende forundersøgelser med henblik på projektmodning
• Beskrive konceptet for brugerinddragende forundersøgelser.
Gentofte Kommune
IT-screening
Trin 1: Design, etablering og organisering (sep 2013 - maj 2014)
Trin 2: Kapacitetsopbygning (jan 2014 - dec 2014)
Trin 3: Opstart og drift af Living IT Lab (juni 2014 – dec 2015)
Full transcript