Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Findings and findings classification

Standardizacija nalaza - zašto
by

Ante Lazeta

on 5 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Findings and findings classification

ddddd Nalaz mora:
- biti nedvojbeno jasan (inspektoru i auditiranoj strani);
- imati referencu - uporište u zahtjevu (uvijek kada je moguće na zahtjev ne na AMC ili GM - najispravnije na obe reference);
- korespondirati sa utjecajem na sigurnost;
- biti objašnjen onome na koga se odnosi

Prvo definirati jasan NONCONFORMITY, a zatim ukoliko je to potrebno
pojašnjenje i konkretan slučaj (ne ispisuje se, nema potpisa, zapisa....)
Primjer:
The overall system settled by CCAA in terms of SAFA ramp
inspections performance does not provide the appropriate means
to fully ensure that 3rd country A/C suspected of non-compliances
are subjected to Ramp Inspections. This is evidenced by the
foliowing elements:
" SAFA ramp inspections cannot be performed on short
notice (e.g: warning/alert messages from Eurocontrol,
safety alerts from airport authorities, etc) due to the
limited availability of the CCAA inspectors (Ops + Air)
dedicated to SAFA activities;
" No (integrated) system to control personnel availability
versus SAFA (prioritisation) planning
!II There is no official telephone duty system outside normal
working hours. Therefore, the CCAA cannot ensure that
third country aircraft suspected of non-compliances will be
inspected 24/7;
" Furthermore, most airports are geographically widely
spread and cannot be reached within a reasonable period
of time. Rokovi za otklanjanje nalaza moraju:
- korespondirati sa utjecajem na sigurnost;
- biti realni za implementaciju (utjecaj na sigurnost, obim posla, sezona letenja, broj drugih nalaza, veličina operatora, etc...);
- ispoštivani od strane auditirane strane Kako osigurati da nalaz bude ispravno klasificiran (level 1 / 2 ili preporuka):
- analiza hazarda i pripadajućih rizika - utjecaja na sigurnost ((severity (ozbiljnost) + probability (vjerojatnost));
- razmjena mišljenja sa drugim članovima tima tijekom pripreme debrifinga;
- analiza postojećih nalaza i njihove prijašnje klasifikacije;
- ponavljanje istovjetnoga nalaza - potreba za odlučnijim mjerama i eventualno promjenom razine ili smanjenjem roka za otklanjanje. Zbog čega nam je važno ispravno definirati, klasificriati, i nadzirati zatvaranje nalaza?
Koje su posljedice loše definiranoga nalaza?
Koje su posljedice loše kvalifikacije nalaza?
Koje su posljedice ne zatvaranja nalaza u dogovorenim rokovima? Na koga sve mogu imati utjecaja, i kako se on može manifestirati? Što sa preporukama?
Koja je njihova svrha?
Kako primjenjivati enforcement, da li je enforcement primjenjiv kada se radi o preporukama?
Kako osigurati da se preporuke uvaže, odnosno kako senzibilizirati operatora da ih prihvati?
Kako ih se može koristiti? Statistika - naknadno se daju iskoristiti pri definiranju nalaza, odnosno otvaraju prostor za budući oversight - često se naknadno ispostavi da se pojave nalazi u vezi sa preporukama - tromost sustava se može prepoznati. Posljedice loše definiranoga nalaza:
- Utjecaj na sigurnost - nalaz neće rezultirati unaprijeđenjem sustava, sigurnost ostaje na istoj ili čak lošijoj razini (napor strana usmjeren poduzimanju mjera bez učinka - gubitak vremena);
- operator ne može definirati odgovarajuće korektivne mjere - staviti se u ulogu operatora, predložiti mjere i onda ponovo sa našega aspekta razmotriti prijedlog mjera - na taj način postižemo cilj;
- dolazi do nesuglasica - gubitak vjerodostojnosti; Posljedice loše klasifikacije nalaza:
- nije moguće dobiti realnu sliku stanja u organizaciji;
- onemogućene analize (npr.performance based surveillance, enforcement, analiza trendova, itd);
- organizacija ne shvaća ozbiljnost nalaza i ne poduzima potrebne mjere;
- organizacija administrativnim potezima zatvori nalaz - SVAKA ORGANIZACIJA ZADOVOLJI KRITERIJE - NALAZ MORA KOLIKO GOD JE TO MOGUĆE UKAZIVATI NA POTEŠKOĆE U SUSTAVU NE NEISPUNJAVANJE OBRAZACA U CIJELOSTI. Analiza i diskusija postojećih nalaza iz baza podataka - excel tablica

Link na tabelu sa nalazima Posljedice nezatvaranja nalaza u dogovorenim rokovima:
- direktan utjecaj na sigurnost;
- hitno poduzimanje mjera od strane ACZ-a - utjecaj na raspoložive resurse;
- odugovlačenje i nepostupanje podrazumijeva ne samo odgovornost organizacije nego i odgovornost nadležnoga inspektora.
- gubitak vjerodostojnosti. NALAZI Važnost pravilne administracije nalaza sa audita i inspekcija

- Mogućnost pokretanja Enforcement postupka - nemoguće bez dosljednoga i kompletnoga sadržaja, te dokaza o svakom koraku postupka.


DOSTAVA NALAZA:
- operatoru omogućiti rok za davanje komentara na nalaz - kraći rok za usuglašavanje (max. 5 dana - mail);
VAŽNO - Što znači da je operator dao komentar na nalaz (ne shvaća nalaz, ne prihvaća referencu, smatra da nije dobro utvrđeno činjenično stanje, ne smatra primjerenim rok za otklanjanje) - Važno je ARGUMENTIRANO pojasniti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja komentara.
Pri analizi komentara potrebno je objektivno i nepristrano uz uključivanje širega kruga inspektora (kada je potrebno) napraviti analizu nalaza i same klasifikacije.
- jasno naznačiti važnost pravovremenoga zatvaranja ili traženja prolongacije (koja mora biti obrazložena sa sigurnosne strane)
- naznačiti kako je prolongacija podložna evaluaciji audit tima ACZ-a (pri tome se uzima u obzir utjecaj na sigurnost - značaj pravovremenoga otklanjanja, rok na koji se prolongacija predlaže, količina nalaza, da li se nalaz ponavlja, trenutno opterećenje operatora, rok na koji se traži prolongacija, itd...). Prolongacija se mora minimalno dokumentirati u spisu (koje su činjenice uzete u obzir (risk assesment?), tko je sve suglasan. Operatoru mora biti jasno kako prolongacija nije puka formalnost!!! I oni i mi moramo odraditi domaću zadaću (ONI - opravdati zahtjev sa stanovišta sigurnosti; MI- analizirati njihovo opravdanje, te eventualno iznimno tražiti mitigation measures..)
- potvrditi stavove usuglašenom listom nalaza - ACZ donosi konačnu odluku koja radi kasnijih implikacija mora biti dobro dokumentirana i pravno utemeljena.


IZVJEŠTAVANJE O PRIBLIŽAVANJU ROKA ZA OTKLANJANJE
- Upozoriti operatora na činjenicu kako rokovi uskoro ističu
- Istaknuti važnost pravovremenog zatvaranja

ROK JE ISTEKAO - UPOZORENJE
- Upozoriti operatora na činjenicu da je istekao rok, te istaknuti kako je prethodno obavješten o približavanju roka za otklanjanje
- Priložiti (copy-paste) nalaze iz baze, zajedno sa napomenama iz kojih je vidljiv slijed događaja pu postupanju sa nalazom).
- Upozoriti na utjecaj nezatvaranja naklaza na valjanost svjedodžbe, te na moguće pokretanje enforcement postupka protiv organizacije i odgovornih osoba.
- Zatražiti hitne korektivne mjere (rok 10 dana)
- U slučaju da se radi o nalazima marginalnoga utjecaja na sigurnost - ne poduzimati drastične mjere, već pokušati kroz druge postupke koji se vode inzistirati na otklanjanju - određeno vrijeme - pažljivo dokumentirati komunikaciju sa operatorom po tom pitanju. Razmotriti sa audit timom daljnje mjere.

UPOZORENJE BEZ UČINKA - istek roka
- Obavijestiti stranku o pokretanju enforcement postupka u skladu sa Enforcement Manualom koji je dostupan na web-u
- Pokretanje enforcement postupka, pri tome uvažiti sve okolnosti (utjecaj nalaza na sigurnost, broj nalaza, razlozi ne zatvaranja, prijašnje opomene)
- Razmotriti mjeru koja će imati najbolji učinak rješavanje situacije i na buduću suradnju i komunikaciju. A kitovi prolaze... Koja je svrha definiranja nalaza?
Osigurati propisima definiranu razinu sigurnosti?!
Nalazom se odgovornost prenosi na operatora, mi smo odgovorni za praćenje učinkovitosti korektivnih mjera i osiguravanje pravovremenoga zatvaranja nalaza. Prikaz matrice sumarnoga pregleda stanja kod operatora
Full transcript