Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Kadir Erişik

on 9 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

HELICOBACTER PYLORI TOKAT'A HOŞGELDİNİZ :) Epidemiyoloji Tanı yöntemleri Helicobacter Pylori
Yapısı Tarihçe KÜBRA GEYİK KADİR ERİŞİK Spiral şekilli gram(-) basil Mikroaerofilik ortamda 37°C ‘de 3-6 gün inkübe edildiğinde ürer. Mide lümeninde ph 1-2 iken epitelyum tarafında 7.4 ‘ tür. Mide mukusunun aside karşı güçlü tampon özelliği vardır. Üreaz aktivitesiyle de amonyak oluşturur, asidin daha çok tamponlanmasını sağlar. Bir kutupta 4-7 adet flagella içerir, oldukça hareketli Oksidaz, katalaz pozitif Güçlü üreaz üretimi Optimum ph 6-7 H.pylori, fizyolojik ph’nın uygun olduğu, epitel yüzüne bakan mukoz tabakanın derin bölümünde bulunur. Proteazla, mide mukusunu değiştirir ve asidin mukusa difüzyonunu azaltır. Son yıllarda H.pylori’nin doğal kaynağının insan olabileceğine ilişkin şüpheler artmıştır Yine kesin olmamakla birlikte bulaş yolunun oral-oral/fekal-oral olmak üzere insandan insana olabileceği ihtimali kuvvetlenmiştir Epidemiyolojik veriler, enfeksiyonun alınmasında en belirleyici faktörün kişinin çocukluk döneminde sosyo-ekonomik koşulları olumsuz ve aile birey sayısının fazla olduğu ortamlarda büyümesi olduğunu göstermekte. Ülkemizde ve diğer gelişmekte olan ülkelerde erişkin nüfusun %80-90’ı enfektedir. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran %50 civarındadır. Yapılan araştırmalarda peptik ülserli hastalarda %91, gasritli hastalarda %87, mide malignitesi bulunan hastalarda ise %85 Helicobacter pylori pozitifliği bulunmuştur. Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları Kronik Gastrit Gastrik ülser Duodenal ülser MALT Lenfoma Mide CA Neden Olduğu Hastalıklar Kardiyovasküler Sistem İmmün Sistem Deri Hastalıkları Hepatobiliyer Sistem Diğer Araştırmalar İnvaziv Testler Dokuda üreaz testi Histopatoloji Kültür Moleküler yöntemler Noninvaziv testler Üre nefes testi Dışkı testleri Klinikte nasıl karşılaşırız? Klinikte baktığı 50 hastadan 10'unun nonspesifik gastrik şikayetlerle Helicobacter pylori temelli bir rahatsızlıkla geldiğini ifade ediyor. Önemli bir halk sağlığı sorunu!!! Semptomları; reflü,hazımsızlık,epigastrik ağrı. Anemi de klinik bir semptom olabilir. Serolojik testler En büyük sorun,hangi hastaları tedavi edeceğimize karar vermek.
Bir gruba göre, H.pylori teşhisi konduğu anda, tedavi verilmeli.
Bir diğer gruba göre ise; eradikasyonda başarısızlık, antibiyotiklere direnç, asemptomatik vakaların yaygınlığı ve maliyet gibi faktörler göz ardı edilemeyeceğinden tedavi edilecek grubu kısıtlamak daha akla yatkındır. O halde yalnızca bir grubu tedavi edelim;
Peptik ülserli
MALTOMAlı
Opere olmuş
GİS kanaması öyküsü olan
Biyopside metaplazi tespit edilen
Ailesinde mide CA öyküsü olan
NSAİİ kullanan
Ya da bunların dışında olduğu halde, yine de tedavi isteyen hastalara tedavi verilir. Kimlere endoskopi yapalım?
35-40 yaşını geçmiş, dispeptik şikayetleri olan herkese yapılmalı.
Ailede malignite öyküsü varsa, daha erken yaşlarda yapılmalı.
GİS kanaması varsa yapılmalı.
Anemi nedenli gelenlere yapılmalı.
Alarm semptomları olarak değerlendirdiğimiz; iştahsızlık,kilo kaybı, inatçı kusma, gaytada gizli kan pozitifliğinde yapılmalı.
Bunlar dışında, yine hastanın talebi söz konusuysa, endoskopi yapılır. Tedavide ne verelim?
Üçlü tedavi yöntemi;
PPI+klaritromisin+metronidazol
Türkiye'de metronidazol ve klaritromisine direnç %50-65 civarında
Bu nedenle PPI+klaritromisin+metronidazol şeklindeki tedaviye direnç var kabul edip;
PPI+tetrasiklin+bizmut+metronidazol veriyoruz. Danışman hocamız Doç.Dr. R. Doğan KÖSEOĞLU'na
Mikrobiyoloji hocalarımız Doç.Dr. Yunus BULUT'a Ve Doç.Dr. Gülgün YENİŞEHİRLİ'ye
Gastroenteroloji uzmanı Doç.Dr.Abdülkerim YILMAZ'a teşekkürlerimizi sunarız. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER :) Jawetz Melnick Adeleberg Tıbbi Mikrobiyoloji Lange

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ders Kitabı Cilt II Prof.Dr. Nuri KİRAZ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

http://tr.wikipedia.org/wiki/Helicobacter pylori

6.Hepato Gastroenteroloji Kongresi Kongre Kitabı

Gastrointestinal Sistem Dışı Hastalıklarla Helicobacter Pylori'nin İlişkisi/C.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Doç. Dr. Abdülkerim YILMAZ KAYNAKLAR
Full transcript