Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ONZ

No description
by

Paulina Korgól

on 18 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ONZ

Podstawowe informacje Organizacja Narodów Zjednoczonych Uniwersalna organizacja międzynarodowa
Siedziba: Nowy Jork
Powstała: 24.10.1945 Geneza ONZ Siedziby ONZ System Narodów Zjednoczonych stanowi globalną sieć organizacji, które mieszczą się w różnych regionach świata. Siedziba główna ONZ mieści się w Nowym Jorku. Pozostałe siedziby znajdują się w Genewie (Szwajcaria), Wiedniu (Austria) oraz Nairobi (Kenia). Flaga i godlo ONZ Członkami pierwotnymi ONZ są państwa (51), które uczestniczyły w konferencji w San Francisco lub podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1942 r. oraz podpisały i ratyfikowały Kartę Narodów Zjednoczonych (w tym Polska).
Członkiem wtórnym ONZ może zostać każde państwo miłujące pokój, które przyjmie na siebie wynikające z Karty zobowiązania i które organizacja uzna za zdolne do ich wykonania. Członkowstwo w ONZ Pierwotne Wtórne Liga Narodów - pierwsza organizacja międzynarodowa
Karta Atlantycka z sierpnia 1941 r. (USA, Wielka Brytania)
Deklaracja Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942 r. (26 państw alianckich ) Cele ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych 1. Utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa za pomocą zbiorowych i pokojowych wysiłków.
2. Rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadach samostanowienia i równouprawnienia.
3. Rozwiązywanie konkretnych problemów międzynarodowych (gospodarczych, społecznych, kulturalnych, humanitarnych, czy dotyczących praw człowieka) na zasadzie współpracy międzynarodowej oraz uznania równości ras, płci, języków i wyznań.
4. Stanowienie ośrodka uzgadniania działań narodów w imię wspólnych celów. Zasady ONZ suwerenna równość wszystkich członków - rozumiana jako równość wszystkich państw w świetle prawa międzynarodowego
wykonywanie przez państwa w dobrej wierze wynikających z Karty zobowiązań
załatwianie sporów międzynarodowych za pomocą pokojowych środków
powstrzymanie się od użycia siły lub groźby jej użycia - zasada ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Jezyki Oficjalnymi językami używanymi w Organizacji Narodów Zjednoczonych są:
angielski
arabski
chiński
francuski
hiszpański
rosyjski.
Językami roboczymi Sekretariatu ONZ są angielski i francuski. Struktura ONZ Organizacje wyspecjalizowane ONZ Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO)
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
Członkowie ONZ (193) Geneza ONZ Konferencja teherańska
28.11 - 01.12.1943 Konferencja waszyngtońska
21.08 – 07.10.1944 Konferencja w San Francisco
25.04 - 26.06.1945 1943 1944 1945 Postulaty reformy ONZ m.in.:
usprawnienie prac Rady Bezpieczeństwa
reforma Zgromadzenia Ogólnego
Dziękuję za uwagę. Paulina Korgól
Stosunki miedzynarodowe
Grupa KW4
Full transcript