Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pamahalaan

Pamahalaan
by

Michael Manatad

on 3 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pamahalaan

Lesson Plan Presentation Ang Pamahalaan Objectives 1.Naipaliliwanag kung ano ang pamahalaan?
2.Naibibigay ang ibat ibang uri ng pamahalaan.
3.Naitutukoy ang magkahiwalay na kapangyarihan ng pamahalaan at ang tungkulin nito.
4.Naipapaliwanag ang sistema ng pamahalaan at ang tatlong sangay nito.
5.Naipapahalagahan ang uri ng pamahalaan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang ideya Subject Matter Ang Pamahalaan Materials Mga Larawan ng Iba't ibang uri ng pamahalaan.
Video mula sa Youtube.com Lesson Proper Motivation Pagpapkita ng Larawan tungkol sa sinaunang panahon
Katanungan
Anong mangyayari kung walang manuno sa bansa? Ang mga mag-aaral ay nakapagbibigay ng kani-kanilang opinyon.At naibubuo ang salita sa nakahalong mga letra. PAMAHALAAN LAHAMAPANA Sagot. Monarkiya Isa sa mga halimabawa ng pamahalaan kung saan ang kapangyarihan ay nasa iisang tao.
Pinamumunoan isang hari o reyna sa isang kaharian.Ang imperyo na pinamumunuan ng mga imperador ay tinuturing din na isang monarkiya.
Absoluto ang kapangyarihan,itinutturing na parang diyos na ang utos ay hindi maaring mabali. Diktadurya Binubuo ng lubuhang pamumuno ng iisang tao,bagama't hindi isang hari.
Madalas lumitaw mula sa mga bumagsak na pamahalaan.
Tatanggapin ng mga mamamayan ang diktador dahil sa paghahanap ng solusyon .
Dahil sa absolutong kapangyarihan ,hindi nanagot kaninuman at nagbubunga ito ng maraming pang-aabuso. HAl. Rehimen ni Saddam Hussein sa Iraq,
Adolf Hitler noon sa Alemanya
Fidel Castro ng Cuba Aristokrasya Ang aristokrasya ay isang uri ng pamahalaan na binubuo ng mga "elite" o isang grupo na kinilala dahil sa pagkakaroon nito ng mataas na katayuan sa lipunan, yaman, at kapangyarihang pulitikal. Madalas tawagin awtoritaryan,na nangngahulugan ipinipilit nito ang mga utos sa mga tao tulad ng diktadurya. Totalitaryanismo Nakikita ito sa mga pamahalaang komunista o sosyalista partikular na ang Unyong Sobyet at sa silangan Europa noong ikalawang bahagi ng ika-20 siglo. Ang pamahalaan ay siyang may kontrol sa produksyon ng lahat ng produkto sa bansa. Demokrasya Ang kapangyarihan ay nanggaling sa mga tao mismo upang pumili ng isang pinuno ng bayan na siyang mamumuno sa takdang panahon.
Pagkakahiwalay ng kapangyarihan ,tagapagpaganap (magpapatupad ng batas),tagapagbatas(bumuo ng batas hanggang maaprubahan ng lupon) at tagahukom (magdesisyong kung ano ang depinisyon ng batas) Demokrasyang
Pamahalaan Parliyamentaryo Presidensyal Naghalal ng kinatawan at ang mga kinatawan ay naghalal ng lider ng bansa( Punong Ministro)
Ginagamat sa Bansang Hapon,Malaysia at sa Europa Direktang inihalal ng mga tao ang kanilang pinuno.May takdang termino KAIBAHAN Hindi maaring palitan agad ang pinuno presidensyal di tulad ng punong ministro na maaaring palitan ng miyembro ng parliyamento Ehekutibo -Pangulo
Lehislatibo-Senado Kapangyarihan Kapangyarihan Ehekutibo at lehislatibo ay nasa parliyamentaryo na gumawa at magpatupad ng batas By. Michael B. Manatad Activity. Tukuyin ang iba't ibang bedyu kung anong uri ng pamahalaan ang tinatamasa. Enrichment Activities Gumawa ng isang collage ng mga larawan na nagpapakita ng Iba’t ibang simbolo ng pamahalaan sa daigdig tulad ng mga reyna o kaya korona upang siyang sagisag ng monarkiya at ng larawan ng Statue of Liberty sa Estados Unidos bilang simbolo ng demokrasya. Collage Making
Full transcript