Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bibliai idézetek

No description
by

Almágyi templom

on 21 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bibliai idézetek

VÉGE
A teljes Írás Istentől ihletett,
és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre,
hogy tökéletes legyen az Isten embere,
minden jó cselekedetre felkészített.

(2 Timóteus 3:16-17)
Figyeljetek rám,
ti népek, hallgassatok rám,
nemzetek!
Mert tanítás származik tőlem,
és törvényemet a népek
világosságává teszem
hamarosan. / Ézs 51,4/
-
Példabeszédek 1:8-9

Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd. Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranyláncz a te nyakadra.
" Indítsd a szíveket a megbékélésre,
kibékülésre, mert nem haragra lettünk teremtve, hanem szeretetre és egymás iránti gondoskodásra. Ki-ki családját segítse, és mondja légy erős! Ha valaki az övéiről és főképpen az Ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a pogányoknál."
1Timótheus 5,8.
"..Éljetek szeretetben,
ahogy Krisztus is szeretett minket,
és odaadta magát értünk
jó illatú áldozati adományként
az Istennek."
Ef 5:2
Példabeszédek 1:8-9

Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd. Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranyláncz a te nyakadra.
"Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az õ külsõjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem õt. Mert az Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme elõtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van."
1Sámuel 16:7

"Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján,
hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert."
Mt 15:11
"Nem az teszi tisztátalanná az embert,
ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából,
az teszi tisztátalanná az embert."
Mt 15:11


Mondd el Izráel fiainak, hogy mi történjék akkor, ha valaki nem szándékosan vétkezik az Úrnak valamelyik tilalma ellen, és azok közül csak egyet is áthág. 3Móz 4,12
Jn 1,1.3.14.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.
Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom. Hűségesen terelgeted e megváltott népet, erőddel vezeted szent legelődre. 2Móz 15,2.13
Ézs
25,9


Ezt mondják azon a napon: Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának!
Zsolt
25,16-18

Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki! Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet!
Szabadulj meg tehát a keserű szavaktól! Ne emlegesd fel újra és újra a múlt részleteit, hacsak nem azért teszed, hogy másokat arra taníts és bátoríts, hogy felülemelkedjenek saját múltjukon. Milyen gyakran hozol fel régi sérelmeket? Mit teszel annak érdekében, hogy a keserűséget kigyomláld a szívedből? Isten azt mondja: „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!” (Ézsaiás 43:18-19)
Ha nem tudod megvédeni magad, ő fog harcolni érted. „Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak, és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom.” (Zsoltárok 27:1-3). 3)
Tekints rám és könyörülj meg rajtam, mert elhagyatott vagyok és szegény!
Adj enyhületet szívem gyötrelmének és szabadíts ki bajaimból!
Lásd meg szorultságomat és ínségemet, s bocsásd meg minden bűnömet!
Nézd, mekkora elleneim száma, és mily ádáz a düh, amellyel gyűlölnek!
Óvd meg a lelkem és ments meg, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hozzád menekülök!
Ártatlanság és tiszta szándék legyen a kísérőm! Uram, tebenned remélek." Zsolt.25 1.-21.
Megbocsát az Úr és hűséges, megmutatja az utat a bűnösnek.
Az engedelmeseket igazságban vezeti, az alázatosokat megtanítja ösvényeire.
Az Úr minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és törvényét.
Nevedért, Uram, bocsásd meg bűnömet, mert súlyos!
Ki az az ember, aki féli az Urat? Annak megmutatja, mely utat válassza.
Lelke biztonságban élhet, gyermekei birtokolják a földet.
Az Úr titka azoké, akik félik Őt, nekik nyilvánítja ki szövetségét.
Szemem azért mindig az Úrra néz, Ő megszabadítja lábam a huroktól.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek,
úgy gondolkoztam, mint a gyermek,
úgy ítéltem, mint a gyermek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyermek szokásait.
Ma még csak tükörben homályosan látunk,
akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent,
ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,
de közülük legnagyobb a SZERETET" I.Kor.1-13.
Atyám, ha lehetséges múljék el tőlem ez a kehely
Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.
Jn 3,30
A szeretet nem féltékeny
Aki utánam ekar jönni.. vegye fel keresztjét minden nap Lk
NE KEMÉNYÍTSÉTEK MEG SZÍVETEKET (Zsid)
Ég és föld elmúlik,
de az én igéim el nem múlnak. Mt 24,35
"
Ti vagytok a föld sója..."
Mt 5, 13
Magasztalja lelkem az Urat...
.
V É G E !
Ti vagytok a világ világossága Mt 5,14
VÉGE
Full transcript