Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Larynx

MED-2501-2 forelesning og gruppearbeid
by

Torgrim Fuhr

on 28 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Larynx

Larynx
N1
En ipsilateral lymfeknute
< 3 cm
Mx
Fjernmetastaser ikke tilstrekkelig kjent
M1
Fjernmetastaser
Forelesning og gruppearbeid
MED - 200
Torgrim Fuhr, avdelingsoverlege ØNH
Torgrim Fuhr
Universitetslektor IKM, UiT
Avdelingsoverlege ØNH, UNN
2012
Undersøkelse
Speilundersøkelse
Direkte laryngoskopi
Fleksibel laryngoskopi
Stroboskopi
Radiologi
CT
MR
PET
Anatomi
Nervus vagus
Nervus laryngeus superior
m. cricothyroideus
Internus
Tungebasis
Epiglottis
Larynx ned til glottis
Strammer (forlenger) stemmebånd
Endrer frekvens
m. constrictor pharyngis
n. recurrens
Externus
Sensorisk
Cardiale plexus
Øsofagus
Muskellag og slimhinne
Alle andre muskler i larynx
m. thyroarytenoideus (m. vocalis) - forkorter stemmebånd
Brusk
Muskler
Sykdommer
Ubevegelig stemmebånd
Paramedianstilling
Ekskavering etter cirka to måneder
Ensidig
Dobbeltsidig (sjelden)
Uten kompensasjon fra andre side - heshet
Heshet
Dyspnø
Inspiratorisk
Ekspiratorisk
Stridor
Thyroideakirurgi
Øsofaguskirurgi
Aortakirurgi
Malignom i thyroidea
Malignom i mediastinum
Malignom i lunge
Diagnostikk
Laryngoskopi
CT collum
CT thorax
Eventuelt bronkoskopi
Bernouillis lov
Reinkes ødem
Risikofaktor
Symptom - heshet
Ingen pustevansker
Funn
Dobbeltsidig hevelse av slimhinne
Behandling
Mikrokirurgisk fjerning av en del av slimhinne
Dekortikasjon
Stripping
Stemmebånds-polypp
Epidemiologi
Mann mellom 30 og 50 år
Risiko
Feilaktig stemmebruk
Gastroøsofageal refluks
Funn
Klart begrenset svulst
Stor eller liten stilk
Behandling
Operativ fjerning
Preparat til histologi
Prognose
Høy residivtendens
Stemmebåndsknuter
Epidemiologi
Barn
Sangere
Risiko
Feilaktig stemmebruk
Høy stemmebelastning
Gastroøsofagal refluks
Funn
Bilateralt
Fremre halvpart av stemmebåndene
Behandling
Logopedi
Prognose
God
Ufrie luftveier
Kreft
Fleksibelt videolaryngoskop
Mikrofon
Stroboskopisk lyskilde
200 – 2000 Hz
Stroboskopisk blinkefrekvens styres av pasientens stemme
Stroboskopisk blinkefrekvens kan velges litt langsommere eller fortere enn lydfrekvens
Akutt luftveisobstruksjon
Febril
Afebril
Allergisk ødem
Angioneurotisk ødem
Insektstikk
Fremmedlegeme
Bilateral recurrensparese
Akutt epiglottitt
hiB
Akutt laryngotrakeobronkitt
Falsk krupp
Larynxdifteri
KRUPP!
Tilgang til luftveier
Trakeotomi
Trakeostomi
Coniotomi
Larynxleukoplaki
Symptomer
Dysfoni
Precancerøs
Histologisk
Dysplasi
Årsak
Røyking
Behandling
Mikrokirurgisk fjerning
Glottiscancer god prognose
Oppdages tidlig
"Hiiiii...."
Larynx lukket bruskrom
I motsetning til supraglottiske og subglottiske svulster
Regioner
Supraglottis
Glottis
Subglottis
Mi casa es mi casa
Hindrer spredning
Nerver
Lymfebaner
Prognose og behandling
TNM
Metastase
Node
Tumor
(Larynx)
M0
Ingen fjernmetastaser
N2
Lymfeglandel (-ler) mellom 3 og 6 cm
N3
Lymfeglandel (-ler) > 6 cm
N2a
en lymfeknute ipsilateralt
N2b
flere lymfeknuter ipsilateralt
N2c
flere lymfeknuter bi- eller kontralateralt
Larynxtraumer
Larynxskjelettet er mobilt
Derfor er forekomsten av larynxfrakturer minimal
Subkutant emfysem på halsen etter traume
Obs. larynxfraktur
Røyking
Recurrensparese
Årsaker
Symptomer og funn
Torgrim Fuhr, universitetslektor IKM, UiT/ avdelingsoverlege ØNH, UNN
MED-2501-1, ØNH, delemne 2.6
April 2016
m. cricoarytenoideus lateralis - drar stemmebåndene bak og sammen
m. cricoarytenoideus posterior - ENESTE ABDUKTOR!!
m. arytenoideus transversus - lukker bakenden av glottis under fonasjon
m. arytenoideus obliquus - lukker glottis
Subglottis
Invaderer stemmebånd
Begrenset til subglottis
T1
T2
T3
Invaderer og fikserer stemmebånd
T4
a - invasjon i thyroid- eller cricoidbrusk
og/eller vev utenfor larynx
(trakea, bløtvev hals, dype tungemsukler
gl. thyroidea, øsofagus)
b - Invasjon av prevertebralrom,
innkapsling av carotis,
invasjon av mediastinum
Glottis
a - ett stemmebånd
Supra- eller subglottisk utbredelse
eller nedsatt stemmebåndsbevegelighet
b - begge stemmebånd
T1
T2
T3
Stemmebåndsfiksering
og/eller invasjon av paraglottiske rom,
og/eller innvekst i thyroidbrusk
T4
a - invsjon gjennom ytre thyroideabrusk
og/eller vev utenfor larynx
(trakea, bløtvev hals, dype tungemsukler
gl. thyroidea, øsofagus)
b - Invasjon av prevertebralrom,
innkapsling av carotis,
invasjon av mediastinum
Supraglottis
Ett underområde av supraglottis
med normal stemmebåndsbevegelighet
T1
T2
T3
Stemmebåndsfiksering
og/eller invasjon av postcricoidale område, preepiglottiske rom, paraglottiske rom,
og/eller innvekst i thyroidbrusk
T4
a - invsjon gjennom ytre thyroideabrusk
og/eller vev utenfor larynx
(trakea, bløtvev hals, dype tungemsukler
gl. thyroidea, øsofagus)
b - Invasjon av prevertebralrom,
innkapsling av carotis,
invasjon av mediastinum
Flere underområder av supraglottis
eller områder utenfor supraglottis
(tungebasis, vallecula, mediale priformisvegg)
uten fiksering av larynx

Obs tenk over spesialbelysning
Full transcript