Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Energikällor

En överskådlig presentation av energikällor
by

Thomas Enwall

on 23 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Energikällor

Energikällor
Energikällor
Ändliga
Förnybara

Ändliga
Förnybara
Olja
Naturgas
Kärnenergi
Kol
Solenergi
Kol
Olja
Naturgas
Kärnenergi
Solenergi
Vindkraft
Vattenkraft
Geotermisk energi
Biobränslen
En viktig energikälla
Hälften av all olja används till transporter men vi använder också olja för att skapa elektricitet
Förväntas räcka i ca 40 år till om vi inte utnyttjar svåråtkolmliga oljekällor.
+ billig, lätt att lagra och transportera
- Vid förbränning bildas luftföroreningar och vid läckage påverkas miljön.
Hittas ofta tillsammans med olja.
Gasen leds genom ledningar till städer och industrier.
Uppskatningen är att gasen räcker i ca 60 år till.
Ryssland och USA använder mycket naturgas.
+ Vid förbränning bildas inte många luftföroreningar och mängden koldioxid är också liten.
- Gasen är svår att transportera och lagra, kräver pipelines eller kylfartyg.
Uppkommer vid klyvning av uranatomer i kärnkraftsverk.
Det är bara 1/3 av uranet som kan omvandlas till el.
1/6 av världens elproduktion kommer från kärnkraft.
Förväntas räcka i ca 80 år.
+Bildar inga utsläpp och kan producera stora mängder elektrisk energi.
-En olycka kan skapa stora katastrofer och det radioaktiva avfallet måste lagras i 100 000 år.
Solenergin som når jorden skulle kunna täcka vårt energibehov om vi kunde ta vara på den.
Svårt att lagar energin.
Två sätt att utnyttja solenergi är genom solceller eller solfångare.
Solceller används för att skapa elektrisk energi.
Solceller: + Påverkar inte miljö och klimat
Solceller: - Låg effekt, verkningsgrad. De är dyra att köpa och installera. Kan bara användas dagtid och då måste energin lagras i batterier på kvällen.
Solfångare används för att värma upp vatten.
Solfångare: + Vattnet kostar knappt inget när solfångaren är på plats och det blir ingen påverkan på miljön.
Solfångare: - Solen strålar mest på sommaren och vi behöver inte lika mycket varmvatten då.
Solenergi kan bli den viktigaste energikällan i fattiga länder.
Kol stor betydelse för industrin.
Finns mycket kol på jorden.
Kina och USA använder mycket kol.
Kan bli den viktigaste energikällan då priset på olja stiger.
Räcker i ca 200 år till
+ Lätt att lagra och transportera.
- Vid förbränning bildas luftföroreningar och koldioxid
Vindkraft
Utnyttjar vindens rörelseenergi för att skapa elektrisk energi genom generatorer.
Byggs oftast vid kusten eller i höglänt terräng där det blåser stadigt.
Måste kompleteras med annan elkraft vid stiltje.
Danmark stor användare av vindkraft.
+ Liten påverkan på miljön och inga föroreningar bildas.
- Har lågverkningsgrad och fungerar bara när det blåser. Orsakar buller. Är dyr.
Vattenkraft
Vattnetskretslopp ger oss möjlighet att utnyttja vattnets rörelseenergi till att skapa elektrisk energi.
Globalt bidrar bara vattenkraften till ca 2% av elproduktionen men lokalt kan den bidra till mer.
Vattenkraften dåligt utnyttjad i U-världen men potentiellt skulle den kunna vara bästa sätte att lösa efterfrågan på energi.
+ Inga föroreningar.
- Dammar byggs som påverkar miljön negativt. Älvar kan torka ut då de inte får nytt vatten.
Utnyttjar värme från jordskorpan till uppvärmning och elproduktion.
Används på platser där värme från jorden når upp vid markytan t.ex. Island.
+ Inga utsläpp
- Finns bara på begränsade platser
Geotermisk energi
Omfattar biologiska brännbara material som t.ex. ved, energiskog. Hit räknas också avfall från hushåll och industrier.
Vid förbränning sker utsläpp av koldioxid men så länge återväxten är lika stor som förbrukningen sker ingen höjning av koldioxidhalten.
+ Använder avfall. Bidrar inte till en ökad växthuseffekt.
- Behöver transporteras till verken och då ökar utsläppen från bilar.
Biobränsle
Full transcript