Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Norsk litteraturhistorie

Norskprosjekt mai 2013
by

Thea Natalie Svendsen

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Norsk litteraturhistorie

M
I
D
D
E
L
A
L
D
E
R Deles inn i tidlg-, høy- og senmiddelalder
Tiden mellom antikken og renessansen
Mørk, dyster periode.
Religion og overtro dominerte
Kristendommen entrer Europa
Grunnlaget for den moderne tiden
Livet er en mellomstasjon på vei mot døden - Norsk litteraturhistorisk tidslinje - Thea Natalie Svendsen, 2A To retninger i kunst:
Kristent religiøst innhold
Ikke-religiøst, høvisk kunst og litteratur
Ridderdiktning
Lærde tekster
Sagalitteratur
Tristan og Isolde (1100-tallet)
Skalder og skaldediktning
Islendigesagaer (1200-tallet)
Gunnlaug Ormstunge (ca. år 1000)
Ære, stolthet og skjebnen
Snorre Sturlasson (1178-1241)
Den yngre Edda (ca. 1220)
Heimskringla (ca. 1230) R
E
N
E
S
S
A
N
S
E B
A
R
O
K
K Betyr "gjenfødelse"
Henspiller på gjenopplivingen av antikkens verdier
Humanisme i fokus - "mennesket i sentrum"
Tid preget av nye tenke- og opplevelsesmåter
Reformasjonen utløses ved Martin Luther
Norge er litt "isolert" med dårlige tider
Boktrykkerkunsten oppstår Ulike litterære tradisjoner
Religøs litteratur
Folkefortellinger
William Shakespeare (1564-1616)
Hamlet (ca. 1600)
Mestrer å gi dramatisk liv til de indre drivkreftene i mennesket
Skrev om blant annet kamp, intriger og renkespill på det politiske planet
Miguel de Cervantes (1547-1616)
Don Quijote
Skrev humoristisk og satirisk
Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Michelangelos David (1501-1504) "Michelangelos David" av Michelangelo Buonarroti Gunnlaug i holmgang med Ravn Antas å ha sin opprinnelse fra fransk og portugisisk ord som betyr "uregelmessig formet perle"
Spredte seg med støtte fra den katolske kirke
Norge i union med Danmark
Reaksjon mot renessansen
Stabilt samfunn
Gud stod på toppen
Autoritetene var i fokus Døden er et mye omtalt tema
Timeglass og dødningshoder
Dynamiske virkemidler
Viktigere enn innholdet
Stor kontrastvirkning
Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716)
Aftensalme (1678)
Skrev høvesdikt og salmer
Følelser som sorg og lengsel
Sterk tro på Gud
Thomas Kingo (1634-1703)
Salmedikter
Seeby-Gaards-koe-klage (1655)
Petter Dass (1647-1707)
Nordlands Trompet (påbegynt ca. 1670) Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716) Thomas Kingo (1634-1703) K
L
A
S
S
I
S
I
S
M
E Troen på fornuften
Kunnskap og erfaring
Franske og amerikanske revolusjon
Handelen blomstret, økonomisk oppgang
Handelsborgerskapet
Rettet kritikk mot stat og kirke
Beherskelse, orden og klarhet
Grunnlaget for moderne demokratier Inspirert av kunst og litteratur fra antikken
Kom frem til de tre enhetene i dramatisk diktning
Enhet i tid, sted og handling
Sammenhengende avsluttende historie
Skulle ikke "utfordre" publikum
Oppsto nye prosasjangere
Epigram, epistel, essay og romanen
Ludvig Holberg (1684-1754)
Produksjonen består av 18 tykke bind
Skrev satirer og komedier
"Jeppe på Bjerget" (1722)
"Erasmus Montanus" (1722)
Start på moderne dansk-norske litteraturen 500-1500 1350-1600 1600-1700 1700-1800 OPPLYSNINGSTID & Ludvig Holberg (1684-1754) ca. 1800-1840 R
O
M
A
N
T
I
K
K
E
N Norge får egen grunnlov
Menneskene var optimistiske
Reaksjon mot ensidig fornuftsdyrking
Fantasi, følelse og subjektiv inderlighet
Individualitetens rett til fri utfoldelse
Sans for det enkle og folkelige
Flere tyske byer - sentrale
Kjærlighet et sentralt tema Mye virkemidler
Ønsket å antyde, ikke beskrive
Naturen ble gitt "kropp og sjel"
Henrik Wergeland (1808-1845)
Norges "eneste" universalromantiker
Radikal og nyskapende
Mannen bak feiring av 17.mai
"Skabelsen, Mennesket og Messias" (1830)
"Mig selv" (1841)
Johan Sebastian Welhaven
Lyriker og literaturkritiker
"Til Henrik Wergeland" (1830)
"Digtets Aand" (1844) Nasjonalromantikken MIDDELALDER - NASJONALROMANTIKKEN 1840-1855 Henrik Wergeland (1808-1845) Johan Sebastian Welhaven (1807-1873) Peter Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe
Eventyrsamlere
"Samlede Norske Folkeeventyr"
Ivar Aasen (1813-1896)
Kjempet i språkkrigen
Henrik Ibsen (1828-1906)
Mest spilt dramatiker i verden
"Terje Vigen" (1862)
"Peer Gynt" (1867) Asbjørnsen og Moe Variant av romantikken
Nordmenn var veldig opptatt av NORGE
Opptatt av å fremheve Norges skjønnhet
Finne frem det "typisk Norske"
Eventyrene ble samlet
Opptatt av sitt eget folk, sin historie og sine tradisjoner
Bondekulturen viktigst i Norge
Skjedde mye innen de fleste kunstarter Kilder:
Røskeland, M., m.fl. (2007) Panorama. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
http://snl.no - Store Norske Leksikon
http://no.wikipedia.org - Wikipedia
http://youtube.com - YouTube
Full transcript