Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Petőfi

No description
by

Hargitai Bea

on 2 January 2019

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Petőfi

Élete
Parafrázisok
Petőfi Sándor
Újításai
közvetlen hang, köznapi nyelvhasználat
magyaros versritmus
életszerű helyzetek (életképek)
látomások helyett valószerű képek
új témák: családi líra, hitvesi szerelem, a magyar Alföld
új hang: "fentebb stíl" helyett egyszerűség, valódi népiesség
"népi" költő: természetesség (tájversek, dalok, stb.)
A természet vadvirága, A borozó; Fa leszek, ha...; Kiskunság
individuális költő: személyesség, vallomásosság
Dalaim, Anyám tyúkja; Szeptember végén; Világosságot
próféta-apostol-vátesz: kiválasztott, a nép vezetője, szabadság a saját élet árán is
Egy gondolat bánt...; A XIX. sz. költői; Az apostol
Költői szerepváltozatok
1823 - 1849
Költészete
Művei
Tematikai csoportosítás

tájversek
családi líra
szerelmi (hitvesi) líra
forradalmi látomásköltészet
politikai, forradalmi versek
ars poeticák
Műnemek szerinti csoportosítás
epika
verses: János vitéz, A helység kalapácsa, az apostol
prózai: A hóhér kötele
Úti jegyzetek/levelek
dráma:
Tigris és hiéna

líra:
szerteágazó
Havasi Attila: Egy gondolat

Elfogyni lassan, mint Petőfi Sándor
mondta egy versében a gyertyaszálról,
lassan hervadni, mint ugyane költő
írta, midőn halálát énekelte,
mint titkos féreg fogán rág a fog-szú,
ágyban párnák közt haldokolni hosszú
heteken át halványzöld kórteremben:
ó Istenem, ettől kímélj meg engem.
Orbán János Dénes: Nem párnák közt
(P.S. Oroszországban)


Immár egy gondolat se bánt,
kiirtottam, mint a csalánt.
A titkos férget elpusztítottam,
lelkem ingét fehérre mostam.

Nyitott szemmel várom halálom.
Nem párnák közt,
csak szalmazsákon
Utolsó gyertyám csonkig égett.
Annyi év,
és még mindig téged…

S ki tízévenként jársz csak itten,
nem könyörgöm tehozzád, Isten!

Kunyhóm mellett megásva vár rám,
sírom nem ékesíti márvány,
sírhantom: talyiga kavics;
fakereszt, rajta: Petrovics.
Élt? Mennyit élt? Huszonhat évet?
Adjak hozzá?
Vagy ez egy másik élet?
1823. január 1. Kiskőrös
viszonylag jómódú család
Petrovics István (kocsmabérlő, mészáros)
Hrúz Mária (korábban cseléd)
iskolák (1828-38): Kecskemét, Szabadszállás, Sárszentlőrinc, Pest, Aszód, Selmecbánya
1824 - Kiskunfélegyháza -
Szülőföldemen
1838. dunai árvíz - tönkremennek
vándorévek: katona, vándorszínész
1842. A borozó
1847 - barátság Arannyal; házasság Szendrey Júliával, - az Életképekbe ír
Varró Dániel: Pönögei Kis Pál

Összedűlt a tél már, mint egy ócska diszlet,
Kint ülök a parkban, ölemben az ihlet.
Ölemben az ihlet - zsömle, virsli, mustár,
Táged énekellek, Pönögei Kis Pál.

Pönögei Kis Pál, gyermeke a népnek,
Kin befele bor foly, kifele meg ének,
Mit neked királyok sok nyavalyás gönce,
Tenéked a világ dohányos börbönce.

„Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig. Ő az istenek magyar kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy költő lehessen: tehetséget, történelmet, sorsot. Huszonhat évet élt, s világirodalmi rangú s méretű életmű maradt utána, mely korfordulót jelentett nemzete irodalmában.”

„Aszód! Csak egyszer kellene ezt a szót tőlem hallnod, s azonnal kitalálnád, hogy én itt három esztendőig tanultam… akarom mondani: jártam iskolába. S mily eseménydús három esztendő! 1. Itt kezdtem verseket csinálni. 2. Itt voltam először szerelmes. 3. Itt akartam először szinésszé lenni. A verselés a szerelem eredménye volt. A szinésszé lenni akarásnak pedig nem annyira eredete, mint következménye nevezetes. Nevezetes és szomorú.”[8]
Középmagasságu, szikár, fahéjszin arczu, sörte kemény barna hajú ifjú, villogó fekete szeme fehérét vércsikok futották át, daczos kifejezésű duzzadt ajkai fölött a bajusz csak most serkedett, hosszú nyaka leeső vállai közül meztelenül nyúlt föl, s nadrágjával egyszinű szürke czérnakabát földte tagjait.»(Orlay P. Soma)
Leszel te még fárosz, Pönögei Kis Pál,
Csillogsz majd a nemzet polcán, mint a kristály
Lesz még a te versed szárnyas miseoltár,
Megszólod a jámbor költőt, aki voltál.

Te leszel a kisded, mi leszünk a jászol,
Kint a Duna-parton nekünk hadonászol,
Egész világ olvas - német, orosz, angol,
Száz kiáltja vissza, amit szavalandol.

Addigra ugyancsak megkopik e dallam.
Enszivem vérébe márthatom a tollam,
Kevés lesz már akkor zsömle, virsli, mustár
Énekelni téged, Pönögei Kis Pál.
Nem vagy dán királyfi, kinek a lét tömlöc,
Tenéked a magas ég is egy nagy gömböc,
A csillagok milljom szalámi szeletke,
Számlálgatod őket füstöt eregetve.

Pönögei Kis Pál, mit pönög a lantod?
Csak a te borocskád, csak a te galambod.
Szomszéd bácsi botja ha föltűnik, már rossz -
De csak vigyázz, öcsém, leszel te még fárosz!

Beszéltünk erről, arról,
Amint nyelvünkre jött;
Még a szinészetről is
Sok más egyéb között.

Szemében „mesterségem”
Most is nagy szálka még;
Előitéletét az
Évek nem szünteték.

„No csak hitvány egy élet
Az a komédia!”
Fülemnek ily dicsérést
Kellett hallgatnia.

„Tudom, sokat koplaltál,
Mutatja is szined.
Szeretném látni egyszer,
Mint hánysz bukfenceket.”
És máskülönben hogy van dolgotok?
Tudom, sokat kell fáradoznotok.
Örök törődés naptok, éjetek,
Csakhogy szükecskén megélhessetek.
Szegény atyánk! ha ő ugy nem bizik
Az emberekben: jégre nem viszik.
Mert ő becsűletes lelkű, igaz;
Azt gondolá, hogy minden ember az.
És e hitének áldozatja lett,
Elveszte mindent, amit keresett.
pápai kollégista
első megjelent verse az Athenaeumban
nyomor, színészet, vándorlás
támogatói pénzt gyűjtenek, fordítást szereznek (pl. Robin Hood)
"Az 1843/4ki telet e kövér városban húztam ki éhezve, fázva, betegen egy szegény, de jó öreg asszonynál, az isten áldja meg. Ha ő gondomat nem viselte volna, most e levelet a más világról írnám hozzád. Olyan elhagyott kis vándorszinész fiú voltam, kire se isten se ember nem nézett, nem ügyelt."
Debrecen
1844 februárjában gyalog Pestre viszi Vörösmartynak kb. 70 versét - a Nemzeti Kör - Tóth Gáspár szabómester - jelenteti meg
„Eddig Thalia papja voltam, Most szerkesztő-segéd leszek. Isten veled, regényes élet! Kalandok, isten veletek!”
1844. Versek, A helység kalapácsa, János vitéz
1845. Cipruslombok Etelke sírjáról, Úti jegyzetek, Zöld Marci, A szerelem gyöngyei, Versek
1846. Felhők, A hóhér kötele, Tigris és hiéna
Szendrey Júlia - nagykárolyi megyebálon
Üdvezlem Önt! Ma olvastam Toldi-t, ma írtam e verset, s még ma el is küldöm. Az „Életképek”-ben ki fog ugyan jőni, de én minél hamarabb akarom Önnek tudtára adni azon meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást, melyet műve költött bennem. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez a század föladata, ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokallta már látni, mint martírkodnak milliók, hogy egypár ezren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az aristokratiát!
Petőfi összes költeményei
3ooo pld., 4 utánnyomás
Mottó: „Szabadság, szerelem! / E kettő kell nekem. / Szerelmemért föláldozom / Az életet, / Szabadságért föláldozom / Szerelmemet.”
1848.március 15. „Ezt a napot Petőfi napjának nevezze a magyar nép; mert ezt a napot ő állítá meg az égen, hogy alatta végigküzdhesse a nemzet hosszúra nyúlt harcát szabadsága ellenségeivel.” – Jókai.
„Petőfi életének utolsó másfél évét mintha csak egy végzetdráma szerzője írta volna: 1848. március 15-étől, a győzelem és a dicsőség tetőpontjától 1849. július 31-éig, a végső segesvári katasztrófáig egyetlen hatalmas ívű zuhanásnak tűnik fel pályája.”
1849 Segesvár-Héjjasfalva
„Azonnal, mihelyt a felkelősereg maradványai a bekövetkezett lovassági roham után a július 31-én Segesvár mellett vívott ütközetben Héjjasfalva felé menekültek, kozákrajok keltek át Fejéregyházán és Fejéregyháza fölött a Küküllőn is, ily módon elvágták nagyon sok menekülőnek az útját; ezeket mindjárt le is kaszabolták.”
1848 Az apostol, szabadszállási kudarc, fia, Zoltán születése
S akkor a fiú hirtelen megáll
(a civil őrnagy) –: Hát szemből, Halál!(Szilágyi Domokos)
.

EGY GONDOLAT BÁNT ENGEMET...
Egy gondolat bánt engemet:
Ágyban, párnák közt halni meg!
Lassan hervadni el, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág;
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.
Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!
Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le... –
Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
„Világszabadság!”
S ezt elharsogják,
Elharsogják kelettől nyúgatig,
S a zsarnokság velök megütközik:
Ott essem el én,
A harc mezején,
Ott folyjon az ifjui vér ki szivembül,
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyudörej,
S holttestemen át
Fújó paripák
Száguldjanak a kivivott diadalra,
S ott hagyjanak engemet összetiporva. –
Ott szedjék össze elszórt csontomat,
Ha jön majd a nagy temetési nap,
Hol ünnepélyes, lassu gyász-zenével
És fátyolos zászlók kiséretével
A hősöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent világszabadság!

(Pest, 1846. december.)
3. 1847-49 A romantikus szabadságszmény korszaka, a forradalomig és a szabadságharcig
"Szabadság, szerelem"
általános szabadság: egyén - nemzet - világ
radikalizmus
királyellenesség
elkötelezettség
költői szerep, ~ válsága
Pályaszakszok
1. 1842-44. A népiesség korszaka
2. 1845-46. A romantikus induvidualizmus korszaka
Forradalmi látomásköltészet:
látomásos képalkotás
látnok-próféta-apostol
világszabadság
biblikus, prófétai hang
apokalipszis, vérözön, végítélet
küldetéstudat
vers=tett=áldozat ("tett értékű költészet")
földi menny=világszabadság
Szerelmi líra:
magadabb rendű létforma
hitvesi költészet
Tájköltészet:
természet és szabadság élménye egymásba fonódik
végtelenség, rend, szépség, beleolvadás

vallomásosság
család, táj, életrajzi elemek
újítások a poétikában
egyszerű, hétköznapi versbeszéd
népdalszerű forma (hangsúlyos verselés, lépegető technika)
valószerű képek
szereplíra
helyzetdal (életkép), zsánerkép
lírai önkifejezés igénye
személyesség
zaklatottság, szabálytalanság, töredékesség
komor/elégikus hang
epigrammaszerű, rövid versek
metafórák

Egy gondolat bánt engemet
Beszél a fákkal a bús őszi szél
A XIX. század költői
Full transcript