Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BS Hf1 blok 2 week 1

maatschappelijk verantwoord ondernemen
by

Edwin van Gastel

on 23 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BS Hf1 blok 2 week 1

Community sportprojecten
inhoud:
- stukje theorie --> MVO
- internationale voorbeelden
- nationale voorbeelden (BVO's)
- Premier League
Buurtsport hoorcollege week 1 blok 2
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
doel:
- introductie in het onderwerp MVO
- enthousiast maken voor het onderwerp -->
handvatten bieden voor verdere verdieping
- Aanzetten tot meningsvorming over het onderwerp MVO
trends
terugtrekkende overheid
bewustere en kritische consument/maatschappij
hogere betrokkenheid van bedrijven en sportverenigingen richting de maatschappij
"Sportverenigingen zullen allereerst uit strategische overwegingen aan MVO gaan doen.

In 1e instantie gaat het om:
'license to operate' zoals bij de BVO's die hun overlast in de wijk moeten compenseren en claims op publiek geld moeten verdienen.

In 2e instantie gaat het om:
'Public Affairs' en Issue management waarbij pro-actieve argumenten worden gemaakt om aanslagen op het voortbestaan te compenseren of claims voor verdere groei te mogen maken

Lucas Meijs - Hoogleraar Vrijwilligerswerk, Civil Society en Ondernemingen
Definitie van MVO volgens de SER:
“het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op lange termijn waardecreatie in drie dimensies: markt (het economisch rendement), mens (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming) en milieu (de effecten op het natuurlijk leefmilieu). (www.ser.nl)
Duurzaam ondernemen speelt zich af op de overlapping tussen milieu en economie.
Maatschappelijk ondernemen bevindt zich op het grensvlak van milieu en sociale aspecten.
Duurzame ontwikkeling of echt maatschappelijk verantwoord ondernemen bevindt zich in het middelpunt, waar de drie cirkels elkaar overlappen
People, planet en profit zijn de drie pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen:

§ People
Tot het domein People worden de prestaties gerekend op sociaal-ethisch gebied. Hoe gaat het bedrijf om met haar personeel en hoe presteert zij op het gebied van sociale cohesie (de maatschappij in ruimere zin)? Thema's die hier spelen zijn: behartiging mensenrechten, omkoping en fraude, kinderarbeid, man-vrouw verhoudingen, armoedevraagstuk, diversiteit en discriminatie, medezeggenschap, gedragscodes en dergelijke. Er zijn momenteel veel ontwikkelingen op het gebied van sociaal-ethische accounting en rapportage. Standaarden als SA 8000 en AA 1000 zijn voorbeelden van ontwikkelingen op dit gebied.

§ Planet
Tot het domein Planet worden de prestaties gerekend op het gebied van milieu in ruime zin. Hoe pakt een bedrijf haar verantwoordelijkheid op ten aanzien van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap? Milieuzorg, ketenbeheer, eco-efficiency, schoner produceren, duurzame technologieontwikkeling, duurzame bedrijventerreinen zijn hiervan voorbeelden.

§ Profit
Tot het domein Profit worden niet alleen de pure financiële prestaties van de onderneming (winst, omzet en dergelijke) gerekend. Het gaat meer om economische zaken. Hier spelen thema's als: werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, locatiebeleid, politieke betrokkenheid, uitbesteding, economische effecten van de diensten en producten. Ook sponsoring, medewerkerparticipatie, winstbestemming en dergelijke horen hier thuis.

Veel (grote) ondernemingen die actief bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen leggen de basisprincipes vast in zogenaamde “business principles”.
vormen van MVO
Munten = het geven van geld (filantropie)

Middelen = het geven in natura

Mensen = werknemers / vrijwilligerswerk

Massa = samenwerken met

Media = het gebruiken van elkaars media

(Meijs en Van der Voort, 2004)
De vormen waarin bedrijven aan MVO kunnen doen zijn zeer divers. Kern is dat zij investeren in de (lokale) samenleving, vallend buiten de gangbare bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan bedrijfsvrijwilligerswerk waarbij een bedrijf tijd, materialen, faciliteiten of kennis ter beschikking stelt aan maatschappelijke initiatieven of organisaties. Of aan acties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als verpaupering, bedreigde leefbaarheid of veiligheid. 'Maar ook het sponsoren van de plaatselijke voetbalclub en het verantwoord laten produceren van meubels in India zijn vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen',
Jeurissen,, R (2009)
Professor of Business Ethics aan Nyenrode Business Universiteit.
voorbeelden van MVO
http://www.ninemillion.org
The ninemillion.org campaign was created in 2006 by the UN refugee agency (UNHCR) in partnership with Nike and Microsoft.

The goal of the campaign is to give more than nine million children better access to education, sport and technology by 2010.
http://www.tntpost.nl/overtntpost/samenleving/wfp/
(sport)voorbeelden van MVO NL
http://knvb.nl/watdoenwe/maatschappelijke-projecten
Massa - Mensen - Middelen
http://www.feyenoord.nl/pages/feyenoordcontent/S2/10010000000002-10010000000252/mvo_index.aspx
http://www.willem-ii.nl/pm-template.asp?PageID=366&hoofdID=11&subID=54
http://hdmonline.nl/index.html?id=1148
(sport)voorbeelden van MVO EU
premier league is voorloper
"I think a football Club is like an iceberg;

you can only see a little part of i t which is the

football team. Supporters look at the results of the team at the

weekend but Arsenal has a lot of responsibilities elsewhere

and contributing to different communities is a big part."

Arsene Wenger- Arsenal Manager
creating changes
Places for players
The Premier League Reading Stars
Playing for succes
The Kickz programm
plaats om te leren
leren lezen
spelers ondersteunen fondsenwerving
buurtsport
GOALS THRU FOOTBALL
http://www.meerdanvoetbal.nl/index.php?id=2
imago
http://www.duurzaam-ondernemen.nl/detail_press.phtml?act_id=8570
nieuws
Foundations...
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/9541189/Eerste-gift-van-KlaasJan-Huntelaar-Foundation.ece
"Sportverenigingen
wat kan MVO voor jullie wijken betekenen?
moeten hun aanbod verbreden!"
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/8209706/Sportclubs-moeten-aanbod-verbreden.ece?startshow=null&startSlide=null
NEC sportief tour
stichting
Meer Dan Voetbal
Willem II
Feyenoord
KNVB
Futsal Chabbab
NAC
teamplay@nac
"meer dan sport"
Stichting Meer dan Voetbal is in 2004 opgericht door de KNVB, Eredivisie en de Eerste Divisie om de verbindende kracht van het voetbal in te zetten voor een sterkere samenleving. De stichting heeft drie kerntaken:

1. Kennisdeling: website met best practices, organisatie van workshops en congressen;
2. Communicatie: meer dan voetbalactiviteiten zichtbaar maken voor een landelijk publiek;
3. Fonds: publiek privaat stimuleringsfonds voor meer dan voetbalactiviteiten.

'De Kracht van Voetbal kan Nederland steeds een beetje beter maken'
NOC*NSF proeftuinen
http://nocnsf.nl/proeftuinen
http://www.wearewhowebecome.com/
VIA VVV VENLO
Fitsupport
Omslag vereniging
doel verandert
aanbod afgestemd
community op de club
veilig sportklimaat
samenwerking (interdisciplinair)

NOCNSF.nl/openclub
OPEN Club
Een open club heeft vaak enkele van deze kenmerken (NISB, 2014):
•werkt vraaggericht (niet alleen richting haar leden maar ook voor buurtbewoners);
•is buurt-/wijkgericht (weet wat speelt in de buurt/wijk en kan een bijdrage leveren);
•is uitnodigend/ gastvrij;
•ziet en pakt bewust kansen passend bij de ambitie van de vereniging;
•werkt samen met andere organisaties;
•voert de club actief en continu beleid op de ontwikkeling, kwaliteit en opleiding van sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader;
•heeft structureel aandacht voor het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten en zorgt voor verankering daarvan in de vereniging.

Actief betrokken club
Regeerakkoord Rutte III
Full transcript