Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Salte og Ioner

Fysik & Kemi, Hjemly Idrætsefterskole
by

Sine Nissen

on 7 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Salte og Ioner

Salte og Ioner
Igennem århundrede har salt været en vigtig og værdifuld handelsvare. Salt blev brugt til konservering, garvning af skind og fremstilling af glas.
På Læsø har man gennem århundrede fremstillet salt.
De gravede brønde som saltvand steg op i.
Når vandet fordampede fra brøndene,
blev saltet tilbage og vandets saltkoncentration
steg og samtidig steg vandets massefylde.
De udvandt saltet når massefylden var så stor at et hønseæg kunne flyde på saltvandet. En sydemester hældte saltvandet på en stor pande som blev opvarmet til 85oC. Derved udkrystalliserede en del af saltet sig på vandoverfladen som sydemesteren så kunne fjerne. Processen hedder saltsydning.
Saltsydning
Salt blev dengang også udvundet af tang.
Tang optager salt fra havvandet.
Man brændte tangen af og saltet blev tilbage i asken.
Derefter udvaskede man salten.
I dag er salt ingen mangelvare, men et billigt råstof. Anvendelsen af salt har også ændret sig gennem de sidste 100 år, det bruges ikke i så høj grad til konservering mere. Det er nu mere vigtigt i den kemiske industri, hvor det bruges til fremstilling af andre kemiske stoffer.
I skal nu efterligne processen fra Læsø. Gå sammen i grupper af højst 3 personer.
I skal undersøge hvor meget salt der skal til for at et æg kan flyde på vandet.
Teorien bag dette forsøg er princippet om massefylde. Se om I kan få det formuleret i ord.

Husk at 1 liter vand vejer 1 kg!

Forsøg 1.3: Et æg kan flyde på saltvand
Hvor stor skal saltprocenten være, før ægget flyder?

Hvilken sammenhæng er der mellem saltkoncentrationen og saltvandets massefylde?
Opsamling
Et salt er et stof, der er opbygget af ioner.

Salte er opbygget af positive og negative ioner.

Et salt består altid af en metal-ion, f.eks. Na+, Mg2+, Ca2+ og en syrerest-ion, f.eks. Cl-, SO4-, CO32-.

Salt = metal-ion + syrerest-ion.

De to modsat ladede ioner er bundet til hinanden ved elektrisk tiltrækning. De er anbragt tæt i et bestemt mønster kaldet et gitter. Dette iongitter er forskelligt fra salt til salt.

Salte består af ioner
Læs øvelsen grundigt igennem.

Besvar arket efter bedste evne.

Brug jeres viden fra arbejdet med ioner og brug evt. nettet til navnebestemmelsen.

Til sidst er der fælles opsamling.

1.1 Saltenes ioner
Den kemiske formel for et salt kaldes en formelenhed, det er det mindste antal positive og negative ioner
der skal til for at få et salt.

Der findes mange forskellige slags salte. De kan være neutrale, sure eller basiske, det kommer an på hvilke ioner de indeholder.
Mange forskellige slags
Køkkensalts kemiske navn er natriumchlorid. Formelenheden er NaCl. Natriumchlorid består af ionerne Na+ og Cl-.

Som fast salt er ionerne i NaCl ordnet i et rummeligt mønster kaldet et iongitter.

Mellem de positive Natrium-ioner og de negative Chlor-ioner virker stærke elektriske kræfter, som holder ionerne sammen.

Hver natrium-ion er omgivet af 6 chlor-ioner og
tilsvarende er hver chlor-ion omgivet af 6 natriumioner.

Ganske almindelig kedelig køkkensalt
Undersøg hvad et Iongitter er.

Altså:
Hvordan ser det ud?
Er det et rigtigt gitter?Hvor stærkt er det?
Hvornår ændrer det form?
Osv.

Bliv så kloge så muligt.

Fra elev -> professor
at alle salte er opbygget af ioner.
at Salt = metal-ion + syrerest-ion.
at ionerne sider i et iongitter.
at saltenes iongitre har forskellig form, alt efter hvilket salt der er tale om.

Forsøg 1.8 skal vise os endnu en egenskab som salte har.
Vi ved nu…

Kan fast fiksersalt lede elektrisk strøm? Nej
Smeltepunktet:_____
Kan smeltet fiksersalt lede elektrisk strøm? Ja
Hvilke ændringer sker der med fiksersalts ioner når saltet smelter?
Hvorfor har fast og smeltet fiksersalt forskellig evne til at lede en elektrisk strøm?
Hvilke ændringer sker der med fiksersalts ioner når saltet smelter?
Når fiskersaltet opvarmes begynder ionerne at vibrere på deres plads i iongitteret. Opvarmes indtil smeltepunktet, bliver bevægelserne så voldsomme at iongitteret går i stykker. Ionerne kan nu bevæge sig frit rundt mellem hinanden.
Hvorfor har fast og smeltet fiksersalt forskellig evne til at lede en elektrisk strøm?
I fast form kan et salt ikke lede elektrisk strøm fordi ionerne har faste pladser. Et salt der er smeltet (eller opløst i vand) kan lede strøm, fordi ionerne kan bevæge sig. Elektrisk strøm er en transport af elektroner fra minus til plus. Denne transport kan fortsætte i smeltet salt, da positive og negative ioner kan bevæge sig.
Opsamling på forsøg 1.8
Bland en mættet saltopløsning med 100 ml vand og 40g køkkensalt.
Lad opløsningen stå et par dage, så vil opløsningen blive overmættet og saltkrystaller vil vokse.
Homemade saltkrystaller
Kobbersulfat - CuSO4:

I blåt kobbersulfat er der for hver Cu2+-ion og SO42--ion indbygget fem vandmolekyler i iongitteret.

I skal i dette forsøg påvise vand i kobbersulfat.

1.9 Krystalvand i kobbersulfat
I blåt kobbersulfat er der for hver Cu2+-ion og SO42--ion indbygget fem vandmolekyler i iongitteret.

Opvarmer man det blå kobbersulfat, fjerner vi krystalvandet og stoffet bliver hvidt.

Det hvide stof kan bruges til at påvise om en væske indeholder vand.
Ved at dryppe lidt af væsken på det hvide stof, vil det påvise vand hvis stoffet igen bliver blåt. Sker der ingenting indeholder væsken ikke vand.
Vejsalt er den salt vi bruger mest af i Danmark.
Den består oftest af flere forskellige salte.
Noter disse.
Lav forsøget og noter nøjagtigt hvad der sker.
Dette er en af de forsøg I ikke har mulighed for at lave til prøven, derfor er gode notater guld værd.
1.10 salte smelter is og sne
Lav brainstorm 2 og 2 over, hvad vi nu har lært om salte og ioner.
Fælles brainstorm over emnet salte og og ioner
Gå sammen to og to.
Den ene er chef og den anden er sekretær.
Chefen forklarer nu sekretæren hvordan man udfylder skemaet i øvelse 1.1. Sekretæren tager notater.
Chef og sekretær
I grupper af 4 skal I lave et jeopardy spil om emnet salte og ioner.
Spillet skal spilles af en anden 4 mandsgruppe.
Full transcript