Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Projekt Kimi.

No description
by

Angjelina Lika

on 16 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Projekt Kimi.

Projekt Kimi.
Karburantet ne Shqiperi.
Nxënësit të njohin përhapjen e zonave naftëmbajtëse e gazmbajtëse në Shqipëri  Nxënësit të analizojnë cila është cilësia e tyre.  Nxënësit të shpjegojnë pasojat që sjell ndotja gjatë nxjerrjes, përpunimit e tregtimit të tyre.  Nxënësit duhet të japin ide se si mund të përmirësohet situata.
OBJEKTIVAT
1.Zona e Fierit është një nga zonat më të mëdha, me dy vendburime nafte, Patosin dhe Marinzën. Këtu nafta gjendet në zonat ranore dhe ka përmbajtje të lartë benzine. Përpunimi i saj bëhet në qytetin e Fierit, në kompleksin kimikoenergjetik.
2. Zona e Kucovës Zona e rrjedhjes së poshtme të Devollit, me vendburimin e Kucovës është zona më e vjetër e naftënxjerjes ne Shqiperi.Përpunimi bëhet po në Kucovë.
3.Ballsh & Mallakastër Zona e Mallakastrës është më e madhja për nga shtrirja dhe ndryshon nga dy të parat se ka përmbajtje më të madhe mazuti. Në Ballsh bëhet edhe përpunimi i thellë i naftës.



Perhapja e zonave
Një renditje e Qendrës Ndërkombëtare për Cilësinë e Karburantit e vendos Shqipërinë në vendin e parë për tregtimin e karburantit me cilësi të keqe. Cilësia e karburantit, por edhe ai që importohet janë shumë larg normave të përcaktuara nga BE. Karburantet që importohen nga jashtë priren të kenë një cilësi më të mirë, por në fakt megjithë masat që janë marrë, gjendja vazhdon të mbetet alarmante

CILËSIA E KARBURANTEVE
Nafta që tregtohet në Shqipëri ka përqindje të lartë squfuri e uji. Sasia e squfurit e gjetur në naftë është rreth 114 herë më e lartë se standartet e BE-së. Squfuri në naftë ndikon në djegien e gazrave që mund të prishin katalizatorin duke shkatërruar plotëisht shërbimin profilaktik të automjeteve. Nafta që importohet nuk kalon nëpër kontrolle të rregullta sigurie duke u futur në tregun shqiptar me cilësinë jo të duhur.

PËRMBAJTJA E LARTË E SQUFURIT
PRODHIMI I GAZIT NATYROR
Deri në vitin 1990 Tregu i Gazit natyror furnizonte industrinë e plehrave kimike, industrinë e naftës dhe të energjisë dhe shumë pak sektorin rezidencial.
Aktualisht prodhimi i gazit natyror shëben për industrinë e naftës.
Shqipëria është i vetmi vend Europian që nuk është i lidhur me rrjetet ndërkombëtare të gazit natyror.

TREGU SHQIPTAR I GAZIT NATYROR
Konsumatorët kryesor të gazit natyror deri në 2015, parashikohet të jenë: TEC-et, industria, shërbimet dhe pjesërisht, sektori rezidencial.

NAFTA
Një problem tjetër që haset sot në tregun shqiptar të tregtimit të karburanteve është shitja e naftës së përzier,apo sic njihet ndryshe D2. Nafta Diesel 2 ka përmbajtje të lartë jo vetëm të squfurit por edhe shume produkteve të tjera hekzogjene të cilat kanë potencial të faktuar kanceroz nga gazrat që clirojnë. Nafta që nxirret e përpunohet në Ballsh është pikërisht e cilësisë D2. Për shumë vite nafta D2 ka qenë monopol i tregut shqiptar, por me vend të qeverisë u ndalua importimi i tregtimi i saj
DËMET NGA KARBURANTEVE ME CILËSI TË KEQE
*Përdorimi i karburanteve me cilësi të keqe ka impakte negative në jetën e qytetarëve.
* Së pari, dikon drejtpërdrejt në emetimin më të shumtë të gazrave e substancave të dëshme të cilat ndotin mjedisin e rrezikojnë shëndetin e njeriut.
*Së dyti, defektet më të shpeshta në motorët e makinave vijnë mbi të gjitha si pasojë e cilësisë së keqe të karburanteve.
*Së treti, karburantet me cilësi të keqe kanë rendiment më të ulët e për pasojë konsumi është më i shpejtë e kostoja më e lartë.




NDIKIMI NË MJEDIS
Industria e naftës zë vendin e parë përsa i përket ndikimit mbi mjedisin në krahasim me tërë industrinë e vendit.
Ndër “5 pikat më të nxehta “ në Shqipëri për ndotje, 2 prej të cilave i përkasin industrisë së naftës: fusha naftëmbajtëse Patos-Marinëz dhe Kombinati i Përpunimit të Thellë të Naftës, Ballsh.
Shtrirja e gjerë që kanë vendburimet e naftës dhe pozicioni gjeografik që kanë rafineritë e naftës,ka bërë që ndotja e mjedisit të ketë përhapje relativisht të madhe.
SHKAQET E NDOTJES
#Infrastruktura e dobët dhe e amortizuar e nxjerrjes dhe e transportit.
#Teknologjitë në shumë rajone të vjetëruara
#Përmbajtja e lartë e squfurit dhe relativisht e lartë e gazeve acide.
#Nënvlerësimi i trajtimeve gazore dhe të lëngëta


Përpunimi i naftës shoqërohet me shkarkime të konsiderueshme në atmosferë të shume gazrave të dëmshëm, avuj hidrokarburesh dhe ujëra ndotës, të cilët kanë impakt të drejtpërdrejt mbi ekosistemin e zonës e më gjerë. Depozitimi acid është një nga problemet kryesore të ndotjes sës mjedisit në nivel lokal. Në procesin teknologjik që zbatohet në qendrat e përpunimit përdoren një sërë kimikatesh (sodë kaustike, sodë e kalcinuar, sulfofan etj) që ndotin një pjesë të truallit të kombinatit por edhe lumenjtë përreth pasi pas përdorimit shkarkohen në lumenj. Ndikimi i përgjithshëm i ndotjeve është relativisht i madh dhe përcillet deri në detin Adriatik, duke ndikuar negativisht në peshkim, dëmtim të florës e të faunës detare, nxit korrozionin e sipërfaqeve mmtalike të mjeteve lundruese etj.

SHKARKIMET NË ATMOSFERË
Ç’MUND TË BËHET? MASAT
KONKRETE!
/*Realisht ka shumë gjëra që mund të bëhën në mënyrë që të përmirësohet gjendja aktuale. Ndotja duhet të minimizohet në mënyrë që të mos dëmtohen as ekosistemet natyrore , por as jeta e qytetarëve. Përmirësimi duhet të vijë që nga fillimi i procesit, tek nxjerrja e lëndëve deri te hallka më e fundit që është përdorimi i tyre nga konsumatorët.
MASAT.
*Të gjitha repartet dhe rezervuarët duhen pajisur me kanalizime përkatëse dhe separatorë për grumbullimin e tyre e lëndëve.
*Duhen riparur në mënyrë të menjëhershme të gjitha defektet të vogla apo të mëdha që lindin dhe zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara me pjesë të reja të rregullta.
*Ndërhyrje për përmirësimin e gjendjes teknike të kaldajave. Në këtë mënyrë ulet ndjeshëm shkalla e ndotjes.
*Mbetjet jo të rrezikshme vecohen nga komponentët e pastër ku këto riciklohen, ose depozitohen në vende të caktuara.



Punoi:Adela Mazreku Bjorn Lika
Antion Keta Brendon Zenuni
Anxhela Keta Dije Loca
Arlinda Kurti
Full transcript