Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

montessorirekenmateriaal in het hedendaagse montessorionderwijs

No description
by

Kimberly Reijse

on 1 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of montessorirekenmateriaal in het hedendaagse montessorionderwijs

Montessorirekenmateriaal in het hedendaagse Montessorionderwijs
De resultaten per deelvraag op de vraag:
Waarom wordt er in de onderbouw op de 2e Amstelveense montessorischool gestart met het werken met rekenontwikkelingsmateriaal, terwijl er vanaf de middenbouw tot en met de bovenbouw met de rekenmethode ‘Alles telt’ gewerkt wordt?
Conclusie
- De kerndoelen moeten worden behaald, dit kan niet alleen met montessorimateriaal.

- De school kiest voor een methode, die leidend wordt.
- Zonder MKVS wordt de montessori ontwikkelingslijn niet goed geregistreerd.
- De directie wil dat het materiaal leidend wordt, en de methode een middel is, maar dit is in de praktijk toch anders. Toch moet je voldoen aan de onderwijsbehoeften.

- Rekenvaardigheden moeten onderhouden worden, dat biedt de methode wel!

- Vanaf de middenbouw wordt er veel meer verwacht van de kinderen.

- CITO moet goed gemaakt worden
Aanbevelingen
- Een montessorischool moet naar mijn mening vooral materiaal aanbieden, maar om alle doelen te behalen is er aanvullend materiaal nodig.

- Ontwikkelen van kaarten, aansluitend bij het hedendaagse onderwijs.


De deelvragen
- Wat is de rekenlijn volgens de montessoritheorie?

- Welke minimale rekendoelen moeten de kinderen behalen van groep 1 t/m 8 volgens de landelijke kerndoelen – en leerlijnen?

- Wat is de montessoriwerkwijze voor rekenen?

- Wat is de visie op rekenen van de 2e Amstelveense Montessorischool?

- Hoe wordt het montessorirekenmateriaal in de praktijk gebruikt?

- Wat zijn de overeenkomsten en verschillen van de rekenleerlijn van montessori – en de landelijke kern – en tussendoelen?
De rekenlijn volgens de montessoritheorie
- De A-lijn: nadruk op tientallig stelsel,
bewerkingen met grote getallen

- De B-lijn: bewerkingen met kleine getallen

- De ontwikkelingslijn, 10 delen: tellen & en getallen, optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, hoofdrekenen, cijferen, automatiseren, oefenen zonder materiaal.

- Materiaal dat direct - en indirect de rekenvaardigheid voorbereid en materiaal voor de ontwikkeling
De rekendoelen
Wiskundig inzicht en handelen
Getallen en bewerkingen
Meten en meetkunde
Wat is de montessoriwerkwijze voor rekenen?
- Heterogene groep: lijkt op gezinsindeling

- De 'horme' naar onafhankelijkheid

- Werkperiodes (aaneengesloten voor langere tijd) : alleen, samen, met een kleine - of met de hele groep

- Kinderen kiezen werk

- Bij rekenen: concreet - symbolisch - abstract
controle en registratie
- De school gebruikt geen MKVS en ook het lusmodel wordt niet gebruikt. Dit is een middel om kinderen planmatig te begeleiden en toont leer - en begeleidingsmomenten.

- Er wordt genoteerd met welk rekenmateriaal kinderen gewerkt hebben, in verslagvorm. Er is daarbij sprake van vrije keuze.

- De registratie in Parnassys, maar is heel anders dan MKVS, hier kun je niet de montesorriontwikkelingslijn in registreren.
‘Een kind mag eigenlijk nooit achterlopen, wel voor. Anders worden de minimale doelen niet behaald.’
De visie van de school

- Vroeger: geen methodes, het materiaal volstond

- Blijft trouw aan de visie en de inzichten, maar wil ook nieuwe ontwikkelingen volgen. De inzichten zijn veranderd, er zijn andere onderwijsbehoeften.

- Rekenen moet aangeboden worden in betekenisvolle situaties, materiaal is juist formeler, ook in de onderbouw.

- Vanaf de middenbouw een methode, maar ook montessorimateriaal: zo kunnen alle doelen worden behaald

- Er is nu veel meer bekend over hoe kinderen leren: doelen bespreken, instructie en voorkennis activeren en herhalen is belangrijk!

- Aandachtspunten: er moet gepraat worden over materiaalgebruik, niet als hulpmiddel maar juist uitgaan van het materiaal (vooral in bb, maar ook in mb)
De grote getallen komen in de methode pas in de bb, materiaal al in ob.
Meer aandacht voor de heterogene groep, minder 'groepsinstructie'.

De praktijk
- Aan de hand van observaties


- Aan de hand van interviews
De onderbouw
- Er wordt veel met materiaal gewerkt, als een kind een werkje gedaan heeft, wordt dit gecontroleerd bij de leerkracht.

- Ontwikkelingslijn is belangrijk, maar in afstemming met MB worden grote getallen weinig aangeboden, vooral getallen tot en met 100. Maar het wordt wel aangeboden: 'er is gewoon meer dan 1 tot 10'

- Leerkracht biedt eerst aan, laat kinderen daarna zelf kiezen wat zij willen doen, komt wel met voorstellen.

- Aftekenkaartjes: voor cijfers en letters, heel gestructureerd en verschillende werkjes

- Typische montessoriklas
De middenbouw
- Naast materiaal veel methodegebruik: eerst rekenrijk en dit wordt Alles telt. De methode is wel leidend.

- CITO-vragen kom je in het materiaal echt niet tegen, deze doelen moeten wel behaald worden

- Leerkrachten pakken materiaal vaak uit de kasten om instructie te ondersteunen, de leerkracht stuurt en tijdens de werkperiodes kiest een kind zelf, maar het kind moet niet achter gaan lopen.


De bovenbouw
- Het materiaal is er wel, maar wordt vrijwel niet gebruikt, soms als hulpmiddel

- De methode is leidend

- Kinderen moeten zo ver mogelijk komen op het niveau war zij nu zitten

- Er wordt wel zelfstandig - en samen gewerkt, maar ook is er groepsinstructie bij methodelessen
Overeenkomsten en verschillen
- De school hanteert tule.slo.nl met de kerndoelen en leerlijnen, daarom maken zij gebruik van de methode.

De montessoriontwikkelingslijn is anders dan de landelijke doelen, toch zijn er wel overeenkomsten per ontwikkelingsgebied. Oefenen zonder materiaal en cijferen zijn niet genoemd, omdat hier geen specifieke doelen voor beschreven staan in de ontwikkelingslijn.
Stelling: Op de montessorischool moet met een methode gewerkt worden om de kerndoelen te kunnen behalen.
Vragen
door Kimberly Reijse
Full transcript