Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La obesitat, al cervell o al plat?

No description
by

Agus Albalat

on 22 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La obesitat, al cervell o al plat?

Què és la leptina?
És una hormona produïda majoritàriament pels adipòcits, les cèl·lules del teixit gras.
La seva funció endocrina està estrictament relacionada amb la gana i la sensació de sacietat.
Mecanisme d'acció de la leptina
La leptina és alliberada pels adipòcits durant la ingesta. Actua com a senyal al cervell, informant-lo sobre l'estat del teixit adipós i actuant tanmateix com a factor saciant.
objectius
• Realitzar una cerca bibliogràfica en bases de dades científiques per tal de contrastar la hipòtesi plantejada.


• Valoració de les bases de dades consultades


• Proposar noves vies d’investigació que involucrin la leptina

RESULTATS, ANÀLISI I DISCUSSIÓ
Després de llegir atentament 15 experiments que relacionen la leptina amb la regulació del pes corporal, en vaig extreure les meves pròpies conclusions.


L' OBESITAT, AL CERVELL O AL PLAT?
INTRODUCCIÓ
“ Quant pesem no depèn de la nostra voluntat “
Els efectes de la leptina en la regulació del pes corporal
HIPÒTESI
"La leptina intervé en la regulació del pes corporal dels éssers humans"
Agustí Albalat Torres
Des de sempre s'ha relacionat l' obesitat amb una dieta mal planificada i amb la manca d'exercici físic. Fins a cert punt, sabem que aquesta afirmació mil·lenària és certa, però, té la ciència moderna alguna cosa a dir al respecte?
En aquest treball estudiarem la importància que té l'hormona leptina en la regulació del pes corporal.
La leptina està situada en el cromosoma 7.
S'ha establert que els nivells circulants de leptina són proporcionals a la quantitat de greix corporal.
LA LEPTINA I EL NEUROPÈPTID Y
La més important de les interaccions que duu a terme la leptina dins del cervell és la d'inhibir el neuropèptid Y (NPY).

El NPY augmenta la sensació de gana. Un cop és inhibit, s'atura la ingesta, lligada a una incipient sensació de sacietat.
MUTACIONS EN EL GEN OB
Es va descobrir que els ratolins portants de la mutació ob/ob presentaven casos severs d'obesitat. Aquests ratolins no presenten leptina sèrica.

LA CERCA BIBLioGRÀFICA
Aquest treball es basa en experiments realitzats durant els darrers anys, que relacionen la leptina amb factors que habitualment es relacionen amb l’obesitat, com per exemple, l’índex de massa corporal (IMC), el perímetre de la cintura i el percentatge de greix corporal, entre altres.
Nain-Feng Chu, Dan-Jiang Wang y Shih-Ming Shieh: Obesidad, leptina y presión arterial en niños de Taiwan: Estudio sobre el Corazón de los Niños de Taipei, AJH (Ed. Esp.) 2001; 3: 210-215
En aquest estudi es van estudiar nens i nenes entre 12 i 16 anys. Es va associar positivament altes concentracions de leptina plasmàtica amb un major pes corporal i IMC.
María Guadalupe Ernestina González Yáñez, Miguel Agustín Madero Fernández del Castillo, Verónica Araceli Martínez Ordaz, Luis Benjamín Serrano Gallardo , Insulina, leptina y grado de resistencia a la insulina en niños escolares con y sin obesidad, Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas 2010;15(4):196-203
Aquest estudi va analitzar transversalment 282 escolars de 6 a 9 anys. Van ser classificats en eutròfics i obesos.

En els resultats podem observar com un major nivell de leptina circulant està relacionat amb casos d'obesitat.
Tim R. Nagy, Barbara A. Gower, Christina A. Trowbridge, Carl Dezenberg, Richard M. Shewchuk, and Michael I. Goran, Effects of Gender, Ethnicity, Body Composition, and Fat Distribution on Serum Leptin Concentrations in Children, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism Vol. 82, No. 7

L’objectiu principal d’aquest estudi era determinar si existia una relació significativa entre els nivells de leptina d’un grup de 72 joves prepuberals de diferent gènere i ètnia.
Els resultats van mostrar que existeix una diferència entre les concentracions de leptina dels dos sexes, però aquesta relació no està lligada amb l’índex de massa corporal, o la distribució relativa del greix en el cos. Tanmateix no hi ha una diferència apreciable entre els nivells de leptina en diferents ètnies.
Miguel Eduardo Viso González, Liseti Solano R., Armando Sánchez, Zulay Portillo, Daisy Llovera, Leptina sérica en niños y adolescentes venezolanos obesos y eutróficos, Archivos Latinoamericanos de Nutrición, 2005, Vol.55, nº1
Aquest estudi de tipus transversal es proposava avaluar el comportament dels nivells sèrics de leptina en 166 nens i adolescents obesos i eutròfics entre 2 i 15 anys, i establir-hi una relació.

Completat l’estudi, es va concloure que la presència de l’hormona en qüestió va ser significativament major en els obesos que en els eutròfics, independentment del gènere o l’edat.
CONCLUSIONS
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
Realitzar una cerca bibliogràfica en bases de dades científiques per tal de contrastar la hipòtesi plantejada.
HIPÒTESI
"La leptina intervé en la regulació del pes corporal dels éssers humans"
Valoració sobre les bases de dades consultades
GOOGLE ACADÉMICO
PUBMED
Proposar noves vies d’investigació que involucrin la leptina
• Quins són els mecanismes finals que intervenen sobre el cervell per a què aquest prengui la decisió de la ingesta?
• Per què les noies presenten concentracions de leptina més elevades que els nois per qualsevol valor d’índex de massa corporal?

• Influeix la leptina en el desenvolupament puberal?

Friedman Jeffrey, La Vanguardia. Tendències. 7/VII/2013, pàg. 42
Full transcript