Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nöromarketing Tekniklerinin Bankacılık Ürünlerine Uygulanması

No description
by

zehra dogar

on 15 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nöromarketing Tekniklerinin Bankacılık Ürünlerine Uygulanması

NOROMARKETING TEKNIKLERININ BANKACILIK URUNLERINE UYGULANMASI
Nöromarketing Teknikleri
Nöromarketing etkileme sanatının bilimle güçlendirildigği yeni bir çağg açmaktadır.
Nöromarketing ve Pazar Arastırmaları
Nöromarketing ve Bankalar
Klasik anlamda bankalar, parasal birikimlerin yatırıldığgı ve borç verme işslemini yapan kurumlar olarak tanımlanmaktadır.
Sonuç
Pazarlamanın Tanımı & Nöromarketing' in Amacı
Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme
fMRI
fMRI düşsünürken beyin kan akımında ortaya çıkan değgisikliklerden yararlanarak beyin aktivasyonlarının haritalamasını mümkün kılmışstır. Örneğgin erkeklere spor araba modellerinin gösterilmesiyle ya da bayanlara güzel bir ayakkabı modelinin gösterilmesiyle beyinlerindeki aktif bölge tespit edilmisştir. O anda hangi bölgenin daha çok kanlandığgı ve çalısştığgı gösterilmektedir.
EEG (Elektroensalogra)
Beyin dalgaları ölçümü yapılmaktadır. EEG sayesinde tüketicilerdeki görece duygusal tepkiler ölçümlendirilebilmektedir.
Göz İIzleme Teknigği (Eye Tracking)
Göz takibi sistemidir. Göz takibi, tespit edilen duygusal değgisşimlere hangi imgenin neden olduğgunun tespit edilmesine olanak sagğlamaktadır. Bu teknikle, tüketicilere bazı görüntüler izletilir ve göz hareketleri takip edilerek izletilen görüntülerin hangi kısımlarının tüketicinin ilgisini çektiğgi tespit edilmeye çalışsılmaktadır.
Pupilometre
Tüketicilerin iki ürün arasında tercih yaparken göz hareketlerinin incelenmesi ve böylece hangi ürüne daha çok ilgi duyduğgunun, göz bebeğginin büyümesine ve küçülmesine göre ortaya çıkarılmasıdır. Pupilometre ve göz bebeğgi izleme tekniklerinin mantığgı, tüketicinin ilgi duydugğu görüntüye karsşı göz bebegğinin büyümesi, dikkat kesildiğgi bir görüntüye karsşı göz bebegğinin küçülmesi, tepkisiz kaldıgğı bir görüntüye karsşı da göz bebegğinin aynı kalması yönünde isşlemektedir.
Sabit Hal Tipografisi (SST)
Beynin elektriksel hareketlenmelerini
kaydeden bir yöntemdir.
Galvanik Deri Resistansı
(Galvanic Skin Response)
Cosşku durumlarında deri üzerinde meydana gelen nem ve elektrik artışının özel araçlarla ölçülmesi yöntemidir.
Bir ürünle karsşılaşsan tüketicinin o ürüne gösterdiğgi tepki, kişsinin ürünle karsşılasştığgında cildinde meydana gelen tepkimeyle ölçülmeye çalısşılmışstır. Örnegin, ürün hoşsuna gittiğginde, kişsinin deri iletkenliğgi artmakta, ürünü begğenmediğginde ise deri iletkenliğginde herhangi bir degğsişiklik olmamaktadır.
Ses Analizi (Voice Analysis)
Ifade Çözümleme (Facial Decoding)
Mimiklerdeki, jestlerdeki duygusal değgisşikliklerin ölçümlendirilmesi amacıyla kullanılan yöntemdir..
Sesin duygusal inisş çıkısşlarının ölçüldügğü bir yöntemdir. Deney konusu ürünlerle, reklamlarla karsşılasşıldığgında seste meydana gelen duygusal değişgiklikler ölçümlendirilmektedir..
Tüketicilerin satın alma kararlarının arkasındaki bilimsel nedenleri inceleyen bir yöntem olan nöromarketingde beyin, farklı hücresel ve işslevsel özellikleri olan üç bölüme ayrılarak incelenmektedir.
Yeni beyin, yani neokorteks, düşsünür, rasyonel verileri işsler ve entelektüel süreçlerden sorumludur.
Orta beyin, yani limbik sistem, hisseden ve duyguları işsleyen bölümdür.
Eski beyin yani amigdala ise karar verici konumunda yer almaktadır.
Nöromarketing ve Amacı
Pazarlamanın tam olarak tanımı 1984 yılında ilk defa Amerikan Pazarlama Derneğgi tarafından yapılmıstır:“Pazarlama, kişsisel ve örgütsel amaçlara ulaşsmayı sagğlayabilecek mübadeleleri gerçeklesştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin gelişstirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağgıtılmasına ilisşkin planlama ve uygulama sürecidir.”
Pazarlama, sürekli degğisşen ve gelişsen düzene ayak uydurmak zorunda olan dinamik bir işstir.
ş
Yıllar içinde pazarlamanın “Pazarlama 1.0” yani ürün-merkezli olmaktan “Pazarlama 2.0” yani tüketici merkezli olmaya yöneldiğgini görmekteyiz. Günümüzde ise firmaların odaklarını ürünlerden tüketicilere ve insanlığgın karşsı karşsıya kaldıgğı sorunlara doğgru genişsletmesiyle “Pazarlama 3.0” yani insan merkezli olmaya dogğru degğişstigğini ve kârlılığgın kurumsal sorumlulukla dengelendigği bir aşsamaya gelindigğini gözlemliyoruz. Philip Kotler’ in “Pazarlama 3.0” kitabında da bahsettiğgi gibi yeni çagğ katılım ve işsbirliğgine dayanmaktadır.
Pazarlamanın Tanımı
Nöromarketing, nöron (sinir hücresi) ve marketing (pazarlama) terimlerinin bir arada kullanıldığgı bir kavramdır. Nöronal pazarlama, sinir bilimlerinin bir dalı olarak nöronlardaki etkilesşimleri inceleyip insanların farkında olmadıkları, dile getirilmemişs, algı, ihtiyaç, dürtü ve arzularını açığga çıkarmayı amaçlamaktadır.
Nöromarketing ve Duygular
Duygular birincildir
Duygular evrenseldir
Duygular kaçınılmazdır
Duygular benliğe dokunur
Duygular kolayca dile dökülemez
Duygular kalıcıdır
Duygular geri döndürülemezdir
Nöromarketing' te Üç Etki
Markanın Etkisi
Logonun Etkisi
Kokunun Etkisi
Nöromarketing Arastırmalarını Kullanan
Sirketler
Nöromarketing neden Pepsi degğil de Cola aldığgınızı ya da aynı fiyatta 2 ürün varken neden üzerinde indirim yazan etikete yönlendiğginizi açıklayan bir yöntemdir.
Farklı araştırma sonuçları, en etkili unsur olarak görülen “logo”nun aslında en az etkili unsur olduğgunu göstermisştir.
Bir magğazaya girdiğgimizde burnumuza gelen kokunun rastgele bir sşey oldugğunu düşsünsek de aslında kokuların altında belli bir konumlandırma stratejisi yatmaktadır.
Nöromarketing artan rekabet ortamında zamanın etkili ve verimli kullanılmasına olanak sağglayarak, pazar arasştırmaları konusunda kendine özgü teknikleriyle bankacılık sektörüne de hizmet vermektedir.
Nöromarketing teknikleri kullanılarak İş Is Bankası ve Akbank’ ın yapmışs oldukları reklamlarda verilmek istenenin ne olduğgu ama aslında algılananın ne olduğgu incelenmişstir.
Müsşteri davranışsının yönetilebilmesinde nöromarketing tekniklerinden yararlanılması klasik arasştırma tekniklerine nazaran rekabet ortamında zamanın etkili ve verimli kullanılmasına da olanak sagğlayarak öne çıkmaktadır.
Full transcript