Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2.0 Eemland300

No description
by

Prezi@ deelnemen

on 19 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2.0 Eemland300

Tafel: 2.0
Floor
Eemland Natuurlijk!
Wat vinden we belangrijk?
Behoud bestaande situatie?
Natuurgebied
Toegankelijk
Niet Statisch
Recreatie
Perspectief Boeren
Belang omvang bedrijven
Landschapsbeheer
Betrouwbare & eerlijke compensatie regelingen overheid
Omvang boerenbedrijf
Mest van buiten het gebied
Belangen versch. gemeenten
Bebouwing
Stem van bewoners
Samenwerking lokale overheden
Koeien/schapen in de wei
- Stim. FrieslandCampina
Natuurwaarde Eem
vaartoerisme, partyboten
woonboten
beroepsvaart
Sluipverkeer door de polder
handhaven rijverbod
Samenvattend
: Door samenwerking tussen overheid en betrokken instanties en zonder te veel regelgeving te komen tot behoud en handhaving van natuur, agrarisch bedrijf en recreatie .
Hoe gaan we het doen?
Wat moet er gebeuren?
Welke hobbels komen we tegen?
Waar komen we uit?
Samenbrengen van de belangengroepen in het gebied & lokale overheden in één convenant "behoud en handhaving van natuur, agrarisch bedrijf en recreatie"
Aandachtspunten:
Sluipverkeer
Waterrecreatie & beroepsvaart
Windmolens
Bescherming polder
Toerisme
...
Collectief Eemland mee laten praten over verdeling gelden: eerlijkere en betere verdeling toewijzing van resultaatbeloning aan boeren. Hiervoor is een grote achterban belangrijk


Wie is verantwoordelijk voor dit proces en de uitvoering?
b.v. Natuurmonumenten, ...
bij voorkeur een lokale partij met langdurig belang in het gebied
Financiële belangen ontwikkelaars
Tegenstrijdige belangen van betrokken partijen
Financiële middelen
Draagvlak
interesse van betrokken partijen
intentie om daadwerkelijk bij te dragen


Eemland zoals het nu is, als nationaal beschermd agrarisch natuurgebied
Full transcript