Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Renæssancen (historie)

Niels Bislev, Egå Gymnasium
by

Niels Bislev

on 13 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Renæssancen (historie)

1350-1550 Renæssancen Renæssancens menneskesyn - Først og fremmest en spejling eller
genfødsel af antikkens menneskeideal.
- Mennesket er frie, unikke, skabende
væsner.
- Kunsten bringer os tættere på Gud. Vi
indeholder noget evigt; evnen til at
skabe det smukke, der varer ved selv
efter døden
- Humanismen og naturvidenskabens
opblomstring sætter fokus på
menneske fremfor Gud.
- "Guds skabning" undersøger nu sig
selv på andre præmisser end på
Biblens Hvad ER renæssancen? - etymologi: ordet kommer af det italienske
"rinascita", der betyder genfødsel.
- Oversat til fransk: renaissance.
- svært at fastsætte tidsmæssigt. Meget tidligere
renæssance i Syd- end i Nordeuropa (12-1300tallet)
- renæssance er i højere grad de udviklinger, der sker
mellem det 13. og 16. årh. i Europa, hvor den antikke
kultur genfødes ud af middelalderens "mørke".
- I Danmark kommer renæssancen først i 1500-tallet.
Reformationen - Kilde: Den sorte skole; Reformationen (DR2)
- To vigtige årstal: 1517 (Luthers teser) &
1536 (reformationens indførelse i DK) Nord- og Mellemitalienske bystater - 13/1400-tallet: Italien ligner på mange
måder det antikke Grækenland. Landet
er opdelt i bystater.
- Blandt de største: Venedig og Firenze
(Firenze er blevet kaldt Italiens svar på
antikkens Athen) Antikkens genfødsel - Renæssancens forbillede: De oldgræske bystaters kultur- og
samfundsliv (ca. 700 - 300 fvt.) samt dele af romersk kultur, der i
hovedtræk var udviklet ud fra de græsk kultur.
- Antikken:
- frugtbar demokratisk samfundsliv; demokratiets fødsel
- institutionalisering (senatet, domstole, folkeforsamling, etc.),
kolosal opblomstring i kunst, litteratur, poesi, filosofi,
arkitektur, etc.
- udgangspunkt for renæssancemennesket: en vilje til at vende
tilbage til antikkens græsk-romerske højkultur.
- Populært sagt kunne man tænke, at en rig europæisk borger i det
15. årh. ville have langt mere tilfælles med en græsk borger fra 5.
årh. fvt. end en viking fra det 9. årh. Middelalderens samfund & menneskesyn

Middelalderens menneskesyn:
- Mennesket i nær kontakt med døden (bl.a. pga. pesten)
- Religion (katolsk Kristendom): Gud er fjern og brutal
- Gudstjeneste (messe) og Bibel på latin. Herved tager paven,
biskopper, munke og præsterne monopol på "sandheden" om
verden og Gud, da disse er de eneste, som forstår skriften.
- Fokus på aflad, skyld, synd, straf og skærsild fra kirkens side
- Social virkelighed: Guds skabninger dør pinefuld i gaderne.
- Det evige, skabende og gode tilhører Gud.
- modsat: Det endelige, døende og syndige tilhører mennesket.
- Denne tanke fører til en opfattelse af en massiv kløft mellem
det guddommelige og det menneskelige.
- Kilde: Mirandola: "Menneskets værdighed" (1488) Hvorfor er middelalderen relevant?
- Middelalderen er, hvad renæssancen udspringer af.
- Den sene middelalder ER også den begyndende renæssance. Husk
på, at renæssancen i højere grad er nogle bestemte kulturelle og
samfundsmæssige udviklinger, end den er en fastlåst periode i tid.
- Renæssance og middelalder overlapper hinanden (kontinuitet)
- begrebet "middelalder" er opfundet i renæssancen af italieneren
Giovanni Andrea Bussi. I 1469 skrev han, at vi nu endelig var
kommet ud af "den mørke tid" som lå mellem Bussis samtid og
antikken. Denne tid var derfor en mørk "mellem-tid" eller
"middel-alder" (lat; media tempestas). Middelalderen Byliv og humanisme - bystaterne er præget af handel og blomstrende økonomi.
- Italien er pga. landets placering allerede i 1100tallet den største
handelsmagt i Europa. Landet ligger centralt i forhold til søveje mellem
øst og vest
- De rige købmænd og fyrster sponsorerer kulturelle institutioner,
biblioteker, opdagelsesrejser, kunst ("mæcen"), etc.
- Kulturel viden om antikken blev bragt til bystaterne gennem
handelsruter. Det var normalt for de store renæssanceforfattere at
mestre både græsk og latin.
- "Humanist" = en lærd, der interesserer sig for græsk-romersk
kulturdicipliner (og en, som undersøger mennesket.)
- Dannelsesideal: lighed, lærdom, kundskaber, etc.
- Det ideelle renæssancemenneske: Leonardo da Vinci. Et multigeni, der
undersøger det hele menneske gennem filosofi, naturvidenskab og
kreativitet (f.eks. kunst).
Full transcript