Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kurzusaim a tavaszi félévekben

No description
by

Veronika Szabó

on 25 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kurzusaim a tavaszi félévekben

Kurzusaim tavaszi félév
Könyvtári munka
A tantárgy tanításának elméleti és gyakorlati kérdései (magyar 3)
Morfológia szeminárium
Modern nyelvészet az anyanyelvi nevelésben
Szövegértés és kommunikáció szeminárium
A kurzus két nagy részből áll: az első rész a kommunikáció, itt a tanári kommunikációról beszélgetünk (hogyan érdemes a gyerekkel beszélni, mi a hatékony, hogyan legyünk asszertívek). Oktatófilmeket nézünk és akár drámapedagógiai játékokat is játszathatunk, ha a csoport erre vevő. A második részben arról beszélgetünk, mi az a szövegértés, hogyan lehet mérni, fejleszteni. Kitérünk diszlexia és más tanulási részképességzavarok jellemzőire is. A kurzust órai csoportos feladatok elkészítésével lehet teljesíteni.
osztatlan 1. félév
A szakmódszertan kurzuson megismerkedünk az anyanyelvi nevelés fő kérdéseivel, tantervekkel, tananyagokkal, az anyanyelvi nevelésben alkalmazott módszerekkel és az óratervezés fogásaival. Közösen is írunk feladatsorokat, illetve óratervet. A teljesítés feltétele az aktív órai munka, egy vállalt tananyag elemzése, valamint egy tetszőleg témakörből tanóraterv készítése.
Az anyanyelvi nevelés elmélete és gyakorlata
Modern nyelvészet az anyanyelvi nevelésben
A kurzus legfőbb célja, hogy megismerkedjünk a morfológia alapfogalmaival (morf morféma), a magyar nyelv alapvető morfológiai tulajdonságaival (szófaji rendszer, toldalékmorfémák, szóalkotás). A csoport érdeklődésének és felkészültségének megfelelően kitérünk vitatott jelenségekre, alapvetően strukturalista alapokon gondoljuk újra az iskolában tanultakat. alapismeretek (hasonulások) is helyet. Igény esetén a Nyelvészeti Diákolimipia feladatai közül is szemezgetünk, illetve magunk is írunk ilyeneket. A kurzus teljesítése zh-val történik, aki jelen van a kurzuson, az garantáltan teljesíteni tudja.
BA 2, osztatlan 1. félév
osztatlan 6. félév
évfolyamtól független
A kurzusra jelentkező diákok egy féléves gyakornokságuk alatt egy másik diáktól megtanulják a könyvtáros programok működését. A vizsga utáni félévtől pedig ügyelnek a könyvtárban, kezelik a kölcsönzéseket, rendezik a polcokat...stb. Új könyvtárosi állást csak akkor írunk ki, ha valamely tagunk kilép. Ilyenkor a jelentkezők számától függően felvételi elbeszélgetés van.
A kurzust csak a már bent lévő diákok és a felvételin átjutott diákok vegyék fel a Neptunban!
A teljesítés feltétele a kéthetente tartott találkozón való részvétel, idén télen pedig a leltárban való részvétel is. Bővebben lásd: http://nyelvtud.btk.pte.hu/content/szakkonyvtar
A kurzus első felében megismerkedünk az anyanyelvi nevelés fő kérdéseivel, problémáival, tantervekkel, tananyagokkal. Emellett módszereket, munkaformákat, tantárgyspecifikus tanulásszervezési módokat tanulunk meg. Ehhez kapcsolódik az első kötelező feladat, egy tananyag vagy tanterv elemzése megadott szempontok alapján. A kurzus második felében a tanulási folyamat tervezése szervezése tanári kompetenciát fejlesztjük. Ez a kurzusrész egy 20 perces minióra megtartásával VAGY egy 90 perces tanóraterv beadásával teljesíthető.
MA tanári 2. félév
A kurzust két kollégával együtt tartjuk. Az általam tanított rész a leíró nyelvészettel, ezen belül pedig a mondattannal foglalkozik. A hagyományos iskolai gyakorlat helyett a nyelvi jelenségekre, és nem a mondatelemzésre helyezzük a hangsúlyt, emellett alternatív elemzési módokkal ismerkedünk meg. A kurzust egy a mondattan tanításának problémáit és egyéni megoldásokat bemutató kisesszével lehet teljesíteni.
MA tanári 2/4. félév levelező
MA tanári 4. félév
A kurzust két kollégával együtt tartjuk. Az általam tanított rész a leíró nyelvészettel, ezen belül pedig a mondattannal foglalkozik. A hagyományos iskolai gyakorlat helyett a nyelvi jelenségekre, és nem a mondatelemzésre helyezzük a hangsúlyt, emellett alternatív elemzési módokkal ismerkedünk meg. A kurzust csoportosan elkészített feladatsorral lehet teljesíteni, amit egy erre előkészített weboldalra kell feltölteni.
Signum szeminárium
évfolyamtól független
A kurzusra várunk minden olyan diákot, akit érdekel a nyelvészet, kutatást tervez, szeminárumi dolgozatot, TDK-dolgozatot, szakdolgozatot ír valamely nyelvészeti témakörből, és kérdéseit, ötleteit szívesen megosztaná más ilyen diákokkal. A kurzus tematikája nem kötött, minden félév elején a résztvevők közösen döntenek mind a tematikáról, mind a teljesítés feltételéről. Az eddigi félévekben a teljesítés feltétele egy szemináriumi dolgozat leadása, és egy másik hallgató dolgozatának elolvasása és kritikája volt.
Szakdolgozati szeminárium, kísérő szeminárium
A szakdolgozati szeminárium a szakdolgozat megírását elősegítő személyes konzultáció. Témakörökről és határidőkről itt tájékozódhatsz: http://nyelvtud.btk.pte.hu/content/szabo-veronika

A kísérő szeminárium az összefüggő egyéni gyakorlat kísérése, egyben a portfólió megírásának segítése MA tanári 5. félévében.
Full transcript