Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Deskundigheidsbevordering

No description
by

Verona Hendriksen

on 18 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Deskundigheidsbevordering

Presentatie
Doel
Persoonlijk leerdoel
Opbouw
Tijdsduur
Handhygiëne
Belang handhygiëne wederom aangetoond;
In vier op de tien verpleeghuizen wordt onhygiënisch gewerkt;
Goede handhygiëne is de meest effectieve manier om infecties in gezondheidsinstellingen te voorkomen;
Richtlijnen voor handhygiëne worden gemiddeld slechts voor 20% nageleefd;
Ouderen zijn vatbaarder;
Op de afdeling kunnen er ook verbeteringen doorgevoerd worden.
Oriëntatie op deskundigheidsbeleid
Producttoetsen
Waarnemen op de afdeling
Colleges geneeskunde en verpleegkunde
Internet
Boeken
Vakbladen als: Nursing, TVZ
Richtlijnen WIP (Werkgroep Infectie Preventie)
Het onderwerp
Hoe ben ik tot een geschikte keuze gekomen?
Het onderwerp
Handhygiëne
Waarom dit onderwerp?
De volgende plaatjes vertellen het...
DeskundigheidsbevorderingBedankt!
Verona Hendriksen
eerstejaars student HBO- VerpleegkundeDeskundigheidsbevordering
- Wat is dat nou eigenlijk?
- Wat is het belang hiervan voor ons beroep als verpleegkundige of verzorgende?
- Verschillende manieren van deskundigheidsbevordering
- Onder welke omstandigheden kan deskundigheidsbevordering plaatsvinden en wat is hiervoor nodig?
Wat is deskundigheidsbevordering?
Ontwikkelen en uitdragen van een levenslange leerhouding;
Zelf zien en gebruiken van leermogelijkheden;
Instrueren, adviseren en voorlichten over methoden, technieken en verpleegkundige theorieën
Meer dan alleen kennis!
Wat is het belang hiervan voor verpleegkundigen en verzorgenden?
Nooit uitgeleerd;
Wet BIG;
Op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen;
Noodzaak van vraaggestuurde verpleging, evidence based practice en transparantie.
Manieren van deskundigheidsbevordering
Vakliteratuur;
Bijwonen of organiseren van themabijeenkomsten/klinische lessen;
Participeren binnen een werkgroep;
Leren van eigen ervaringen!
Wanneer kan deskundigheidsbevordering plaatsvinden en wat is hiervoor nodig?

Volgen en geven van bijscholingen;
Bijhouden en in de praktijk brengen van vakliteratuur;
Bijwonen en verzorgen van klinisch lessen etc...
Hoe bevorder je het dan?
Aansluiten bij de manier van leren;
Verschillende leerstijlen.
Overeenkomsten:
Nieuwe kennis en vaardigheden sluit aan bij de reeds aanwezige kennis;
Manier van leren sluit aan bij de individuele leerstijl;
Intrinsiek leren;
Actief mee bezig gaan: flink discussiëren
Inspirerend rolmodel; goed voorbeeld doet goed volgen;
Variatie in de manier van werken
Erg moeilijk: brede interesse
Producttoets 7 - verpleegbeleid --> aangegeven bij collega's
Medestudenten
Extra verdieping op producttoets 7
Waarom is handhygiëne zo belangrijk?
Tegenwoordig: smartphones;
Goede hygiëne heeft aanwijsbare effecten op de gezondheid - Onno Helder;
Intensieve en regelmatige scholing.
Wat is dan goede handhygiëne?
- WIP richtlijn handhygiëne
Verschillende categorieën
Nagels
Haren, baarden en snorren
Sieraden
Gebruik van zakdoeken
Eten en drinken
Schoeisel
Kleding
Medicatieveiligheid
Wanneer handen wassen?
Voor:
Het begin van de werkzaamheden;
Het aanraken en bereiden van voedsel;
Het eten of helpen bij het eten.
Na:

Iedere zichtbare verontreiniging van de handen;
Hoesten, niezen en snuiten;
Toiletgebruik;
Contact met lichaamsvochten zoals traanvocht, speeksel, snot, braaksel, urine, ontlasting, bloed (!!);
Het dragen van handschoenen;
Schoonmaakwerkzaamheden.
Wat heb ik waargenomen op de afdeling?
Gebitten;
Bloedglucose prikken;
Handschoenen;
Materiaalgebruik;
De was doen;
Medicatie.
Tips voor de praktijk
Jaarlijkse scholing alle medewerkers;
Speciale toespitsing;
Actief mee bezig gaan en wijs elkaar erop
Heb je een smartphone? Eerst handen desinfecteren!
Handen wassenGoed en vaak!
Conclusie
Bewustwording
!
Vragen?
Literatuurlijst
Full transcript