Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Quản lý tài nguyên đất

No description
by

Yen Nhi Pham

on 28 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Quản lý tài nguyên đất

I. SƠ LƯỢC TÀI NGUYÊN ĐẤT
II. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT
III. THÁCH THỨC QLNN VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT
IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QLNN VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT

2. Công cụ quản lý nhà nước về tài nguyên đất
2. 1 Công cụ pháp luật
2. 2 Công cụ quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất đai
2. 3 Công cụ tài chính

III. THÁCH THỨC QLNN VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT
II. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT
1. Chủ thể quản lý tài nguyên đất
1. 1 Chủ thể quản lý là cơ quan nhà nước

Quản lý tài nguyên đất
I. SƠ LƯỢC TÀI NGUYÊN ĐẤT
. Khái niệm
“Đất trong thuật ngữ chung là các vật chất nằm trên bề mặt Trái Đất, có khả năng hỗ trợ sự sinh trưởng của thực vật và phục vụ như là môi trường sinh sống của các dạng sự sống động vật từ các vi sinh vật tới các loài động vật nhỏ ”.

Luật đất đai 2013 tại Điều 4 quy định: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này. "
Phân loại đất
- Phân loại đất theo phát sinh (còn gọi là phương pháp phân loại đất của Nga hay phương pháp định tính).
- Phân loại đất của Hoa Kỳ - Soil Taxonomy: Các tính chất đất được định lượng theo hệ thống tiêu chuẩn chặc chẽ đồng thời là căn cứ để phân loại đất nên phương pháp của Hoa Kỳ còn gọi là phương pháp phân loại định lượng.
- Phân loại đất của FAO – UNESCO: Cũng dựa trên cơ sở định lượng tính chất đất để tiến hành phân loại đất thống nhất trên toàn thế giới ”.

Theo FAO - UNESCO đất được phân thành 13 loại chính sau
Sở Tài nguyên
và môi trường
Phòng Tài nguyên
và môi trường
Công chức địa chính xã
Bộ Tài nguyên
và môi trường

Trung ương

Địa phương
1.2 Các chủ thể quản lý khác
Ngoài nhà nước, còn có các tổ chức, cá nhân được nhà nước được nhà nước trao quyền quản lý theo Điều 8, Luật đất đai 2013
Đó có thể là:
Cơ quan
Tổ chức
Cá nhân
1. Công cụ pháp luật
Pháp luật là công cụ quản lý không thể thiếu được của một Nhà nước. Từ xưa đến nay, Nhà nước nào cũng luôn thực hiện quyền cai trị của mình trước hết bằng pháp luật. Nhà nước
dùng pháp luật tác động vào ý chí
con người để
điều chỉnh hành vi
của con người.

Hệ thống văn bản QLNN về đất đai

- Luật Đất đai 2013
- Nghị định Số 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất.
- Nghị định Số 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất.
- Nghị định Số 46/2014/NĐ-CP Quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Nghị định Số 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

2 Công cụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
- Quy hoạch sử dụng đất đai theo vùng lãnh thổ
- Quy hoạch sử dụng đất đai theo ngành
Hình 1: Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2025
Hình 2: Quy hoạch phát triển GTVT TP HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020
3. Công cụ tài chính
- Tài chính là công cụ mà Nhà nước thông qua nó để tác động đến các đối tượng sử dụng đất làm cho họ thấy được nghĩa vụ và trách nhiệm của họ trong việc sử dụng đất đai.
+ Thuế
+ Lệ phí
+ Giá cả
+ Ngân hàng
1. Xói mòn đất
2. Sa mạc hóa
3. Sự suy giảm độ phì nhiêu của đất
4. Đất bị ô nhiễm
5. Hiện tượng mặn hóa, phèn hóa, xâm nhập mặn
6. Xâm thực biển và sạt lở bờ sông
7. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và phê duyệt còn chậm tính khả thi chưa cao
8. Phương thức sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập
9. Hệ thống chính sách pháp luật đất đai
IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QLNN VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT
1. Giải pháp công trình
Biện pháp công trình bao gồm các giải pháp về: kết cấu, quy hoạch, kiến trúc...
2. Biện pháp phi công trình
Dự báo, cảnh báo, đánh giá tác động, giải pháp phòng tránh.
3. Biện pháp kết hợp
4. Giải pháp của nhóm
- Khôi phục những mảnh đất bị suy thoái, tránh lãng phí, dư thừa đất một cách vô lí.
- Tuyên truyền đến cộng đồng tầm quan trọng của tài nguyên đất thông qua các website, báo đài,… .
- Hàng năm nên tổ chức một ngày lễ phát động về bảo vệ tài nguyên đất.
Full transcript