Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Usługa bagażowa w obiekcie hotelarskim

No description
by

Aldona Kleszczewska

on 22 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Usługa bagażowa w obiekcie hotelarskim

Usługa bagażowa
w obiekcie hotelarskim


PKZ (TG.f)

Uczeń:
2. rozróżnia rodzaje usług hotelarskich,
9. stosuje przepisy prawa dotyczące świadczenia usług hotelarskich.

TG.12

Planowanie i realizacja usług w recepcji
JEK 2.
Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

Uczeń:
1. przestrzega procedur związanych z obsługą gości w recepcji.

Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa 422402
Podstawowe pojęcia
związane ze świadczeniem usługi bagażowej
*
bagażowy
- pracownik służby parterowej odpowiedzialny za świadczenie usługi bagażowej w zakładzie hotelarskim;
Wymagania kategoryzacyjne
dla hoteli i moteli
Odpowiedzialność hotelu
za bagaż gościa
Standardy świadczenia usługi bagażowej
Procedura świadczenia usługi bagażowej -
do pokoju gościa
1. Usługę bagażową powinien świadczyć wyznaczony do tego pracownik służby parterowej, ubrany w odpowiedni strój (uniform).
1. Przywitanie gościa.
Dobre rady dla bagażowego!

* Przy podnoszeniu bagażu należy zachować daleko idącą ostrożność, gdyż nie zawsze dobrze oszacujemy ciężar walizki/torby podróżnej.
Pozory mylą
...
* Walizki powinno się podnosić płynnie (bez szarpania) i na ugiętych nogach, tak by nie zrobić sobie krzywdy.
* Nie wolno narażać swojego zdrowia, nosząc zbyt wiele walizek naraz.
* W czasie wnoszenia i wynoszenia bagażu z windy czy pokoju oraz podczas transportu na korytarzu (szczególnie na zakrętach) należy unikać kolizji z gośćmi hotelowymi i pracownikami housekeepingu.
* Przy przenoszeniu bardzo dużych bagaży lepiej używać wózka.
* Należy szanować zarówno urządzenia hotelowe, jak i bagaż gościa.
Na koniec - coś na wesoło !
Usługa bagażowa inaczej .....
www.youtube.com/watch?v=S0ZC43UBkQc
1. Czy powierzylibyście swój bagaż takiemu bagażowemu jak na filmie? Odpowiedź uzasadnijcie!
Hotel ponosi pełną odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez gościa.

Odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionej jest ograniczona w przypadku jednego gościa do wysokości stukrotnej należności za dostarczoną usługę noclegową (cena pokoju za dobę/os). Jednak odpowiedzialność za jedną rzecz nie może przekroczyć pięćdziesięciokrotnej wysokości wspomnianej należności.

1. To pomieszczenie ogólnodostępne, z którego korzystają goście hotelowi.
2. Jeżeli w hotelu nie ma bagażowni, okazyjnie wykorzystuje się do tego celu szatnię lub inne wolne pomieszczenie (pokój hotelowy, salę konferencyjną...).
3. W małych hotelach funkcję bagażowni pełni zaplecze recepcji.
4. Bagażownia powinna znajdować się na parterze, w pobliżu recepcji, w holu, niedaleko wejścia do hotelu, wind oraz klatki schodowej ....
5. Bagażownia powinna być wyposażona w:
- metalowe/wytrzymałe regały (uwzględniające różne gabaryty bagaży),
- stojaki na sprzęt (np. kije golfowe...) i parasole,
- wieszaki (na garnitury w pokrowcach ....),
- drabinki, wózek bagażowy i ewentualnie siłowniki (ułatwiające załadunek bagażu).Bagażownia
Przyjęcie bagażu na przechowanie
1. Za właściwe prowadzenie bagażowni odpowiadają bagażowi.
Hotel 5* Kleszcz
w Szczytnie

Zawieszki
na bagaż
Autor: Aldona Kleszczewska
ZS 2 Szczytno

Wyposażając bagażownię w regały należy pamiętać o podstawowej zasadzie: im mniejszy bagaż, tym wyżej go umieszczamy. Zatem półki (patrząc w górę) powinny być coraz niższe. Najwyższa półka przeznaczona jest (najczęściej) na rzeczy, które będą w przechowalni najdłużej.

Bibliografia
1. Hotelarstwo cz.III Działalność recepcji, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
2. Hotelarstwo cz.I Organizacja pracy, tom 1, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
3. Hotelarstwo cz.II Organizacja pracy, tom 2, pod redakcją B. Sawickiej, Wyd. FORMAT AB, Warszawa 2014.
4. W.Drogoń, B.Granecka-Wrzosek, Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe, WSiP, Warszawa 2013
5. W.Drogoń, Rezerwacja usług hotelarskich, WSiP, Warszawa 2013
6. W.Drogoń, Obsługa gości w recepcji, WSiP, Warszawa 2013
7. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom III Działalność recepcji cz. 1 i 2, Wyd. REA, 2013.
8. B.Cymańska-Garbowska, D.Witrykus, J.Pietras, G.Wolak Hotelarstwo. Tom II Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2, Wyd. REA, 2013.

W razie jakichkolwiek uwag dotyczących merytorycznej i edycyjnej strony prezentacji, proszę o kontakt: kleszczewscy@o2.pl .

Będę wdzięczna za ewentualne sugestie i propozycje tematyki kolejnych prezentacji –
Aldona Kleszczewska
Ograniczenia tego nie stosuje się do odpowiedzialności:
* za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych i przyjętych na przechowanie/depozyt lub gdy hotelarz odmówił przechowania - a miał taki obowiązek;
* gdy szkoda powstała z winy lub rażącego zaniedbania hotelarza/pracownika hotelu.
*
kwit bagażowy
- dokument potwierdzający przyjęcie bagażu na przechowanie;
*
wózek bagażowy
- podstawowe wyposażenie bagażowego;
*
bagażownia
- pomieszczenie ogólnodostępne w hotelu, służące do przechowywania bagażu gości;
*
bagażnik
- element wyposażenia pokoju hotelowego (mebel w hotelu/motelu 2-5*).
Rzeczą wniesioną jest
:
- rzecz znajdująca się na terenie hotelu w czasie korzystania z jego usług przez gościa;
- rzecz powierzona hotelarzowi/pracownikowi hotelu (np. bagaż przekazany do rąk bagażowego);
- rzecz umieszczona w miejscu wskazanym lub na ten cel przeznaczonym przez hotelarza/pracownika hotelu (np. walizka złożona w szatni, na zapleczu recepcji ...).

Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za rzecz wniesioną nie ma skutku prawnego
- nawet jak hotelarz umieści szyld, wywieszkę:
Za rzeczy wniesione hotel nie ponosi odpowiedzialności.
2. W hotelach 4 i 5* usługa ta powinna być dostępna przez całą dobę.
3. W obsłudze bagażowej obowiązuje dyskrecja i przestrzeganie zasad savoir-vivre'u.
4. Należy dbać o bagaż gościa, sztuki delikatne powinny być przenoszone ze szczególną ostrożnością. Uwaga na bagaż pozostawiony bez opieki - narażony jest na kradzież.
5. Do przewożenia ciężkich i dużych gabarytowo bagaży należy używać wózków, części garderoby przewożone luzem (w pokrowcach) powinno się mocować na wieszaku wózka.
6. Nie powinno się przeładowywać wózka i układać bagaży tak wysoko, by ograniczały widoczność. Ładując walizki, należy umieszczać większe i cięższe na spodzie, aby wózek nie stracił stabilności a małe sztuki nie uległy zgnieceniu.
7. W trakcie transportu zaleca się popychanie wózka (przy zachowaniu ergonomicznej postawy). W przejściach drzwi (po uprzednim upewnieniu się, że droga jest wolna) zaleca się jego ciągnięcie.
8. Przy transporcie ciężkich sztuk należy korzystać z windy, a nie klatki schodowej.
9. Nie stawia się zmoczonego deszczem bagażu na dywanie w jednostce mieszkalnej.  Walizki powinno się umieścić na stojaku/ bagażniku, a jeżeli takiego nie ma to w wygodnym miejscu tak, aby gość nie narażał się na potykanie o bagaż.
10. O podejrzanym bagażu należy powiadomić przełożonego/ pracownika recepcji/pracownika ochrony.
2. Ustalenie z gościem, które sztuki bagażu należy zanieść do pokoju.

*W ten sposób cały bagaż dotrze tam, gdzie powinien.

3. Zajęcie się bagażem gościa i poczekanie na informację dotyczącą nr pokoju, do którego bagaż ma być dostarczony.
4. Transfer bagażu do pokoju gościa.
*M
ożliwie jak najszybszy.
*Bagaż VIP-a powinien być dostarczony do pokoju najpóźniej w ciągu 10 minut.
5. Zapukanie do pokoju i przedstawienie się.
6. Wejście do jednostki mieszkalnej na wyraźne zaproszenie gościa.

7. Umieszczenie bagażu na bagażniku/stojaku (jeżeli takiego nie ma - to w wygodnym/wskazanym przez gościa miejscu tak, by nie przeszkadzał/kolidował w poruszaniu się po pokoju).

8. Pożegnanie gościa i wyjście z pokoju.
* N
ie wolno wymuszać na gościu napiwku/opłaty za usługę bagażową.
2. Po przyjęciu bagażu na przechowanie bagażowy wydaje gościowi pokwitowanie/ kwit bagażowy lub żeton.
3.Przy systemie kwitów bagażowych gość otrzymuje jeden odcinek kwitu z numerem, drugi odcinek jest mocowany do bagażu/przedmiotu przyjętego na przechowanie.
4. Podczas przyjmowania bagażu do doręczenia osobie trzeciej, bagażowy notuje numer pokoju i nazwisko adresata na obu odcinkach kwitu, po czym pierwszy odcinek przekazuje recepcjoniście w celu doręczenia go adresatowi.
5. Bagaż może być wydany osobie, która zgubiła kwit bagażowy tylko po stwierdzeniu, że ta osoba dokładnie opisze jego wygląd i zawartość (dyżurny bagażowy powinien wówczas sporządzić odpowiednią notatkę w książce dyżurów bagażowych i wkleić pozostały przy bagażu kwit - notatka powinna zawierać datę, numer bagażu, opis bagażu, nazwisko i imię osoby, której został wydany, oznaczenie dokumentu tożsamości i podpis osoby odbierającej bagaż).
6. Rzeczy nieodebrane z przechowalni w ciągu
30 dni
od ich pozostawienia przekazuje się do magazynu rzeczy znalezionych w hotelu (housekeeping) za pokwitowaniem (fakt ten powinien być również odnotowany w książce dyżurów).
2. Wykonajcie zadanie 3 str. 193 (Pracownia hotelarska).
Polecenia
3. Poszukajcie w internecie oferty firm produkujących wózki bagażowe. Prównajcie ich parametry techniczne. Wybierzcie najlepszą ofertę - uzasadnijcie swój wybór.
Czy wiesz, że ...
... w 1970 r. Bernard Sadow wynalazł walizkę na kółkach, która od razu trafiła do masowej sprzedaży ...
Pół żartem, pół serio mówi się, że zniszczył on swoim wynalzakiem zawód portiera!
Full transcript