Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vier in balans monitor 2012-2

No description
by

Kennisnet algemeen

on 13 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vier in balans monitor 2012-2

Wat brengt de
monitor in beeld? Onderwijs en ict Wat zijn momenteel de vraagstukken waar onderwijsinstellingen mee te maken hebben en welke nieuwe mogelijkheden biedt ict aan onze maatschappij? Rendement en balans Op welke manier kan ict het leerrendement, maar ook de doelmatigheid in het onderwijs verhogen? Onderwijs en
ict in 2012 Wat is de stand van zaken van ict in het onderwijs? De opbrengsten wat weten we over de concrete toepassingsmogelijkheden van ict bij verschillende leeractiviteiten en wat zijn de mogelijke effecten van ict op de organisatie van het onderwijs Drie miljoen talenten Ca. drie miljoen leerlingen volgen op dit moment onderwijs bij ongeveer acht duizend instellingen.
De ambitie van het onderwijs is om al deze individuen de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen en te ontplooien. Nederland breedbandland De snelheid van internet is sterk toegenomen en Nederland behoort tot de top 10 van landen met de hoogste gemiddelde internetverbinding. Bouwstenen Vier in balans Om de inzet van ict te laten renderen is aandacht nodig voor vier bouwstenen: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en de ict-infrastructuur.
Deze bouwstenen zijn complementair en wederzijds afhankelijk.

Leiderschap is vereist om het geheel aan te sturen en de bouwstenen zorgvuldig op elkaar af te stemmen. Op welke manier zetten instellingen ict in om het onderwijs te veranderen en te verbeteren? Bij kennisoverdracht wordt ict vaker gebruikt dan een paar jaar geleden. Bij de inzet van ict bij kennisconstructie is nauwelijks een ontwikkeling waar te nemen. In welke mate zijn leraren op de hoogte van computertoepassingen en zijn zij voldoende vaardig om ict in te zetten? Welke software wordt in het onderwijs ingezet? Het aantal digitale schoolborden is fors toegenomen. In het vo en mbo zijn instellingen van plan de komende jaren fors te investeren in digitale schoolborden. Het aantal leerlingen per computer Inmiddels delen in het basisonderwijs en het mbo vijf leerlingen één computer.
In het voortgezet onderwijs is er voor elke vier leerlingen één computer beschikbaar. Het gebruik van computers in de klas Een aanzienlijk deel van de leraren maakt nog geen gebruik van ict. Managers verwachten dat het percentage leraren dat ict gebruikt de komende jaren verder zal toenemen. Zowel leraren als managers zijn van mening dat de inzet van ict veel meerwaarde heeft. Leeractiviteiten Bij verschillende typen leeractiviteiten kunnen verschillende ict-toepassingen voor meerwaarde zorgen. Ict is vooral succesvol als de toepassing aansluit bij de bestaande lespraktijk. Bij de inzet van ict in de nieuwe lespraktijk worden doelen niet altijd gehaald. Ict in het secundaire proces Leraren gebruiken ict ook om hun eigen vakbekwaamheid te verhogen. gebruik in aantal keer per week De impact en het gebruik van sociale media
is de afgelopen jaren fors toegenomen. De vaardigheden van de 21ste eeuw Technologische ontwikkelingen hebben invloed op de vaardigheden die mensen nodig hebben om te kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Leerrendement en doelmatigheid Instellingen richten zich op het maximaliseren van het leerrendement. Het Vier in balans model Niet alleen in het leren, maar ook in het secundaire proces levert ict een positieve bijdrage. Veranderen vraagt om leiderschap Om de veranderingen, die instellingen met ict willen bereiken, te kunnen realiseren is leiderschap en aandacht nodig voor de cultuur die nodig is om succes te kunnen boeken. Afhankelijk van de doelstellingen die een instelling
nastreeft, zal de implementatie van ict meer of minder complex zijn.
Full transcript