Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Norrøn diktning

No description
by

Jenny Rolland

on 1 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Norrøn diktning

Erkebiskop Einar Gunnarsson er en mulig forfatter ifølge forsker Fredrik Paasche.
Norrøn diktning
Skaldekvad
Kongsspegelen
Norrøn diktning
Eddadikt
Gude- og heltedikt
Skaldedikt
Kongsspegelen

Kilder
Skaldekvad:
http://www.heimskringla.no/wiki/Det_m%C3%A6lte_mi_moder
http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Skaldekvad
Bok: Panorama Norsk Vg2
http://no.wikipedia.org/wiki/Norr%C3%B8n_litteratur#Eddadikt_og_skaldekvad
http://snl.no/skaldediktning
http://no.wikipedia.org/wiki/Skald
Oppsummering
Oppsummering
Kilder

Eddadikt
Gude- og heltedikt
Skaldedikt
Kongsspegelen
Viktige skalder:
Islandsk høvding og skald
"Egils saga" (sagaen om Egil Skallagrimsson)
Voldsom og hard kriger
Egil Skallagrimsson
«Tungt det er tunga å røra
Eg orkar mest ikkje anden å draga.»
Norrøn dikter, poet og historieforteller
Arbeidet for kongen
Høy status og god lønn
Inkludert i kongens hird
Datidens "nyhetsreportere"
Deres jobb var å kvede skaldekvad som hyllet kongen, og å gjenfortelle historier
Skald
Skaldekvad
Muntlig dikt
Subjektivt
Handlet om guder og helter, vikingkongene, kampskildringer
Skildringer av norsk natur
Skaldene gjorde kvadene kunstneriske og poetiske
Selve måten det ble diktet på var viktigst
Seks stavelser i hver linje
Parallelle tråder i diktet
Åtte rader med rim
"Sonatorrek" - Sønnetapet
"Hofuðlausn" - Hodeløsningen
Ikke i tjeneste hos noen, men diktet personlige dikt
Det mælte mi moder,
at eg meg skulle kjøpa
fløy og fagre årar,
fara bort med vikingom,
standa opp i stamnen,
styra dyre skuta,
halda så til hamnar,
hogga mann og annan.
"Det mælte mi moder"
av Egil Skallagrimsson
(år 910-990)
(fra 800-tallet)
Kongsspegelen
Mest sannsynlig skrevet for sønnene til Håkon Håkonsson.
Kongsspegelen
Delt inn i 4 deler;
Forfatter
Om kjøpmannsyrket.
Om kongen og hans hird.
Om den geistlige standen.
Om bonden
Bare de 2 første delene av skriften er funnet.
Kongsspegelen
Om kjøpmannsyrket
Praktiske og moralske råd angående kjøpmannsyrket og skipsfart.
Om kongen og hans hird
Hirden, høvisk opptreden og militærvesenet.
Teologiske spekulasjoner.
De to sverdene; de"straffende", og "dømmende" myndighetene.
Skrevet som en dialog.
En læreskrift i samfunnskunnskaper og samfunnsmoral.
Trolig fra midten av 1200-tallet.
Et av de siste verkene fra norrøn periode.
Kjente og viktige
Om Eddadikt
Eddadikt
Gude- og heltedikt
Codex Regius
I den Eldre Edda
Gudedikt
Einar Gunnarsson døde i 1263 og fullførte ikke skriften.
Hvor kom de fra?
Landbruk
En norsk skrift
(Fredrik Paasche)
Codex Regius
11 dikt
Kongsspegelen:
http://snl.no/Kongespeilet
http://ndla.no/nb/node/47949?fag=27
http://static.ndla.no/norsk/tidslinjer/indexBM.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Kongespeilet
http://no.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Paasche
http://www.forskning.no/artikler/2006/mars/1142351250.81
Spådom eller sannhet
Om verden
Voluspå
Eddadikt
http://no.wikipedia.org/wiki/Ljodah%C3%A5tt
http://no.wikipedia.org/wiki/Fornyrdislag
http://no.wikipedia.org/wiki/Edda
http://no.wikipedia.org/wiki/Norr%C3%B8n_litteratur
http://snl.no/Snorres_Edda
http://www.dagbladet.no/litteratur/lyrikkhistorie/eddadikt.html
Heltedikt
Like mange strofer
Reginsmål
Sigurd, sønn av Sagnkonge
Gude- og heltedikt
..http://no.wikipedia.org/wiki/Heltedikt
..http://www.dagbladet.no/litteratur/lyrikkhistorie/eddadikt.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_eldre_Edda
Skaldekvad
''Kongens Bok''
Gudedikt
Religiøse myter
Fortelling eller dialog
Heltedikt
Mennesker
Bedrift & Skjebner
Fremste kilde
Religion & gudelære
Hedensktid
Norden & germanske
området
Volve
Kvinnelig sjaman
Halvgudinne
Sett begynnelsen og
slutten
Lik Kristendommen
Ask & Embla
Balder
Ragnarok
Gjenoppstå
Blitt til
Ulike motiver
Mennesker
Mye overnaturlig
Drager, talende fulger etc
''Virkelige helter''
Forbilde
Episke
Forteller en historie
Første diktet om Sigurd
Hos Smeden Regin
Strides om gull
Andvareskatten
Forbannelse
Regins bror bemektiget
Drageskikkelse
Sverdet Gram
Tar livet av Fåvne for gullet
Advart om forbannelsen
''Stille, lytt til meg
alt som lever,
stort og smått,
Heimdals sønner!
Du, valfader,
vil jeg skal fremsi
den urgamle viten,
alt det jeg vet.''
''Følg nå det rådet
jeg rår deg, Sigurd:
Rid heim herfra;
det klingende gull
og den glorøde malm,
de ringer deg til bane.''
Overlevert i håndskrift på pergament.
Den Eldre Edda
Skrevet av Snorre Sturlason
Den Yngre Edda
Var først bare kalt "Edda"
Består av tre deler:
Gylvaginning
Skaldskaparmål
Håttatal
(født 1178/79, død 23. September 1241)
Inneholder de eldste norrøne diktene
Håvamål
Regler og normer
Betyr "den høyest tale"
Består av 164 strofer
Voluspå
Livshistorien på jorda
Begge diktene er fra Den eldre edda
Gudedikt
Ble rundt 800 e.kr overlevert muntlig mellom folk
Gamle heltesagn, gudedikt, myter og visdomsord
Ikke eldre enn ca år 700, norrøne språkperioden
Den Eldre og Den Yngre Edda
Germansk språk
Førte krig
Full transcript