Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metody promocji miast i regionów

Metody promocji miast i regionów
by

Jakub Czarkowski

on 27 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metody promocji miast i regionów

Czas ulotek i zwykłych plakatów opartych głównie na treści, bez zaskakującej i chwytliwej kreacji się skończył. Dlatego poza typowymi kampaniami outdoorowymi, prasowymi, telewizyjnymi, czy nawet internetowymi, coraz więcej samorządów sięga po działania niestandardowe.
Dziś, w natłoku przekazów reklamowych, żeby zaistnieć należy się w zdecydowany sposób wyróżnić - twierdzi Wojciech Kreft, dyrektor biura zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zdecydowanie opowiada się on za mocniejszym zaangażowaniem w nowe, kreatywne formy promocji, które są obecnie o wiele bardziej skuteczne aniżeli typowe „ogłoszenia”. Sposoby promocji miasta na zewnątrz :

Stworzenie własnego logo, promocja herbu i haseł
typu „Łeba stolicą Bałtyku”, „Ursynów – zielone płuca
Warszawy”, „Police – przyjazy urząd” itp. Umieszcza to
miasto w podświadomości odbiorców, sprzyja kojarzeniu nazwy z miejscem i rolą w otoczeniu. Są to elementy budowania wizerunku miasta w społeczeństwie całego kraju.

Rating, czyli poddanie się ocenie przez wyspecjalizowane firmy układające listy rankingowe w określonych
kategoriach życia gospodarczego (np. szybkość wydawania decyzji dotyczących nowych inwestorów).
Jest to jedno z najmocniejszych narzędzi promocji.

Certyfikaty ISO lub inne uznawane na całym Świecie
mierniki jakości. Podobnie jak rating, odgrywają one
coraz większą rolę, szczególnie w perspektywie włączenia się do struktur Unii Europejskiej.

Działanie w organizacjach samorządowych zarówno
w kraju, jak i za granicą. Wytwarza to formalne i nieformalne powiązania, owocujące wspólnymi przedsięwzięciami, przepływem myśli organizacyjnej i technologii,
wymianą kulturalną i naukową.

Zakładanie stowarzyszeń typu „Przyjaciele Zamo-
ścia”, absolwentów szkoły Średniej itp. Często w tych
organizacjach mogą znaleść się osoby bardzo wartościowe z punktu widzenia potrzeb rozwojowych miasta.
Nagłaśnianie i wyjaśnianie strategii rozwoju oraz po-
lityki rady miasta i prezydenta, np. dotyczącej obrotu ziemią, ulg inwestycyjnych, budownictwa mieszkaniowego.
Informacja o planach zagospodarowania powinna
być zawsze dostępna dla mieszkańców miasta i poten-
cjalnych inwestorów spoza jego granic (internet, fizyczne udostępnienie do wglądu w gmachu urzędu miasta
lub gdzie indziej). Wybrane techniki prezentacji miasta:
Interesująco wykonane strony internetowe, zawierające wiarygodną i aktualną informację, są witryną na cały Świat.
Strona www powinna posiadaç wersję w języku
angielskim. Prezentacji służą foldery, udział w targach krajowych i zagranicznych, na których przedstawia się zarówno walory gminy, jak i własne osiągnięcia, koncepcje strategii rozwoju, plany Średniookresowe.
Należy pokazywać się w gazetach lokalnych i ogólnokrajowych (prace urzędu, przedsięwzięcia kulturalne i gospodarcze) oraz w innych mediachMETODY PROMOCJI MIAST I REGIONÓW
Zdjęcia? To też pomysł

Lublin i Szczecin do swych niestandardowych działań wykorzystały zdjęcia, choć miasta te zrobiły to w zupełnie odmienny sposób.

Szczecin podczas jednej z edycji Dni Województwa - w Poznaniu - robił ludziom zdjęcia na tle panoramy Szczecina. Fotografia była drukowane na miejscu. Każde zdjęcie było brandowane logo miasta i adresem strony internetowej. - W ten sposób zrealizowaliśmy ok. 2 tysięcy zdjęć, mieliśmy ruch na stoisku i dużo pozytywnych emocji. Część z tych zdjęć, jest pewnie pretekstem do wspomnień związanych ze Szczecinem, albo opowiedzenia o tym, że nie było się w mieście, ale ma się z niego zdjęcie - opowiada Piotr Wachowski, dyrektor szczecińskiego biura promocji.

Lublin podczas czerwcowej kampanii, która objęła siedem największych miast w kraju, „zgubił” 100 tysięcy zdjęć pokazujących uroki swojego miasta oraz ludzi, którzy tam pracują, studiują, bawią się i odpoczywają. Kampania kosztowała 170 tys. zł. - W tym roku przeprowadziliśmy akcje, które miały, zgodnie z koncepcją strategiczną, wyzwalać w ludziach twórcze myślenie, udowadniać, że Lublin należy doświadczać, że to miasto inspiruje i odmienia - mówi Karolina Zuzaniuk, kierownik referatu ds. projektów promocyjnych Lublina. - Liczymy na to, iż nasze niekonwencjonalne zapraszanie do Lublina, pozostawi w świadomości ludzi same pozytywne skojarzenia z naszym miastem - dodaje. Muzycznie, kolorowo, rozrywkowo

Obserwując niektóre działania marketingowe Rzeszowa, można by zaryzykować stwierdzenie, że stolica województwa podkarpackiego promuje się wręcz śpiewająco. Na początku roku miasto przeprowadziło kampanię wraz z grupą Pectus pochodzącą z Rzeszowa. Przeprowadzono kampanię billboardowa w kilkunastu największych miastach pod hasłem „Rzeszów poleca zespół Pectus. Pectus poleca Rzeszów”.

Nieco później Rzeszów pokazał się w teledysku do piosenki „What is life” belgijskiego wokalisty Danzela. Koszt przedsięwzięcia to 20 tys. zł.

Jednak ile miast, tyle niestandardowych pomysłów na działania promocyjne. Gdynia, jako jedyne polskie miasto, dzięki głosom internautów znalazła się na planszy gry MONOPOLY ŚWIAT. Metody dotarcia do osób mieszkających lub pracujących na obszarze miasta
Mailing – propagowanie przez pocztą działań urzędu, wyjaśnianie spraw trudnych i konfliktowych.
Fundowanie stypendiów lub nagród dla studentów za prace związane z terenem miasta. Powinni to być absolwenci różnych kierunków, np. historii, architektury,zarządzania.
Takie działania mają na celu uzyskanie materiałów do wykorzystania w pracy urzędu, związanie młodych, wykształconych ludzi albo zawodowo, albo uczuciowo z terenem.
Wciąganie mieszkańców i przedstawicieli firm działających na terenie miasta do prac w komisjach rady, konsultacjach strategii rozwoju miasta itp. Pozwoli to wykreować liderów lokalnej aktywności gospodarczej i społecznej, na których pomoc można liczyć podczas
realizacji strategii rozwoju.
Festyny, zawody sportowe, spełniające rolę reklamową i integracyjną. Budowanie więzi między mieszkańcami, identyfikacja z miejscem zamieszkania może być
podstawą wspólnych przedsięwzięć, społecznej akceptacji dla Świadomego rozwoju miasta.
Współpraca urzędu z organizacjami pozarządowymi społecznymi, gospodarczymi.
Pozyskiwanie środowisk artystycznych przez nagradzanie przez prezydenta lokalnych osiągnieć twórczych.
Prasa lokalna i lokalna telewizja kablowa z prezentacją działań rady oraz prezydenta miasta.
Rozkładanie folderów, wydawnictw problemowych w miejscach, gdzie można spodziewać się zainteresowania (lecznice, przychodnie, dworce itd.).
Spotkania prezydenta i radnych ze środowiskami opiniotwórczymi: pracownikami służby zdrowia, oświaty, kultury, przedstawicieli duchowieństwa.
Wspieranie działalności organizacji sportowych, kulturalnych i społecznych w zamian za reklamę miasta w postaci używania jej nazwy w turniejach, noszenia koszulek z herbem itp., czyli klasyczny sponsoring. Akcje niestandardowe projektowane są tak, by wywołać jak największy efekt szeptany, jak największą liczbę publikacji i relacji w mediach masowych. Zatem tak, aby akcje te mogły wywołać rozgłos, który na dane miasto bądź region zwraca uwagę mieszkańców regionu lub kraju, mogły przyczynić się do kształtowania pożądanego lub niepożądanego wizerunku miejsca, wreszcie mogły wywołać odpowiedź odbiorców w formie poszukiwania szerszych informacji o miejscu lub nawet przyjazdu. KONIEC
Full transcript