Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reklama a kształtowanie postaw etycznych.

Let's start!
by

Rafał Jarzombkowski

on 22 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reklama a kształtowanie postaw etycznych.

"zespół norm i ocen moralnych charakterystycznych dla danej zbiorowosści społecznej" ETYKA ETYKA ZAWODOWA "zbiór norm moralnych okresślających postęepowanie przedstawicieli danego zawodu; etyka zawodowa przybiera częesto formeę kodeksu etycznego danego zawodu, opisująacego akceptowany społecznie ideał" [reklama]
we współczesnym śswiecie, jej znaczenie wzrasta każzdego dnia
ma olbrzymi wpływ na podejmowanie codziennych wyborów / decyzji
wpływa na mentalnośćsc i zachowanie ludzi
kształtuje wartosści oraz kryteria ocen i zachowańn reklama
w odniesieniu
do kształtowania
postaw
etycznych / moralnych KAFA
Enough Violence & Exploitation powszechny sposób postrzegania reklamy w dzisiejszych czasach: jednak branza reklamowa potrafi
odniesc sie do ww. tematyki
z rozsadkiem: i z humorem: róznorodne sposoby poruszania kwestii
etyki / moralnosci w reklamie społecznej: kampania społeczna: ma na celu spowodowanie pożązadanych
społecznie skutków u relatywnie dużzej liczby osób w okreśslonym czasie,
w konsekwencji kompleksowych, zorganizowanych działanń komunikacyjnych
reklama społeczna: instrument kampanii społecznej,
o charakterze informacyjno-perswazyjnym, realizujcy cele społeczne [podstawowe cele reklamy społecznej]􀂆
kształtowanie i modyfikowanie rzeczywistosści społecznej
promowanie pożązadanych społecznie postaw i zachowanń społecznych􀂆
nakłanianie do zmiany postaw i zachowanń społecznie nieakceptowanych􀂆
walka ze stereotypami􀂆
sprowokowanie debaty społecznej wokół problemu􀂆
zwrócenie uwagi na jakiśs ważzny problem i zasygnalizowanie mozżliwego rozwiaązania􀂆
znoszenie różznic kulturowych􀂆
rozwój działalnosści organizacji "non profit" [bezdomnosc] [jazda pod wpływem
alkoholu / nieostrozne
prowadzenie pojazdu] [szkodliwosc palenia tytoniu] [przemoc] [segregacja
odpadów / recycling] [hazard / narkotyki
alkoholizm] [problem "trzeciego
swiata"] [bezpieczenstwo i higiena
pracy] [organizacje "non-profit"] [amnesty international] [wwf] [inne problemy społeczne] "Pragnę zwrócić uwagę na pozytywny wkład, jaki reklama może wnieść i rzeczywiście wnosi; podkreślić znaczenie problemów etycznych i moralnych, jakie mogą się pojawić i istotnie pojawiają się w reklamie; wskazać zasady moralne odnoszące się do tej dziedziny, a wreszcie zaproponować podjecie pewnych działań zarówno osobom zajmującym się zawodowo reklamą, jak i tym którzy działają w sektorze prywatnym, w tym także Kościołom, oraz funkcjonariuszom publicznym." "Na zakończenie tych refleksji zwracamy się zatem do osób zawodowo pracujących w sektorze reklamy oraz do tych wszystkich, którzy zaangażowani są w proces tworzenia popytu na reklamę i jej rozpowszechnianie, aby eliminowali jej aspekty szkodliwe społecznie i stawiali sobie wysokie wymagania moralne w sferze prawdomówności, poszanowania ludzkiej godności oraz odpowiedzialności społecznej. W ten sposób wniosą własny cenny wkład w postęp ludzkości i budowę wspólnego dobra." Watykan, 22 lutego 1997 r., Abp John Foley
Full transcript