Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Toldi összefoglalás

No description
by

Tóth Katalin

on 10 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Toldi összefoglalás

Előkészítés
Gyilkosság
Bonyodalom
IV- X. ének
11. ének A bajvívás
Tetőpont
12 ének
Toldi összefoglalás
Megoldás
Előhang
Első ének
Második ének
hőst ismerünk meg
megismerjük a kort
megtudjuk Toldi vágyát => vitéz szeretne lenni
tudomást szerzünk György gyűlöletéről
megismerjük Györgyöt és anyjukat
megismerjük a konfliktus okait
György vitézei által felingerli Miklóst
Megmutatkozik roppant ereje
Kibontakozás
III. ének
Menekülnie kell
Kösd össze!
megszemélyesítés


hasonlat


metafora
megküzd a farkasokkal
rátalál Bence a nádasban
elbúcsúzik édesanyjától
üzenetet hagy Györgynek
találkozik az özveggyel a temetőben
György rossz hírét kelti Lajos királynál
megküzd a bikával
temetőben rátalál Bence, 100 arany
Ki vagyok én?
Gyerekkoromban ostorom is volt.
Csillagos bicskám is van.
Kedvenc űrmértékem a pint.
Nem szeretem, ha temetőben kísértetek ugranak a nyakamba.
Néha hideg mosoly jelenik meg az arcomon.
Sokan váltják körülöttem a tányért.
Rendszerint átlátok a szitán.
Az űrmértékkel vagyok a leginkább tisztában.
Szófogadó vagyok, főleg a vendégekkel szemben.
Belső értékeim számottevőek.
Éles fémeket is képes vagyok eltörni.
Könnyen nyíló típus vagyok.
Cipólakásomból kénytelen voltam távozni.
A hozzánk közelállókat megvédjük.
Lakhelyünk a természet.
György mellett kötünk ki.
Miklós győz
Megkegyelmez a cseh vitéznek
A cseh rútúl hátba támadja
Miklós levágja a cseh fejét
Ki mondta kinek?
"Hogy vagy édes szolgám, nem haltál meg éhen?"
"Én meg idejöttem feladni tettemet,
S várni vagy kegyelmet vagy büntetésemet"
"Apja helyett apja én akartam lenni"
"Ez a Miklós dolga ezt más nem tehette"
"Egyikünknek itt ma gyászos lesz a vége,
S nem lesz a halottnak hajóra szüksége.
Rakd sorba az eseményeket!
Meghallja a két testvér vitézségét és elhatározásra jut.

Bence élelmet hozott Miklósnak a nádasba.

Miklós hazaindult a farkasokkal.

Nem érik utol az éj leple alatt.

Laczfi útbaigazítást kért Miklóstól.

György otthonában a haját tépkedi kétségbeesésében.

A katonák célba dobáltak a palánk kerítésnél.

Toldi azt hiszi az édesanyját látja a sírnál.

Elfogyasztották a lakomát.

Miklós a mezőn dolgozik.

Miklós és György összeszólalkoztak.

Nagy a készülődés a Toldi házban.

Miklós legyőzi a farkasokat.

György bemártja a testvérét Lajos királynál.

Miklós beszél édesanyjával.
György elnyeri méltó büntetését, száműzik Nagyfaluba
Miklós édesanyjával és Bencével Pestre költözik
Miklós élete végéig a királyt szolgálja
1. Mikor írta Arany a Toldit?
a. 1846 b. 1946 c.1844

2. Mi a Toldi műfaja?
a. verses mese b. elbeszélő költemény c. mese

3. Mi nem a Toldi forrása?
a. Ilosvai széphistoriája b. A csonka torony története c. Lajos király naplója

4. Mi volt Arany foglalkozása?
a. jegyző b. filmkritikus c. tanár volt

5. Kitől fordított Arany?
a. Rowlingtól b. Shakespeare-től c. Homérosztól

6. Mire írta Arany a Toldit?
a. a Kisfaludy Társaság pályázatára b. az MTA pályázatára c. Petőfi megkérte

7. Mit nem nyert Arany a mű megírásával
a. népszerűséget b. 20 aranyat c. egy szép asszonyt

8. Mi a Toldi verselése?
a. időmértékes verselés b. szimultán verselés c. ütemhangsúlyos verselés

9. Mi a mű rímképlete?
a. Keresztrím b. páros rím c. bokor rím

10. Mit nem tartalmaz az allegória?
a. szinesztézia b. metafora c.megszemélyesítés

„ S mintha törlené csak arca verítékét,
Tenyeréhez törlé hivatlan vendégét.”

„De van drága dolog otthon Nagyfaluban”

„Elszaladt előle a boglyakemence”

„Fölvevé a hajnal piros köpönyegét,
S eltakarta vele az égboltnak felét.”

„És az utat nyalta sebesen haladva,
Mintha nagy füstokádó kémény szaladna.”
Full transcript