Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Entitats sense ànim de lucre - Ll

Noves obligacions i estat de la qüestió en la contractació de personal
by

Alex Casalderrey

on 15 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Entitats sense ànim de lucre - Ll

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRENOVES OBLIGACIONS PER LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
FISCALS
COMPTABLES
D'ADMINISTRACIÓ
Novetats fiscals més importants pel 2015
1. Operacions amb tercers (model 347):
límit 2 de març

2. Impost sobre Societats: per l'exercici 2015, a presentar l'any 2016
a) Cap activitat econòmica està exempta
b) Reducció dels límits per no presentar-lo (ingressos < 50.000 €)
SI NO ES PRESENTA AQUESTA DECLARACIÓ D'
IS
,
NO
ES PODRAN REBRE
SUBVENCIONS PÚBLIQUES!
Altres novetats fiscals pel 2015
1.
IVA
: L'exempció existent per serveis de guarda i custòdia de nens, s'estén a l'atenció a nens en els centres docents en temps interlectiu durant el menjador escolar o en aules en servei de guarderia fora de l'horari escolar

2.
IRPF
: Cal tenir en compte els nous tipus de retenció

Llorenç Maristany i Badell
> Obligacions a tenir en compte l'any 2015
Obligacions comptables pel 2015
L'obligació de presentar declaració de l'IS fa que totes les entitats quedin
subjectes a les obligacions comptables generals
:
Llibre diari
Llibre d'inventaris
Comptes anuals
Balanç
Compte de Pèrdues i Guanys
ECPN
Estat de Fluxos d'Efectiu
Memòria
Sense comptabilitat no serà possible presentar l'IS, el que comportarà la pèrdua de subvencions
Altres obligacions pel 2015
1.
Llei de transparència
: A partir de
11 de desembre de 2014
Obligació de fer pública una sèrie d'informació (Llei 19/2013)

2.
Factura-e
: Des del
15 de gener
Obligació d'emetre factura electrònica a les Administracions públiques (>5.000 € segons Administració)

3.
Certificat electrònic
: Abans del
28 de febrer
Per la presentació dels models
Així doncs, què necessitem per poder mantenir les subvencions?
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRELlorenç Maristany i Badell
> Contractació de personal:
Estat de la qüestió a nivell fiscal i laboral
Bàsicament:
Tramitació i obtenció del certificat electrònic de l'entitat
Presentació de les liquidacions trimestrals d'IVA i IRPF
Presentació de l'Impost sobre Societats
Portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç
Servei prestat
Amb contraprestació
Sense contraprestació
Voluntariat
Habitual
Ocasional
Altres serveis
Cursos i conferències
Relació laboral
Relació mercantil
IRPF
IVA
SS
Possibles exempcions
Rescabalament despeses
Rescabalament despeses
Rescabalament despeses
Suplerts
Règim general
Règim d'autònoms (SMI)
Moltes gràcies per la seva atenció!
Si vols rebre aquesta presentació
envia'ns un mail a
info@maristanyoses.com
Full transcript