Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Källkritik m lite källhänvisning och upphovsrätt

No description
by

Älvstrandens Bibliotek

on 26 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Källkritik m lite källhänvisning och upphovsrätt

Att kritiskt granska en källa för att se hur trovärdig den är

Att inte lita blint på allt du ser/hör

Att använda flera källor Källkritik Är källan det den säger sig vara?
Original eller förfalskning? 1. Är källan äkta? Är upphovsmannen kunnig inom ämnet?
Är upphovsmannen någon du litar på? 2. Vem står bakom källan? NE vs Wikipedia NE

Artiklar skrivna av experter

Granskat av redaktörer Wikipedia

Artiklar skrivna av privatpersoner

”Granskat” av privatpersoner Fakta?

Åsikter?

Försäljning?

Underhållning? 3. Vad har källan för innehåll och
vad är syftet med att presentera detta innehåll? Så här ska det se ut ... men så här kan det se ut www.aftonbladet.se 2011-09-05 www.aftonbladet.se 2012-06-15 Har upphovsmannen personliga, ekonomiska, ideologiska eller andra intressen? 4. Är innehållet vinklat? Vem är innehållet vinklat till? http://www.bgf.nu/faktabanken "Att konstruera teleskop med huvudspeglar, som är minst 20 meter och helst större är en utmaning. Att konstruera dem med en bildkvalitet begränsad enbart av diffraktion gör utmaningen mångfaldigt större. Målet är nu inte endast att eliminera effekter av jordens gravitation och ändringar av temperaturen utan också att eliminera påverkan av vindkrafter och atmosfärsturbulens. Snabba aktiva system kan korrigera optiska och mekaniska strukturer 2-3 gånger per sekund..Effekter av turbulens i jordens atmosfär är långt snabbare. Deras variationstider är endast tusendels sekunder. De aktiva systemen måste, för detta syfte, ersättas av adaptiva optiska system som utför korrektioner flera hundra gånger per sekund." "En stjärnkikare förstorar allting väldigt mycket mer än bara en vanlig kikare som man kan titta på fåglar med. Eftersom fåglarna som sitter i trädtoppar är mycket närmare än stjärnorna behöver man ju inte se lika långt." Filterbubblan ditt digitala fotspår 6. Hur presenteras informationen? Finns referenser och/eller källförteckning? http://www.lankskafferiet.org Granska
källan! 5. Hur aktuell är informationen? När skrevs boken? När gjordes uttalandet? När uppdaterades webbsidan? Hur lång tid har gått mellan händelsen och källan som berättar om händelsen? Övningsexempel 1 Trovärdig? Övningsexempel 2 Vilken webbadress är mest trovärdig? Övningsexempel 3 http://paranormal.se/topic/delfin.html Hur kan vi ta reda på
hur trovärdig källan är? Går det att se om informationen är fakta eller åsikter? Går det att se när texten är skriven? Går det att se vem som är upphovsman? Går det att se om informationen är vad den säger sig vara? Går det att se vem faktan är riktad till? Titta på fler
än de tio första
träffarna! Använd flera olika källor! Var har DU hittat din fakta? Böcker:
Författare
Årtal
Titel
Förlag
Utgivningsort Webbsidor:
Sidans upphovsman (myndighet, person m.m.)
Titel på sidan
URL
Det datum då sidan senast uppdaterades
Det datum då du hittade din fakta Får du använda det du hittat? Texter:
Formulera om! Bilder:
Creative Commons (http://www.flickr.com) Fria bilder (http://www.morguefile.com) http://www.whois.com https://www.iis.se
Full transcript