Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Batayang Simulain Sa Paghahanda at Ebalwasyon Ng Mga Kag

No description
by

Maria Mae Tolosa

on 29 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Batayang Simulain Sa Paghahanda at Ebalwasyon Ng Mga Kag

Mga Prinsipyo at Teorya
Batayang konsepto sa Disenyo
Pamantayan sa Kagamitang Panturo
EBALWASYON
IMPLEMENTASYON NG KURIKULUM
KURIKULUM PLANING
Pagbibigay ng pagsubok sa mga mag-aaral

Pag eevalwyt sa kurikulum
Mga Batayang Simulain sa Paghahanda at Ebalwasyon ng mga Kagamitang Panturo
Sa paghahanda ng mga kagamitang panturo, kinakailangang isaalang-alg at kilala ang mga prinsipyo at teorya sa paghahanda ng disenyo at ang mga
set
ng masistemang proseso sa paghahanda ng mga kagamitang panturo.
Ang Teorya ay tumutukoy sa pinagbatayan kung gaano kaganda ang pagkakapaliwanag kung paano at bakit ito naging masistemang paraan o paghahanda.
Ayon kay Reigeluth (1983), Teorya ay set ng mga modelo. Ayon din sa kanya ang prinsipyo at teoryang ito ay matutukoy sa pamamagitan ng descriptive at prespective na anyo.
Ayon naman kay Seels (1997), Inilalarawan niya ang teorya bilang paliwanag ng penomina at mga pangyayari na makatutulong sa mga mag-aaral upang maunawaan at makaagapay siya sa mundong ginagalawan.
Ayon kay Merril (1996), Inilalarawan ang teorya sa paghahanda ng negosyo sa kagamitang panturo na isang set ng preskripsyon upang matukoy ang angkop na estratehiya na angkop sa kagamitan upang ang mag-aaral ay matamo ang kanilang nilalayon.
Ang mga kagamitan ay kailangang malinaw na nakaugnay at nakaayon sa kurikulum na ginagamit. Ito ay tumutulong sa pagsasakatuparan ng mga layunin sa pagkatuto.
Ang mga kagamitan ay kailangang awtentiko at makatotohanan ang teksto at gawain.
Ang mga kagamitan ay gumigising sa kawilihan ng mga mag-aaral at humihikayat ng interaksyon. Higit na pagkatuto ng mga mag-aaral kung may interaksyong nagaganap sa kanya at sa kanyang paligid.
Ang mga kagamitan ay humihikayat sa mga mag-aaral na gamitin nang wasto ang wika sa kanilang pakikipagtalastasan sa loob at labas ng paaralan.
Ang mga kagamitan ay humihikayat sa mag-aaral sa paglinang ng mga kasanayan sa pagkatuto kung paano matuto.
Ang mga kagamitan ay humihikayat sa mag-aaral na magamit ang mga kasanayan sa wikasa kanilang mundong ginagalawan.
Pagtukoy sa pangangailangan ng mag-aaral

Pagbuo ng mga tunguhin at layunin

Pagbuo ng materyales

Pagbuo ng pagsusulit
Pagtuturo sa mga mag-aaral

Pagmomonitor at pagsasagawa ng pagtuturo

Pagsulat ng mga karagdagang kagamitan
Pag-aanalisa (Analysis)

1. Kailangang mahalaga ang layon kung bakit bubuo ng kagamitang panturo.

2. Kailangang nakabatay sa kawilihan, suliranin at pangangailangan ng target na gagamitin.
Pagdevelop ng Kurikulum Grid

Ito a nakatutulong sa bumubuo at naghahanda ng materyales at guro kung anong kontent at literasi lebel ng mga kagamitan ang kailangan ng mag-aaral ba ihahanda nila.
Pagpili ng Tema

1. Mag-set ng prayoridad batay sa pangangailangan at kahalagahan ng isyu.

2.Magtala ng mga isyu at idikit sa tsart na makikita ng target na gagamit.

3. Makipag-ugnayan sa talakayan sa taong may sapat na kaalaman sa isyung gagamitin. Hilingin silang magbigay ng kanilang opinyon sa isyu.

4. Bumuo ng layon, content, nilalaman, target na gagamitin.

5. Pag-aralan ang angkop na materyales o kagamitan sa isyung napili.
Pagbuo ng mga Layon

1. Isipin ang makatotohanang pangangailangan ng komunidad.

2. May kaugnayan sa tunay na buhay o pangyayari sa mag-aaral.

3. May kaugnayan din sa gawain t kultura ng bansa.

4. Relihiyon

5. Idelohiya

6. Makapagpapaunlad sa kakulangan ng mga mag-aaral sa kasanayan.

7. Maliwanag at tiyak.
Pagpili ng Pormat

Isinasaalang-ala ang mga sumusunod:

1. Taong gagamit

2. Lugar na paggagamitan

3. Literasi lebel ng gagamit

4. Araling maaaring gamitin sa iba pang kagamitang supplemental

5. Sapat na halagang gugugulin at gagamitin

6. Kakayahan at makasanayan ng guro sa panggamit

7. Tipo ng gamit (role) ng kagamitang instruksyonal, nagbibigay impormasyon, nagpapaabot ng "awareness" atb.
Pagkilala sa iba't ibang anyo o pormat ng kagamiang panturo.

Kategorya ayon sa Pormat ng Kagamitang Panturo.

1. Pagsulat ng Pormal- Buklet, plaskard, plip tsart, poster, komiks atb.

2. Electnic Media- Audio tapes, videos, television, and radio programme

3. Folk Media- Mga kanta puppet shows, drama.
Pagpili at pagsaayos ng mga nilalaman (content)

1. Ayos ng nilalaman

2. layon

3. Kaugnay sa kurikulum

4. Payak, malinaw at nauunawaan

5. Umaayon sa nakaraang kaalaman

6. May kaugnay sa kultura at literasi lebel

7. Naaayon sa sosyo-ekonomik na sitwasyon

8. Mahalaga ang pagkakasunod-sunod
Pagsulat ng Skript

1. Iskrip ekspresyon mahalaga at maikli ang pahayag na gagamitin

2. May ilustarsyon

3. Maayos na pagpili ng mga salitang yaong madaling maunawaan

4. Kaakit-akit, kasiya-siya at humahamon upang sila ay mag-isip

5. Inobatib at kki-pakinabang

6. Binubuo ng mga creative na kasanayan
Ilustrasyon
- Tumutukoy sa mag-aaral na makabuo ng isang larawan o konsepto upang higit na maunawaan ang aralin.
Editing-
Iniisa-isa at winawasto ang mga kailangan at kaugnay na ilustrasyon sa teksto. Binabasa rin ng editor ang wika-pagkakabuo at istruktura nito at ganun din and araling panliterasi.
Pamagat-
Kaakit-akit at may kaugnay na paksa o nilalaman ng kagamitan.
Pagsasaalang-alan sa Paunang Pagsusulit

1. Mga dahilan

2. Mga bibigyang pansin sa pamagat, nilalaman ng wikang ginamit, pornal, literasi lebel.

3. Hakbang ng paunang-pagsusulit-paghahanda ng materials, iskedyul, field trip at paghahanda ng instructor manual.

4. Iba't ibang metodong paunang pagsusulit sa bawat uri ng KP.

5. Mga taong magsasagawa ng paunang pagsususulit.
Printing-
Maraming proseso ang pinagdaanan ng KP sa paglilimbag o pagpaparami.
Adaptasyon ng mga materyales-
Krayterya at angkop na gagamiting materyales.
Pakikisangkot ng mga mag-aaral/Instruktor/Facilitator sa pagpili ng mga materyal na i-a-adapt.
Iniulat Nina:

Angelie Mae Roldan Basia
Maria Mae Tolosa
Full transcript