Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

MONTSE COROMINAS IGLESIAS

on 19 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

2.1 Urgència i emergència
2.2 Cadena de supervivència (RCP bàsica/RCP avançada)
2.3 Sistema integral d'Urgències i Emergències
2.3.1 Característiques i estructura dels Sistema Integral d'Urgències i Emergències
2.3.2 Centre Coordinador d'Urgències i emergències

Classificació de l'accions terapèutiques en AMV (accident de víctimes múltiples)
Urgència:
és la necessitat de rebre una atenció sanitària immediata sense especificar si ella mateixa pot comprometre o no la vida de la persona, és la sensació sentida pel propi usuari.

Emergència:
és la situació determinada per l'agressió a un individu en algun desl factors que causa la pèrdua de la salut, brusca i violenta, amb afectació certa o potencial d'algun òrgan vital, i que si no hi ha una assistència de manera immediata que posen en risc la seva vida.
1.Reconeixment precoç
i demanar ajuda
Sistema Integral d'Urgències i emergències
2.3.1 Caracteristiques i estructura del Sistema Integral d'Urgències i emergències
Urgència i emergència
Cadena de supervivència
2.4 Decàleg prehospitalari AMV. Fases
2.4.1-Alerta
2.4.2-Alarma
2.4.3-Aproximació
2.4.4-Control
2.4.5-Classificació
2.4.6- SVB
2.4.7-SVA
2.4.8 -Estabilització
2.4.9-Transport
2.4.10-Transferència

2.RCP precoç
3.Desfibrilació precoç
4.SVA i
cures post ressuscitació
Totes les accions que concecten la víctima d'una aturada cardíaca la seva supervivència el el que denominem
CADENA DE SUPERVIVÈNCIA.
Resumeix els passos vitals necessaris per dur a terme una ressuscitació exitosa.
2.3.1 Caracteristiques i estructura del Sistema Integral d'Urgències i emergències
Característiques:

Tipus de serveis

-Gestió del transport sanitari urgent.
-Atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries (112).
-Atenció domiciliària continuada (Barcelona ciutat) i triatge de trucades als serveis d'urgència domiciliària (Girona ciutat i Granollers).
-Trasllat interhospitalari de malalts crítics.
-Trasllat interhospitalari no urgent no programat.
-Serveis preventius i assistència sanitària dins dels Plans d'Emergència de la Generalitat de Catalunya.

-
Programes sanitaris especials:
-Salut mental (EMSE).
-Codis d'activació.(codi PPT,codi IAM, codi TOX)
-Sanitat Respon (061):
- Informació sanitària general (guia serveis CatSalut, centres sanitaris, farmàcies)
- Gestió procediments administratius (tramitació TSI, cita prèvia, reclamació llistes d'espera)
- Informació i consell de salut (vacunes, consell al viatger, hàbits saludables)
- Seguiment pacient crònic (onada de calor, campanya de la grip)
- Pla Integral d'urgències a Catalunya (alertes sanitàries)
- Serveis a professionals (servei de traducció)
- Sanitat Truca, linea proactiva (prevenció malalties)
Cadena de supervivència
RCP BÀSICA
1.Reconeixment precoç de l'emergència mèdica i sol.licitut de auxili:
activar els serveis emergències mèdiques (SEM) a través del 112.
2.RCP precoç
practicada pers testimonis que presencien l'aturada, les maniobres de RCP immediates poden duplicar o triplicar la supervivència d'una ACR súbita, guanyant temps fins a la realització de la desfibrilació.
3.Desfibrilació precoç
: la desfibrilació és la unica mesura que pot permetre la recuperació de batec cardíac efectiu si la parada està provocada per una FV/TVSP.Les maniobres de RCP i la desfibrilació en els 3-5 min després de l'aturada pot aconseguir unes taxes de supervivència molt altes, del 49 al 75%. Cada minut que es retrassa la desfibrilació es redueix la probabilitat de supervivència un 10-15%.
4.SVA precoç i els cuidats postresuscitació.
Són mesures fonamentals per recobrar una adecuada calitat de vida. (hipotermia terapèutica)

S'ha demostrat que el temps transcorregut entre la trucada al SEM i la seva arribada ( interval de resposta) és d'aprox 8 min o més , aquí demostra que la supervivència de la víctima depen molt directament dels testimonis que estan al costat de la víctima i que comencin ràpidament els primers passos de la
Cadena de Supervivència
.
RCP AVANAÇADA
DECÀLEG PREHOSITALARI AMV
2.4 DECÀLEG PREHOSPITALARI AMV
Resposta adecuada en un AMV:

-Disposar dels equips de resposta immediata entrenats
-Coordinació entre els serveis sanitaris, de l'ordre i els de salvament.
-Desplegament sobre el terreny de les estructures sanitàries
-Inici de l'assistència precoç in situ
-Evacuació racional i ordenada de tots els sinistrats
DECÀLEG PREHOSPITALARI AMV
DECÀLEG PREHOSPITALARI AMV
DECÀLEG PREHOSPITALARI AMV
2.1-ALERTA
"en espera i listos"
-Inclou:
-accés viable al sistema d'emergències per par de l'ususari mitjançant una línia telefonica directe de fàcil memorització (tres xifres 112).
-recepció assegurada del missatge durant les 24h del dia, en una central dotada de sistemes. alambric i inalàmbrics i uns operadors entrenats.
-analsisi de la demanda per part de l'operador d'acord a una sistemàtica prèviament establerta amb l'objectiu de confirmar,seleccionar i evaluar la magnitud del problema.
-disponibilitat dels equipaments i vehicles suficients amb la tecnologia necessaria.
-disponibilitat de professionals i habilitats tècniques adequades.
-protocolització actituts.
-existència de plasn prestablerts per fer front a diferents situacions d'emergència.
-entrenament i formació contínua.
2.2 ALARMA
En aquesta fase es posa en marxa el sistema d'emergència
-Analisis i tractament de la trucada
-Activació dels recurs i deplaçament de l'equip i material d'intervenció.
-Activació dels altres serveis de recolsament necessaris

Procediment de recollida de dades:
-qui truca?
-des d'on? des de quin número de telefon?
-que està succeïnt?
-a quin lloc exactament?
-si és en una autovia: confirmar direcció i punt km (PK),núm de víctimes
-hi ha altres perills assossiats (vehicles encesos,cables..)
-hi ha nens implicats?
-la via: ha quedat interrumpuda
-el vehicle i el lloc són segurs?
-han avisat a altres autoritats?
-podem tornar a contactar amb vostè si fa falta?
-Garantir la seguretat de:
-equips
-víctimes
-altres vehícles
2.3Aproximació
-Accés al lloc del sinistre
-A l'arribada:
-evaluació de l'entorn: riscs i rutes d'accés
-mesures de protecció passiva (alarmes --acústiques/uniformitat reflectant/cascos)
-mesures de protecció activa (mantenir -distancies de seguretat7 desconexió de circuits elèctrics, prevenció explosions, incendis, esllevissades...)
DECÀLEG ATENCIÓ PREHOSPITALARIA AMV
DECÀLEG D'ATENCIÓ PREHOSPITALÀRIA AMV
DECÀLEG ATENCIÓ PREHOSPITALARIA
2.4 CONTROL ESCENARI (ÀREA DE SALVAMENT)
-Marcar la zona, posar balises de senyalització en
-prevenció d'evitar nous accidents
-controlar accés d'espectadors al lloc del sinistre.

-Evaluar la magnitud de l'accident
-Estimar les necessitats de recolsament.

INFORMACIÓ AL CCU
-dimensions de l'accident
-núm de víctimes
-recursos de la zona
-riscs sobreafegits
-necessitats de reforços
-necessitats de servei de recolsament
-rutes i punts d'accés preferents
2.5.CLASSIFICACIÓ
-Triatge:
-TB (triatge bàsic) (START)
-TA(triatge avançat)(META)

-Adapta les possibilitats assistencials a les necessitats
-Prioritat d'actuació, estabilització amb tècniques de suport necessari i moment ideal per a evaquació.
-Elements que intervenen en el triatge
-núm de lesionats
-gravetat i edats
-distancia i nivell dels hospitals
-recursos sanitaris de la zona
-mitjans de transport disponibles
Objectius:
-assistència precoç
- determinar el grau d'urgència
-documentar el núm de pacients
-controlar el fluxe de víctimes
-salvar el major núm de vides
-fer un bon ús dels recursos disponibles
2.6 SVB
Conjunt de tècniques que tenen per objectiu substituir, restablir i estabilitzar les funcions respiratòries i cardiovasculars.
Comprèn el conjunt de maniobres que fan possible la supervivència del pacient, evitant afegir noves lesions.
Les maniobres de suport vital bàsic pretenen restablir una respiració i circulació eficaç.
Procediment sistematizat inclou:
Mantenir via aèria permeable:
-maniobra front-mentó,
-maniobra de tracció mandibular,
-extracció de cossos estranys,
-aspiració de secrecions
-col.locació tub de mayo
-immobilització cervical
Assegurar ventilació adequada. tècnica fer ambú
Assegurar una circulació eficaç:
-massatge cardíac extern si és precís
-compressió directe als punts que sagnen
-posicicó de tredelemburg
-immobilització i alineació dels focus de fractura.
DECÀLEG D'ATENCIÓ PREHOSPITALÀRIA AMV
DECÀLEG ATENCIÓ PREHOSPITALÀRIA AMV
2.9.ESTABILITZACIÓ
Conjunt protocolitzat d'actuacions que s'apliquen sobre el pacient crític a fi de mantenir les seves funcions vitals i deixar el pacient per fer un trasnport en òptimes condicions fins al centre útil.
Els objectius:

-aïllament definitiu de la via aèria
-control circulatori
-immobilització adequadaa vegades la estabilització prehospitalaria NO és possbile: Trasllat immediat (vermell quirúrgic)
2.7 SVA
Suport vital avançat presegueix tb el restabliment de les funcions pulmonars i cardíaques i la seva estabilització.
Compren les següents mesures:
-Maneig via aèria: cànul.la orofaríngea, IOT o traqueotomia
-Control cervical: excepte en ferides penetrants al coll
-Maneig respiratori: tractar ferides penetrants de tòrax amb distrés respiratori i decompressió.
-Hemorragies: compressió externa o chitoflex
-Infusió STP
-Inspecció i embenat de ferides
-Analgesia
- Antibiòtics previs a evaquació
-Immobilització de les fractures
DECÀLEG ATENCIÓ PREHOSPITALÀRIA AMV
2.10.TRANSPORT
Usar el mitjà de transport adequat amb el personal qualificat i assegurant la continuïtat del tt en funció de la gravetat de la víctima
Què cal tenir en compte:
-on? centre útil
-per on? ruta més fàcil, còmode i segura.Que no sempre és la més curta
-com? amb pacient estabilitzat en la mesura del possible
-quan? un cop clares totes les questions prèvies.
MITJANS DE TRANSPORT
DECÀLEG ATENCIÓ PREHOSPITALÀRIA AMV
DECÀLEG ATENCIÓ PREHOSPITALÀRIA AMV
MESURES ESPECIALS I SEGURETAT EN PROXIMITAT HELICÒPTER:
Treballar amb proximitat a helicòpter orta implícit complir unes normes de seguretat que han d'estar assumides per tots els integrants de l'equip de treball per no posar en perill a la integritat de cap d'ells.
Mesures:
- Accés a helicopter tant en marxa com parat es farà sempre per la part de davant sempre mantenint contacte visual amb el pilot.(no ens aproparem si no ens autoritza)
-Inclinació del cos cap endevant per disminuir la nostra altura i evitar la possiblitat d'impacte de pala de rotor principal.
-Un cop davant de la cabina dels pilots s'accedirà cap a les portes laterals de helicopter, màxim proper possible.
-Si l'accés a l'helicòpter és per a la recepció d'un pacient estarem atents a les indicacions de equip mèdic pel maneig i transport del pacient(atenció i serenitat)
-per moure's al voltant helicòpter i abandonar-lo per la part davant i sempre dins el camp de visó del pilot, zones laterals cal estar molt atent.
-per la zona de darrera helicopter està prohibida enrtada/sortida i moviments, degut a existència del rotor de cua.
- quan helicòpter està en funcionament les pales del rotor de cua no són visibles.
MESURES APROXIMACIÓ HELICÒPTER
-Quan zona aterratje de helicòpter sigui inclinada,l'enrtada i sortida sempre serà per el costat de caiguda de la pendent.mantenir sempre el contacte visual amb el pilot i sempre amb la seva autorització.
- Si accés, sortida , recepció i entrega del pacient la porta està pel costat de zona de pujada de la pendent igualment entrarem per banda de caiguda de la pendent i donarem la volta a helicòpter per la part dalanter.
-quan es fa la transferència (ambulància-helicòpter) i esperem l'arribada helicòpter hem de posar ambulància a 30 metres del perímetre del lloc de toma i preferiblement en direcció al vent.
Un Sistema Integral d'urgències és un conjunt de cossos de servei que s'activa quan succeïx una emergència a fi de donar una resposta adequada a les diferents necessitats originades.

Un Sistema disposa de mijtans humans (personal), un sistema de comunicacions que permet la coordinació i una sèrie de mijtans de transport sanitari.

Distribueix als individus afectats en diferents hospitals i s'encarrega de la formació desl professionals.

Perquè aquest sistema arribi al màxim de la seva efectivitat existeix un CENTRE COORDINADOR D'URGÈNCIES.
2.3.3 Centre Coordinador d'Urgències
Dispositiu multidisciplinar integrat en un sistema d'assitència mèdica destinat a la gestió de recursos assistencial per adequar la resposta davant de la demanda d'assistència.

Element del Sistema sanitari al qual l'usuari pot accedir-hi mijtançant una trucada telefònica, per realitzar una demanda del sistema.Porta d'entrada accessible per l'ususari, que fa possible una resposta d'acord a les seves necessitats.

És un element més de la cadena assistencial.
Assumeix una sèrie de serveis entre els quals les emergències suposen només un 5-15%.
2.2.3 Centre Coordinador d'urgències
Central de Coordinació actual
2.2.3 CeCOS
Temps d’activació
Assignació de recurs
Assignació de resposta
Classificació metge/ssa
Classificació operador
Recollida de dades
Alerta Activació
Temps
Cartografia i GPS
SITREM. Crono de intervencions i recursos
SITREM. Assignació intervencions
OMEGA. Malaltia domicili
OMEGA. Malaltia lloc públic
OMEGA Accidents /Traumatismes
SITREM. Nova trucada
SITREM.
ENTRADES PROCÉS SORTIDES
(TRUCADES) (DECISIONS) (RESPOSTES)

Les entrades: Qui truca a un centre coordinador? Per què? Com?
El procés: Com funciona un centre coordinador?
Les sortides: Què ofereix un centre coordinador ?
Centre Coordinador
El Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya
Temps total
Temps de resposta
transferència i reposició
transport
assistència
desplaçament
mobilització
activació
Alerta Activació Mobilització Assistència Transport Arribada Finalització
Temps
PROCICAT
:
Accident de víctimes múltiples
LUCAS
-Dispositiu automàtic de compressió toràcica, funciona mijtançant un gas que proporciona compresions i descompresions toràciques actives.
Actualment també existeix una versió elèctrica.
REGISTRE ACTIVITAT
:
-Registre propis de SEM
-Registre UTSTEIN
Hipotèrmia terapèutica:
Aquest pla ha estat reda ctat atenent a les competències en l’atenció
sanitària a les víctimes dels a ccidents que s’emmarquen dins les que,
pel Departament de Salut, disposa la Llei 15/1990 de 9 de juliol
d’ordena ció sanitària de Catalunya.

Per tant correspon al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya garantir aquesta atenció, que es delega sobre l’empresa
públic a “Sistema d’Emergències Mèdiques”, qui exerceix per indic a ció
del Departament de Salut el comandament, la coordina ció i l’a ctuació
prehospitalària, de les quals és objecte el present PLA D’ACCIÓ DE
GRUP.

El present document s’ha presentat i validat en el Comitè de Direcció
Assistencial pel Cap de l’Àre a Assistencial del SEM.
PROCICAT

1.ABAST
l'abast del present treball és estructurar la resposta del SEM en els diferents casos d'AMV desenvolupant un PLA D'ACCIÓ DE GRUP SANITARI, i articular els diferents mecanismes d'implantació i divulgació necessaris per a garantir l'eficàcia i eficiència dels recursos assignats.

El present pla serà també d'aplicació en totes aqueslles situacions de risc col.lectiu.
PROCICAT

DESCRIPCIÓ DEL PERILL

Els AMV podent tenir un origen molt variat en el nostre entorn , malgrat la conseqüència final és la mateixa, un núm elevat de víctimes de diferent consideració i sovint elevats costos socials.
Les causes dels AMV es poden classificar, bàsicament en tres grans tipus:
ORIGEN NATURAL:
són els causats pels terratrèmols, condiciona de temperatura extremes, inundacions i riuades.
ORIGEN TECNOLÒGIC:
són els causats per les activitats humanes industrials incloent el transport de mercaderies perilloses.
ORIGEN SOCIAL I ANTRÒPIC:
són els causats per la resta d'activitats humanes no incloses a l'apartat anterioir, abastant un ampli ventall de riscos on podem incloure:
els atacs terroristes
els accidents de mitjans de transport col.lectiu i individuals per mitjans terrestres, aeris o aquàtics.
els incidents a edificis, com els incendis, ensorraments i explosions
les concentracion humanes , com les manifestacions, festes o celebracions esportives.
PROCICAT

ELEMENTS DE RISC

Els AMV presenten diferents factors de risc depenent dels agents causals , els antecedents de sinistres propers en el temps ens donen un marc de referència vàlid: AMV destacables al nostre entorn han estat:
-
Atac terrorista als magatzems de hipercor
(1987): 40 ferits i 21 morts, principalment per traumatismes, cremades i efectes de la explosió.
-
Accident de vaixell al passeig del llac de Banyoles
(1998): amb 38ferits i 21 morts principalment per ofegament.
-
Accident de Torredembarra(2002)
:amb 142 ferits i 2 morts principalment i per traumatismes.
-
Ensorrament de les vivendes i enotorn urbà al barri del Caramel
de BCN (2005) sense víctimes però provocant desallotjament de 1276 persones, algunes de les quals van perdre la vivenda, provovant una greu crisi ciutadana i importants costos socials
-
Explosió de gas de Santa Coloma de Gramanet
(2006): 22 ferits i 2 morts, principalment cremades, traumatismes i efectes de l'explosió.
PROCICAT

ELEMENTS VULNERABLES

Adiari millons de persones s'exposen a catalunya als elements de perill dels AMV: els tranports públics, avions, creuers, concentracions de persones en edificis públics i vivendes oen esdeveniments públics al carrer o a determinades instal.lacions (concerts/ esport) ; poden dir que la pràctica de la totalitat de la població es troba exposada em major o menor mesura, a excepció d'aquelles persones que viuen la major part del seu temps aïllades al camp.
Les zones urbanes del territori, especialment aquelles amb major densistat de serveis i de llocs de treball, com les capitals de província i els eixips viaris i de trasnport que les comuniquen, tenen una major susceptibilitat de patir aquest tipus accidents, pel que és previsible que aquest accidents tinguin major incidència.
PROCICAT
ESTRUCTURES DE COMANDAMENT

Director del grup sanitari
: té com a funció principal coordinat tots els aspectes de l'àmbit sanitari. Aquesta funció serà assumida pel Director dels Serveis Territorials del Departament de Salut de la demarcació afectada.
Coordinador del grup sanitari
: correspon al Director General del SEM

Aquests dues figures només s'activaran en els cas que AMV faci necessària l'activavió del PROCICAT.

Responsable operatiu:
correspon al -Directiu d'Ârea Assistencial designat pel Cap d'Àrea i assolirà en el moment de la seva incorporació el màxim comandament de l'incident in situ: s'incorporarà al CCA, serà l'únic interlocutor amb CeCOS, també en el cas de PROCICAT actuarà com a responsable operatiu del Grup Sanitari.
Coordinació assistencial
: en cas de absència de Cap Operatiu serà el primer professional d'assistència de SVA/SVI.
PROCICAT
ESTRUCTURES DE COORDINACIÓ
RECURSOS OPERATIUS

1. Unitats d'actuació sanitària
-SVB
-SVA
-SVI
-Unitats de transport colectiu

2.Unitats de Reacció i Intervenció (URI)
3.Equips de Suprt psicològic
4.Recursos logístics
PROCICAT

OPERATIVITAT DEL PLA

1.Sistema de Triatge
-START
-META

2.Activació de AMV. Nivells

-
AMV nivell 1
:accidents i incidents amb necessitats assistencials que poden ser resoltes amb els recursos assignats a la zona.
-
AMV nivell 2
: accident i incidents amb necessitats assistencials que precisen l'activació de recursos de sones contígües (fora d'isocrona)
-
AMV nivell 3
: accidents i incidents amb les necessitats assistencial que precisen de l'activació generalitzada del màxim de recursos disponibles.
PROCICAT

RECURSOS ADSCRITS AL PLA

1Recursos humans i materials
2. EPI: Equips de protecció individual
-casc lleuger
-calçat de protecció
-guants de protecció
3Capacitació dels recursos humans
Tot el personal que potencialment hagi d'actuar en cas d'activació contarà amb la següent formació:
3.1formació específica en autoprotecció
-dinàmica dels AMV
-protecció vers als ricsos presents més habituals
-accidents més freqüents en la intervenció
-seguretat en els desplaçaments
-seguretat en les intervencions

3.2formació específica en actuació sanitària en AMV: on s'exposi la patologia assossiada al risc i les tècniques bàsiques d'intervenció.
PROCICAT
I
MPLAMANTACIÓ I MANTENIMENT
El procés d'implamantació del pla es realitzarà mitjançant els següents accions:
-Distribució d'una còpia original en paper aprovada i signada oer la direcció general a cada Direcció de l'àrea assistencial i una a la resta de les gerències.
-Tramesa de correu elecrtònic a tot el personal del SEM informant de l'aprovació del pla.
-Programació en un termini no superior a 30 dies des de laporvació del pla de almenys 3 sessions sobre el pla pels treballadors
CONTROL POST RCP:
- CONSTANTS CADA 5 MINUTS.
- CONTROL HD: PAM 80-100 i FC 50 -100 lpm
- CONTROL DE LA VENTILACIÓ: PCO2 38-42 mmHg i SaO2 94-96 %
- CONTROL DE LA GLICEMIA: 100-180 mg/dl
- CONTROL ESTRET DE LA Tª CENTRAL. PARAR PROCEDIMENT A Tª34,5º,
NO ARRIBAR A <32º, PROFILAXIS DE LA FEBRE.
- PaO2: De 90 mmHg aprox.
- PVC: 8-12 mmHg
- Diuresis: 0,5-1ml/Kg/h
MÈTODE DE REFREDAMENT
:
- INFUSIÓ DE GRANS VOLUMS DE SF A 4ºC, DOSI DE 30ml/Kg.
- MONITORITZAR Tª CADA 5 MINUTS.
- CONTROLAR SIGNES DE CONGESTIÓ I ALTERACIONS HD.
- ATURAR PROCEDIMENTQUAN Tª ARRIBI A 34,5º.
- APLICAR PACKS DE GEL A AIXELLES, INGLES I COLL.
- APLICAR MANTA FRED A LA UNITAT.
PROTOCOL HIPOTÈRMIA TERAPÈUTICA. PROCEDIMENT.
PREVIAMENT A LA INCLUSIÓ:
- CONSIDERAR CODI IAM SI PROCEDEIX.
- TROMBOLISI SI INDICAT.
- COMUNICACIÓ CECOS i CONFIRMACIÓ DE DISPONIBILITAT COOLER.
CRITERIS D’EXCLUSIÓ:
Temperatura <30º.
Gestació.
TAM<60 o TAS<90 tot i drogues.
Hipoxèmia refractaria a VM SatO2<85 més dde 25 min.
Coagulopatia previa, sagnat no controlat.
Malaltia termina o ACR no CAR (TCE, tox, AVC, etc).
Creatinina basal >2,5 mg/dl.
ETCO2<20 durant més de 15 min.
CRITERIS D’INCLUSIÓ:
ACR presenciada amb ritme inicial DF.
Edat major de 18 anys.
Interval ACR-RCP menor de 15 min.
Temps ACR-RCE <31min si RCPb o <45 RCPa.
Inconscient post RCE (GCS<=8).
Ventilació mecánica.
PROTOCOL HIPOTÈRMIA TERAPÈUTICA. PROCEDIMENT.
PROTOCOL HIPOTÈRMIA TERAPÈUTICA.
ALTA MORTALITAT DELS REANIMATS QUE ARRIBEN A L’HOSPITAL (70%).

SUPERVIVENCIA EXTRAHOSPITALARIA ENTRE 5-35%.

DAÑO CEREBRAL PERMANENTE DESPUÉS DE LA PCR SE APRECIA ENTRE EL 10-30% DE LOS SUPERVIVIENTES

FREQÜENTMENT ES FAN PRONOSTICS DE MORT EN FASES PRECOCES.

DECISIONS SOTA CRITERIS POC CIENTÍFICS
FASE METABÒLICA 10-15 min i postresucitació.
PROTOCOL HIPOTÈRMIA TERAPÈUTICA. INTRODUCCIÓ
Hipotèrmia induida
ACTP precoç
Control guiat per objectius vs Judici clínic
PAM 80-100
PCO2 38-42 mmHg
SaO2 94-96 %
Glucemia 100-180 mg/dl
FC 50 -100 lpm
T < 37 ºC (32-34 ºC si HTI)
Malaltia precipitant.
Dany SNC per isquèmia.
Dany miocàrdic, disfunció sistòlica i diastòlica.
Lesió per repefussió.
Alliberació de radicals lliures.
SRIS.
Lesió de membrana/BHE/endoteli
Apoptosi. Lesió i disfunció mitocondrial.
1ª Fase immediata, 20 min després de la ROSC.
2ª Fase precoç, 20 min-12 h post-ROSC. Mesures més efectives.
3ª Fase intermedia, fins a 72h post ROSC. Mecanismes lesionals actius.
4ª Fase de recuperació, a partir de 72h. Resultats predibles.
5ª Fase de rehabilitació. Alta fins màxima funció.
SDME POSTREANIMACIÓ
Lance B. Becker. Resuscitation After Cardiac Arrest: A 3-Phase Time-Sensitive Model. JAMA, 2002.
FASE METABÒLICA 10-15 min ~.
FASE HEMODINÀMICA 5-15 min.
FASE ELÈCTRICA 0-5 min.
PROTOCOL HIPOTÈRMIA TERAPÈUTICA. INTRODUCCIÓ
DUI+METGE
TRASLLAT
OBJECTIU CURES POST RCP:
PAM 80-100
PCO2 38-42 mmHg
SaO2 94-96 %
Glucemia 100-180 mg/dl,
FC 50 -100 lpm,
T < 37 ºC (32-34 ºC si HTI).
Tª CADA 5 min,
ETCO2, SatO2,
PROFILAXIS FIEBRE (Paracetamol ev)
PROTOCOL HIPOTÈRMIA TERAPÈUTICA. PROCEDIMENT.
FUNCIONAMENT LIPEPACK12
-
2.11 TRANSFERÈNCIA_
La transferència del pacient suposa el solapament de l'assistència prehospitalaria i hospitalària, hem de garantir un relleu sense interrupcions.Per això el pacient serà tranferit de manera personal i directament al metge receptor, passarem informació verbalment de estat de pacient i entregant alhora la seva fitxa/registre:
-
dades de filiació
-història AP/Medicació/AMC
-patró lesional
-constants vitals
-suport assistencial
-incidències
-data/nom/firma
2.11TRANSFERÈNCIA
2.12 REACTIVACIÓ
Un cop acavada la intervenció s'inicien els procediments establerts de posada a punt de l'equip i l'immediat retorn a la situració alerta.
Habitualment això inclou_
-neteja
-reposició del material i medicació
-uniformitat
-documentació
- mirar gasos (oxígen)
-combustible
GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
Presentació de manera brusca i violenta d'un número indeterminat de víctimes.

Emergència limitada

Característiques:
-Evacuacions salvatges
-confusió
-Incoordinació
-Desorganització
-Recursos limitats
-tensió ambiental
-condicions meterologiques
Full transcript