Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Primær og sekundær litteratur

No description
by

Martin Hoffmann

on 20 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Primær og sekundær litteratur

Forskningsundersøgelsens
4 forhold - hvad skal man være
opmærksom på?

Forskningens 4 forhold om indhentning og bearbejdning af empirisk materiale


Hårde og bløde data
Kvalitative vs. Kvantitive data
Kan blive diskusionen om hvem der er bedst? Eklektrisk betyder at vælge ud fra de fænomener som søges undersøgt
Forskningsetik, anonymitet og tavshedspliog
Hvilke forhold er relevante?
Hvordan skal jeg kontakte felten?

Skal jeg anmlede min undersøgelse og i så fald hvor?

http://www.datatilsynet.dk/borger/forskningsprojekter/
Direkte og indirekte data
Hvad skal jeg være opmærksom på og hvad er forskellen?
Direkte og indirekte data
Eksempelvis
: Man vil undersøge unges oplevelse af hverdagsliv på en sikret institution. Istedet for at lave direkte observations og eller interviewundersøgelser af og med de unge, så interviewer man ledelse og medarbejdere..... Pas på!
Årsag
: man mener ikke informanterne vil give korrekt information
1. Information om undersøgelsens formål, om arten og omfanget af deres medvirken og om hvordan resultaterne vil blive offentliggjort
2. Mulighed for undervejs, at kunne trække sin medvirken tilbage
3. Garantere fuldstændig anonymitet
4. Aldrig lade nogen medvirke, som har et afhængighedsforhold til dig som undersøger
Når man skriver sin undersøgelse...
1. Sørg for, at informanterne forbliver anonyme såfremt de ønsker dette.

Kvalitative og kvantitative data
Eksempelvis
: Neuropsykologiske test undersøgelser kan svare på neurologiske og kognitive funktioner, deres sammenhæng og interaktion med emotionelle og personlighedspsykologiske karakteristika....
Men
den vil ikke sige meget om kontekstens betydning for den unges muligheder for deltagelse og læring!
Observationer, Interviews, spørgeskemaer, test, attitudeskalaer, sociometri, statistik fra offentlige registe mv., eksperimenter
Undersøgelsesdesign
1.Indledning
2.Problemformulering
3.Målgruppe beskrivelse - karakteristika
4. Hvor skal undersøgelsen finde sted?
5. Hvor mange skal undersøges - hvorfor?
6. Hvilke undersøgelsesmetoder skal anvendes og hvorfor? Begrundelser
7. Etiske overvejelser over målgruppe og undersøgelsesmetoder
8. Hvem skal undersøge og hvor mange, begrundelser herfor?
9. Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed
Dagens program

1. Status på grupperne
2. Problemformuleringerne
3. Hvad er et undersøgelsesdesign
4. 4 forhold i forskning
Full transcript