Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Workshop - Diseño gráfico - El cartell publicitari

Felicidad Duce 2014
by

Yasmina Sanz

on 10 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Workshop - Diseño gráfico - El cartell publicitari

Pràctica
Workshop
Àrees
del disseny gràfic
Què és un cartell:
Un disseny imprès que acostuma a mesurar A3 o més.
El cartell
El cartell com a format sorgeix a la segona meitat del s. XIX i va evolucionant amb els estils artístics que van apareixent a cada període. En aquells moments es converteix en un element divulgador de cada un d'aquests estils, i és un mitjà perfecte per arribar a la societat.
Disseny d'un cartell amb tots els recursos de què disposeu. Determinar:

En 1r lloc, el contingut a comunicar.
En 2n lloc, descriure el nostre públic objectiu i el lloc on estara ubicat el cartell.
En 3r lloc, quin es el nostre missatge i quina és la millor forma de fer-ho.
Què cal tenir
en compte
per composar
un bon cartell?

Disseny Gràfic | EL CARTELL
FELICIDAD DUCE 2014
El disseny gràfic
Què és el disseny?
IDENTITAT CORPORATIVA

DISSENY PUBLICITARI

DISSENY EDITORIAL

DISSENY WEB

DISSENY ENVÀS O PACKAGING

DISSENY TIPOGRÀFIC


Funció:
Destacar visualment un anunci de qualsevol tipus (producte, event, festival, concert, etc).
Objectiu:
Captar l’atenció del públic que està en moviment. En aquest sentit, el cartell ha de tenir unes dimensions considerables i un disseny molt impactant, per ser vist des de grans distàncies.
1. SIMPLICITAT:
El text ha d'acompanyar i reforçar el concepte que aporta la imatge. És bo aprofitar l'espai però no excedir-nos. Cal resumir al màxim.

2. IMPACTE I LLEGIBILITAT:
Utilitzem lletres llegibles i intel·ligibles i amb un cos mínim segons la dimensió del cartell.

3. MISSATGE CLAR I DIRECTE:
Textos breus. El públic ens llegeix en moviment i ens ha d'entendre a la primera.

4. CONTROL I BON ÚS DEL COLOR:
En el cartell en general i en la tipografia en concret. El color juga un paper molt important en la legibilitat. Buscar la funcionalitat i l'harmonia entre el color i les formes.

5. NO TALLAR PARAULES:
L'única excepció serà si aquest és un recurs gràfic en si mateix.
6. ORIGINALITAT:
Destacar entre la resta. No parem de rebre missatges visuals. Devorem informació a cada segon. Hem de fer un cartell que destaqui entre la resta.

7. MANTENIR EL SENTIT DE LECTURA:
Esquerra > dreta. De dalt cap a baix. Evitar barreges.

8. IMATGE, FOTO O IL·LUSTRACIÓ DESCRIPTIVA:
Optar per la disciplina que millor funcioni però sobretot cal que el resultat visual sigui nou, clar i no repetitiu.

9. ESTRUCTURACIÓ DE LA INFORMACIÓ:
Titular, descripció, logotips... Hi ha un patró no obligatori però present en l'imaginari col·lectiu que és clau en aquest sentit.

10. REVISIÓ ORTOGRÀFICA!
Revisar, revisar i tornar-hi, per si de cas.
El top 10
Exemples de cartells OK
El disseny gràfic és un procés a través del qual es busca resoldre gràficament un problema de comunicació existent entre el client i el seu públic. Aquest procés és un procés creatiu que es basa en unes necessitats i uns mitjans determinats i es guia per uns objectius marcats.

Els projectes gràfics poden ser d'identitat corporativa, packaging, publicacions, publicitat, pàgines web i disseny web, multimèdia, senyalètica, etc.

Els dissenyadors gràfics poden treballar en tots aquests àmbits o bé especialitzar-se en algun d'ells.
Disciplines
CARTELLERIA, FOTOGRAFIA, SENYALÈTICA,

ANIMACIÓ, IL·LUSTRACIÓ, COMUNICACIÓ

ORAL I ESCRITA, etc.
ART NOUVEAU
FUTURISME
ART-DÉCO
CONSTRUCTIVISME
SURREALISME
Composició
Decidir com
distribuirem
els diferents elements dins del nostre suport. Tenint en compte la posició, i valorant els colors, textures, llums i ombres a més de tenir en compte les dimensions i proporcions.
COMPOSAR ÉS ESTRUCTURAR
Equilibri
Pot ser
simètric
(no destaca cap element en importància ni pes) o
asimètric
(en dividir la composició no existeixen les mateixes dimensions en tamany, color o però hi ha equilibri entre els elements).
L'EQUILIBRI ÉS UN JOC DE PESOS
Ritme i
línia visual

La mirada segueix un recorregut en funció dels centres d'atenció. Cal que juguem amb els elements per donar-los més o menys pes però buscant la
unitat.

OPTIMITZAR AL MÀXIM ELS FOCUS D'INTERÈS
(cartells cinematogràfics)
Exemples de cartells OK
(concerts i festivals)
Exemples de cartells OK
(concerts i festivals)
Exemples de cartells OK
(concerts i festivals)
Exemples de cartells OK
(promoció)
Exemples de cartells OK
(promoció d'events)
Exemples de cartells OK
(festes majors)
Exemples de cartells OK
Exemples de cartells OK
(promoció d'events)
(promoció d'events)
(convocatòria de manifestació)
Exemples de cartells OK
(promoció d'events i exposicions)
Exemples de cartells K.O.
Algunes banderoles interessants...
Exemples de cartells K.O.
Exemples de cartells K.O.
Exemples de cartells K.O.
Exemples de cartells K.O.
IMPACTANT
+
SENZILL I FÀCIL D’ENTENDRE I COMPRENDRE
+
TEXT BREU I DIRECTE
Full transcript