Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BIM presentation - OmniformGroup

Steps of BIM - OmniformGroup
by

Arber Veseli

on 11 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BIM presentation - OmniformGroup

Onderzoek
Conclusie & Aanbevelingen
GWW & OmniformGroup
Arber Veseli & Roland Oldenkamp
Steps to BIM
BIM in Theorie
Onze bevindingen van BIM in de praktijk
Door interviews & BIM evenementen
Finished
Praktijk
Building information Model(ing)
Internet
Literatuur
Literatuur
Artikels
BIM artikelen
Rijkswaterstaat
Rijksgebouwendienst
Stand van zake BIM
TU Delft
Engels
BIM integratie
Theoretische benadering
Niks over Nederland te vinden
De BIM norm van Rijksgebouwendienst
RRbouw: Aan de slag met BIM: Gewoon doen!
Building InformationModeling - Benefits, Risks and Challenges
.............................
Theorie VS Praktijk
Literatuur
Artikelen
Internet
Interviews
BIM events
Oplossingen bieden
voor obstakels
Aanbevelingen OmniformGroup
&
De GWW
Tegenstrijdigheden & Obstakels in kaart brengen
Presentatie OmniformGroup
(vandaag)
Groen licht
(31 mei 2013)
Onderzoeksverslag
(17 juni 2013)
Verdediging
(4 juli 2013)
Autodesk:
"BIM 360 !?"
Producten zijn duur:
"BIM" applicaties
Cloud diensten
....
De GWW heeft relatief weinig publieke opdrachtgevers

Grote publieke opdrachtgevers zijn vaak tevens deskundig, en gaan steeds meer over tot functioneel specificeren --> DBFMO contracten

De B&U sector kent een grotere diversiteit aan partijen bij het bouwproces, deze is daardoor relatief meer gecompliceerd: een diversiteit aan opdrachtgevers, architecten, adviesbureaus, (onder)aannemers, (veel) toeleveranciers.
Conclusie Theorie:
"Bedrijven moeten zelf bepalen of zij mee willen gaan met de transitie die het 3D objectgericht denken en werken met zich meebrengt."
"Een BIM wordt als volgt gedefinieerd:
Een digitale representatie van functionele en fysieke karakteristieken van een bouwwerk, dat een uitgangspunt is voor en ondersteunend is aan activiteiten en besluitvorming in de levenscyclus van een bouwwerk en dat wordt gedeeld door de verschillende belanghebbenden in het bouwproces."
"Een BIM is in feite het virtuele bouwwerk, dat veel meer data bevat dan alleen maar geometrie."
- Niet te begrijpen! -
snelheid van werken neemt toe;
er is eenduidigheid van informatie;
het ‘goed geïnformeerd’ kunnen blijven werken aan een bouwwerk gedurende de hele levensduur
integratie van het bouwproces wordt bevorderd;
minder fouten, minder faalkosten, minder vertragingen, ook door ‘clash-detectie’;
meer winst voor de ketenpartners;
transparantie: je weet wat andere partners in het bouwproject doen;
opdrachtgever/beheerder gebruikt BIM-gegevens voor beheerfase;
goed voor het imago van het bedrijf dat BIM toepast;
meer aantrekkelijk als werkgever, met name voor jongeren;
normalisatie van gegevens en werkprocessen.
Voordelen van een BIM
Nadelen van een BIM
Invoering van BIM vergt een forse investering: per werkplek minstens € 10.000. De investering gaat niet alleen over de aanschaf van softwarepakketten, de IT infrastructuur en hardware, maar ook over training en opleiding van het personeel en aanpassing van de werkwijze en het samenwerken;
‘BIMmen’ is nog in ontwikkeling: nog niet alle software is beschikbaar, BIM voor de hele levenscyclus van bouwwerken is een wenkend perspectief, maar zover is het nog niet. Momenteel werken verschillende disciplines nog met hun eigen ‘deel-BIM’;
Veel bedrijven wachten af totdat de concurrent het doet, waardoor de voordelen van een BIM (in de ketensamenwerking) nog niet (meteen) gerealiseerd worden en de terugverdientijd van de investering langer wordt;
THEORIE
Overheid
Rijkswaterstaat
Gemeentes
Prorail
Vervoer & dienstregeling
Projecten
............
Oost- Nederland
Zuid- Nederland
............
Gemeente Dordrecht
...........
Informatiestromen in de GWW
Gemeente Rotterdam
Informatie niet op orde
BIM: Building
Information
Model(ing)
Informatiemodellen:
Je wordt bekeurd;
Je boekt een vlucht;
Je boekt een hotel;
Je besteld iets online;
etc.
Belastingdienst
Bank
Gemeente
Justitie
Burgerservicenummer (BSN)
BIM = Informatiebeheer
BIM = 3D model(leren)
Het 3D model is de ruggengraat van de BIM, de kapstok waar je informatie aan hangt en met elkaar verbind -
Je kunt ook een BIM opbouwen zonder 3D model - Informatie is niet in 3D!
BIM = Een proces
BIM is geen proces
Virtueel bouwen = 3D modelleren
Virtueel bouwen = Een proces
Virtueel bouwen
Geen BIM
2013: Virtueel bouwen, nauwelijks BIM
Functie:
Comfort
Voorbeeld:
Object(en):
Gevel
CV
Technische
oplossing
Prestaties:
Rc = 3,5 m2k/W
Cap = 10000 W
Technische
oplossing
EIS:
20 graden
celcius
VIRTUEEL BOUWEN
Even wennen,
Veel winnen
HET CONCEPT VAN PROCES VIRTUEEL
Opbouwen integraal 3D-model;
Registreren clashes;
Gezamenlijke (integrale) oplossingen;
Verbeteren 3D-model;
Opleveren van de virtuele gebouwen
Tekeningen en hoeveelheden;
Check leveringen OA en Leveranciers.

Transparant proces, minder risico’s, meer opbrengst.
Faalkosten
Verlagen dmv
VB
Alle tekeningen afgeleid uit 1 model, dus consistent
Hoe BIM bedoeld is
Wat kunnen we?
Waar moeten we heen?
Alles vanuit brondata

Alles staat met elkaar in verbinding

Informatie wordt snel toegankelijk, makkelijk toegankelijk, veilig, herbruikbaar en VOORAL BETROUWBAAR
Waar moeten we heen?
Werkelijkheid
BIM
Soort BOOM;
Brondata: Servers Boomleverancier
Plaats BOOM;
Brondata: Servers Gemeente
Onderhoud BOOM;
Brondata: Servers Flora- & Faunawet
Watervoorziening BOOM;
Brondata: Servers KNMI
Waarde BOOM;
Brondata: Servers Waardebepaling
instantie voor bomen
Waar moeten we heen?
Door slim informatiebeheer kunnen we veel meer, met minder mensen - Verwachte vergrijzing -
"Wij moeten van denken in document naar denken in databases gaan" - B. Bartelds BrugVB
De overheid wil zo een soort informatiebeheer/structuur.
Rijkswaterstaat is momenteel haar informatie op zulke wijze te ordenen,
Wij verwachten dat Rijkswaterstaat binnen 5 jaar met een BIM-norm gaat komen, waarin staat welk informatie er geleverd moet worden en hoe!
Juridische aspecten van BIM & Virtueel bouwen
Contractvormen
Geen standaard algemene voorwaarde
Onderling contracten:
Gaan we samenwerken in het model tegelijk?
Of gaan we apart van elkaar werken en later samenvoegen?
Verantwoordelijk voor welke data op welke tijd
Welke en hoeveel toegang mag je hebben in de databronnen?
Beveiliging?
plagiaat?
Op kleine aanpassingen na (onderling afspraken maken) behoeft de wet niet aangepast te worden om virtueel te bouwen of met BIM te werken
"We kunnen goed overweg met de huidige wet- en regelgeving," Monica Chao Duivis - Directeur van het Instituut voor Bouwrecht.
BIM gaat vooral om de I en M
De civiele techniek kan ongelofelijk veel uit virtueel bouwen halen.

Geometrie is belangrijk bij virtueel bouwen, niet BIM

Informatie wordt een belangrijke zaak - Vroeger werd het als bijzaak beschouwd -
Conclusie
BIM = Bouw Informatie Model
Informatiemodel = Burgerservicenummer, vliegtickets bestellen, etc.
Anno 2013 kunnen we virtueel bouwen door 3D/4D/5D... te modelleren en informatie toevoegen (overschrijven) in het model
i.p.v.
BIM waar informatie uit databronnen komt die ALTIJD betrouwbaar moeten zijn!
Het gaat vooral om de I & de M in BIM, maar 3D modellering is veel beter dan de traditionele werkwijze
Het 3D model moet als ruggengraat of kapstok dienen voor het Informatiestructuur, niet de informatie zelf in het model stoppen!
Juridisch zijn er nauwelijks obstakels om niet virtueel te bouwen of om BIM op te zetten! Virtueel bouwen veranderd het bouwproces alleen door in een eerder stadium te "bouwen".
Aanbevelingen GWW & OmniformGroup
Opdrachtgevers moeten informatienormen stellen, zoals de BIM-norm van de RGD
De GWW zou met een eenduidig en eerlijke uniforme aanpak van informatie ordening
De GWW kan veel leren van andere landen, die verder zijn in bepaalde aspecten
Juiste informatie bespaart in de hele levenscyclus van het bouwwerk veel geld
Opdrachtgevers zullen hun kostenplaatje anders moeten inrichten - Juiste & up-to-date informatie wordt belangrijk, ze moeten hiervoor een eerlijke prijs betalen -
De opdrachtgevers
De Aannemende kant
Aannemers zouden ook hun informatie op orde moeten krijgen en zich aanpassen aan de informatiewensen van hun opdrachtgevers
De grote opdrachtgevers moeten hun informatie op orde zien te krijgen binnen 5 jaar
Blijf in contact met je opdrachtgever(s) en overtuig je opdrachtgever van de essentie van juiste informatie leveren - Je mag best meer geld vragen, het is GEEN bijzaak meer!
Tijdens crisistijd is er meer tijd om personeel de kennis en vaardigheden bij te brengen om virtueel te bouwen / BIM
De Leveranciers
Maak een catalogus met je producten in .IFC en zet deze op een server, waar iedereen bij kan tegen betaling (KPN) of gratis en hang hier een verdienmodel aan
Neem een actieve rol in het bijhouden van correcte informatie over je producten, zodat alle upgrades ook up-to-date zijn
Engineers (OmniformGroup)
Analyseer je bedrijfsprocessen
Stel een planning op om je bedrijfsprocessen te verbeteren en kijk welke tools je hiervoor nodig hebt
Als blijkt dat processen verbeterd kunnen worden door virtueel te bouwen, zorg voor de juiste kennis en vaardigheden in het bedrijf
Ontwerp je processen zo in, om de maximale voordelen uit te halen
Stap uit je comfortzone, want alleen dan ben je innoverend bezig en groei je
Overtuig opdrachtgevers om het belang van informatie in te zien en hiervoor een eerlijke prijs te betalen - Als opdrachtgever verdien je het vrij snel terug - toegevoegde waarde moet beloond worden
Volg de BIM & virtueel bouwen ontwikkelingen goed, en leer van andere (fouten)
Wees onderscheidend - probeer de opdrachtgever contracten te bieden om informatie bij te houden bij bijvoorbeeld onderhoud van civiele werken
Er komen straks nieuwe gaten in de markt, zowel op personeel (3D modelleurs, programmateurs etc.),
en bijvoorbeeld op het ontzorgen van de opdrachtgevers om informatie juist te ordenen - De Uitzendtak zou hier iets mee kunnen doen
Informatiemodel
De Materialen staan in de database van de Leverancier/fabrikant:
Deze zijn gelinkt aan het informatiemodel
NEN-normeringen in de databases van de NEderlands Normalisatie-instituut
Toegang tot de data via een jaarlijks abonnement
Sonderingen staat in de databases van de gemeente, die aangevuld worden bij nieuwe sonderingen
Gekoppeld aan bv. sonderingen & geometrie ...
De Geometrie staat in databases van Rijkswaterstaat:
Virtueel bouwen, waar de geometrie perfect gecheckt wordt - Gemaakt d.m.v. Revit/Civil 3D etc.
Locatie d.m.v. GPS coördinaten in de databases van Galileo (satellietnavigatiesysteem):
Snelweg
Full transcript