Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Strategies for Filipino K-12 for Ms. Cuala

No description
by

Lee Yhenchie Gerez

on 18 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Strategies for Filipino K-12 for Ms. Cuala

Makabuluhang Patuturo at Pagtataya sa Asignaturang Filipino Strategies and Assessment -Kaalaman at paggamit ng wika sa pasalitang paraansa pag-papahayag ng kaisipan, reaksyon, karanasan sa wast at angkop na pamamaraan.

-Pundasyon upang magtagumpay sa lahat ng aspeto ng literasi.

-Malinanag ang kakayahang magbigay ng palaiwanag, hula, magmasid, mapagsunod-sunod ang mga pangyayariat mabasa.
Paano malilinang? Bigyan ng maraming pagkakataon ang mag-aaral na gamit ang pagsasalita sa pagtalakay o pagbibigay ng kaisispan, pagsali sa isang usapan, pagbibigay ng mga input, tala, araw, atbp. UP NEXT: ASSESSMENT Mga Gawain sa Wikang Binabasa - Usapan/ Dialogo
- Mga kwento
-Pagsunod at pagbaybay ng panuto
- Paglalarawan
- Talakayan
-Pagsasatao
-Pagbibigay linaw sa isang isyu
- Dula-dulaan Kamalayang Ponema Ano ang nilalaman ng Balanseng Literasi? Layunin END For Strategies - matukoy ang mga estratehiyang maaring gamitin sa paglilinang ng bawat domain of literacy.

-makapagbigay ng angkop na paraan ng pagtataya o assessment sa bawat isa
Wikang Binibigkas Mga Kasanayan sa Pagkilala ng Salita Mga kasanyan sa Salitang pampaningin

- Mga kasanyan sa kagyat na pagkilala ng salita

Mga kasanayan sa pagalam ng salita

- Pagkilala sa mga di-pamilyar na salita Estratehiya sa Pag-alam ng Salita Paggamit ng. . . .

- Konspigurasyon

-Pagsususring pangkayarian
(Hal: salitang ugat, mga panlapi, pagtatambal, atbp)

- Paggamit ng palatandaang nagbibigay kahulugan.

-larawan

-diksyuryo Mga Palatandaang Nagbibigay Kahulugan *Kasing kahulugan ng salitana napapaloob din sa pangungusap

*Kasalungat na kahulugan ng mga pangugusap.

* Katuturan o kahulugan ng salita.

* Pag-uuganay sa sariling karanasan

*Buod o lagom ng binasa

*Pagbibigay ng halimbawa

*Pormal na depinisyon ng salita

*Paglalarawan

*Pahiwatig ng tono o damdamin
fehfghdf TEKNIK SA PAGTUTURO NG TALASALITAAN Salita Paggamit ng Biswal Paggamit ng mga salita Paggamit ng diksyunaryo Pagsasalita Paggamit ng Biswal Ugnayang Salita-Larawan

Paggamit ng mga dayagram at mga grap PABASA PAGSULAT LITERASI/ LITERACY Pagbasang malakas
|
Sama-samang pagbabasa
|
Pinatnubayang pagbasa
|
Isahang pagbasa Sama-samang pagsulat
|
Interaktibong pagsusulat
|
Isahang pagsusulat Graphs SURIIN NATIN
(see separate presentation) But first. . . ICE BREAKER!!!
Full transcript