Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MỤC TIÊU THÔNG THƯỜNG

No description
by

Hạnh Nhân Đỗ

on 25 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MỤC TIÊU THÔNG THƯỜNG

MỤC TIÊU THÔNG THƯỜNG
MỤC TIÊU THÔNG MINH(SMART)


MỤC TIÊU LÀ GÌ?
Phân tích
MỤC TIÊU THÔNG THƯỜNG
MỤC TIÊU THÔNG MINH (SMART)
Kết quả
MẸO NHỎ ĐỂ XÂY DỰNG MỤC TIÊU SMART
ƯỚC MƠ CỦA BẠN?
MONG MUỐN NHẤT ĐIỀU GÌ?
LÀM GÌ CHO ƯỚC MƠ?
Attainable
Realistic
Time-bound
Mục tiêu thông thường
Mục tiêu Smart
Mục tiêu thông thường
Mục tiêu Smart
Mục tiêu thông thường
Mục tiêu Smart
Based on Jim Harvey's speech structures
ƯỚC MƠ - SỰ THẬT?
Không cụ thể, thiếu chi tiết...
Không có thông số đề ra...
Thực hiện được?
Tính thực tiễn...
Hạn định?
Specific
Cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu...
Measurable
Thông số cụ thể, đo đếm được
Có thể thực hiện được
Tính thực tiễn
Có hạn định
Đi săn
Mục tiêu chưa cụ thể rõ ràng: Đi săn con gì.
Sô lượng săn bao nhiêu
Có thể săn được hay không?
Săn trong thời gian bao lâu
Mục tiêu rõ ràng, cụ thể là giải nhất
Thắng cuộc thi
Mục tiêu có thể thực hiện được
Tính thực tiễn rõ ràng
Có thời gian đề ra cụ thể
Xác định chính xác kết quả bạn muốn có được
Mục tiêu phải bao gồm khối lượng công việc chính xác, ngày tháng, vv…để có thể đo lường mức độ thành công của mục tiêu đó
Phải đảm bảo mục tiêu đặt ra có khả năng thực hiện được nếu không bạn sẽ dễ dàng mất tự tin và thấy nản lòng
Mục tiêu đặt ra phải thích hợp với điều kiện hiện tại
Mục tiêu nhất thiết phải có hạn định
Thường xuyên theo dõi và điều chỉnh các mục tiêu theo hướng tốt hơn
Full transcript