Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Islam

Introduksjon + de 5 søyler
by

Anne-Marie Torp

on 14 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Islam

en stadig voksende verdensreligion
ISLAM
Hva betyr "
ISLAM
"?

Islams verdensbilde er delt i to:
Islams hus, dar al-islam, båret av troens fem søyler
Krigens hus, dar al-harb, hvor islams lov ikke gjelder
VERDENSRELIGION
Utbredelse over hele verden
1,7 milliarder tilhengere
Formet kulturtradisjoner
Universelt budskap
BOKRELIGION
Koranen står i sentrum
ÅPENBARINGSRELIGION
Den ene Gud griper inn i historien, han har en vilje
Historien har et utgangspunkt og et mål
Gud griper inn i historien gjennom profetene
LOVRELIGION
Å vise loven lydighet er en religiøs handling
HVORFOR NEST-STØRSTE VERDENSRELIGION?
Islamsk befolkning har høye fødselstall

Misjoneringen - utbredt i nye deler av verden
(20 millioner i Vest-Europa, 200 000 i Norge)
Lydighet
Velferd
Helse
Fred
Underkastelse
Aksept
Hengivelse
SHARIA
TIDSREGNING
Islamsk tidsregning begynner med
HIJRA
Muhammed flyktet fra Mekka til Medina på grunn av forfølgelse og grunnla det første islamske samfunn.
(= flukt/brudd)
ÅR 622:
I dag: År 1439
ISLAMS FEM SØYLER
Muhammed ble en gang spurt: "Hva er islam?"

Han svarte at "islam er trosbekjennelsen, bønnene, velferdsbidraget, fasten og pilegrimsreisen."
Den rituelle dimensjonen er viktig i islam!
TROSBEKJENNELSEN
Shahada
BØNNENE
Salah
VELFERDSBIDRAGET
Zakah
FASTEN
Saum
PILEGRIMSREISEN
Hajj
"Det finnes ingen gud uten Allah, og Muhammed er hans sendebud."
TROSBEKJENNELSEN RAMMER INN LIVET
Sies på arabisk
Første lyden et nyfødt barn hører
Konvertering
Siste lyden ut av en døendes munn
Fem ganger i døgnet - markeres ved solas posisjon
Bønneretning: Kaba i Mekka
Renselse: Rennende vann (sand). Ren foran Allah
Symbolske kroppsstillinger. Eksempel: Underkastelse
Språk: Arabisk
Innhold: Lovprisning, rettledning
Fellesskap sammen og alene
Bønn utenom rituelle pliktbønner
2,5 % av formue årlig
Formue: Penger, smykker, buskap og eiendom (ikke verdi av hus eller fabrikk)
De som akkurat greier seg: Verken plikt til å gi eller rett til å ta
Gis ikke til sine nærmeste
Organisering: Myndigheter, individuelt, hjelpeorganisasjoner (Vesten)
Måned: Ramadan
Morgengry til solnedgang
Ikke spise, drikke, seksuell omgang
Kan brytes med lett rett eller tre dadler
Muslimske land: Samfunnsrytmen endres
ID AL-FITR
HVORFOR FASTE?
Første åpenbaring
Underkastelse
En gang i løpet av livet til Mekka
Fem dager med ritualer
Offerfesten
2 - 3 millioner hvert år
Likt kledd - globalt fellesskap
OPPLEVELSESDIMENSJONEN
Basert på månens kretsløp
354 dager, 12 måneder
Et islamsk år forskyves ca. 11 dager i forhold til jordens kretsløp
Tilpassing fra måne- til solår ifølge Koranen (9:37) er hedensk
Styrer det religiøse året
ISLAMSK KALENDER
Full transcript