Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Saccharomyces Cerevisiae ile Enerji Üretimi(Biyoetanol)

No description
by

on 26 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Saccharomyces Cerevisiae ile Enerji Üretimi(Biyoetanol)


Saccharomyces
” sözcüğü Yunanca ve Latince'den türetilmiştir,
"şeker mantarı"
demektir;
"cerevisiae"
Latince
"biradan"
demektir.

Saccharomyces Cerevisiae ile Enerji Üretimi(Biyoetanol)
Ekmek mayası

Organizmanın diğer isimleri:

Üzümün kabuğundan izole edildiği tahmin edilmektedir.

Etanol, renksiz ve yanıcı bir kimyasal bileşiktir.

BİYOETANOL
Biyoetanol üretimini üç aşamada ele alabiliriz ;
Biyoetanol üç temel hammaddeden üretilebilmektedir:
Saccharomyces cerevisiae’nin Biyoetanol üretiminde tercih edilme nedenleri
Bira Mayası

Üst Fermantasyon
Mayası

Yenilenebilir kaynaklardan etilalkol üretimine olan bu ilgiye son yirmi yıldır yaşanan enerji krizi bilinçlendirilmesi de etkili olmuştur.

Mayalarla etanol üretimi yıllardır önemli bir endüstri olarak önemini korumuş , son yıllarda alternatif enerji kaynağı olarak yeni ve yenilenebilir kaynaklardan fermantasyonla etanol üretimine olan ilgi artmış, yapılan araştırmalar ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak, etilalkol üretimi yeni bir boyut kazanmıştır
GENEL ÖZELLİKLERİ
Binlerce yıl önce şarap, bira ve ekmek yapımı için evcilleştirilmiştir.
Saccharomyces cerevisiae
hücreleri yuvarlak
veya yumurta biçimlidir,
çapları 5-10 mikrometre
dir.

Ökaryotik
canlılar arasında moleküler ve hücre biyolojisi üzerinde en çok çalışılmış türdür,
prokaryotlar
için
Escherichia coli
gibi bir model organizma sayılır.
Tomurcuklanma
olarak bilinen bir bölünme
yoluyla ürer.

Bilimsel sınıflandırması
Bu maya türü Oksijen yokluğunda

fermantatif mayalar

enerji
elde etmek için karbonhidratları
karbon dioksit
ve
etanol

(alkol)
veya
laktik asite
dönüştürürler.

Örneğin, glukoz
fermantasyon reaksiyonu
özetle şöyledir:

C6H12O6 (glikoz) → 2 C2H5OH + 2CO2

Alem:Fungi
Bölüm:Ascomycota
Alt bölüm:Saccharomycotina
Sınıf:Saccharomycetes
Takım:Saccharomycetales
Familya:Saccharomycetaceae
Cins:Saccharomyces
Tür:S. Cerevisiae

Alkollü içkilerin büyük bir kısmında bulunur
.
Etanol
, hem etilenin hidrasyonu

(C2H4 + H2O → CH3CH2OH )
sonucu
petrokimyasal
olarak, hem de ş
ekerin maya ile fermente edilmesi
suretiyle üretilebilir.
Etanol, otomobiller ve diğer motorlu araçlarda, tek başına bir yakıt olarak ya da benzine karıştırılan bir katkı maddesi olarak kullanılabilir.
• Şeker Bazlı Hammaddeler
(şeker kamışı, şeker pancarı)

• Nişasta Bazlı Hammaddeler
(Hububat: mısır, buğday, arpa, soya fasülyesi, patates…)

• Selüloz ve Hemiselüloz Bazlı Hammaddeler
(odun, saman, sap…)

HAZIRLAMA
FERMANTASYON
DİSTİLASYON
HAZIRLAMA
Hazırlama sürecinde biyoetanol üretimi için kullanılacak olan nişasta kaynağı
(buğday, mısır, şeker pancarı vb.)
çekiçli değirmenden geçirilerek öğütülür ve enzim yardımı ile hücresel yapısı parçalanır
(liquefying enzyme)
. Bu şekilde içindeki nişastanın ortaya çıkması ve biyoetanol üretimi için daha iyi bir verim elde edilmesi sağlanır.

• Ortaya çıkan bu nişasta bir başka enzim yardımı ile şekere çevrilir
(saccarifaction enzyme).

Üretimin bu noktasında parçalanmış nişasta kaynağı, enzim ve sudan oluşmuş bir bulamaç halindeki sıvı, içine maya konularak bir sonraki işlem olan fermantasyon ünitesine aktarılır.
FERMANTASYON
Fermentasyon (mayalanma), genellikle glikozun alkole dönüştüğü reaksiyonlar için kullanılan bir isimdir.
Bu dönüştürme işi maya adı verilen tek hücreli canlıların sitoplazmalarında gerçekleşir.
Fermentasyon,
anaerobik koşullard
a, glikoliz yoluyla ATP üretilmesinin devamı için önemlidir.
Fermentasyon esnasında glikolizin son ürünü olan pirüvat farklı maddelere dönüştürülebilir. Homolaktik fermentasyonda pirüvattan laktik asit, alkol fermentasyonunda etil alkol, heterolaktik fermentasyonda ise laktik asit ve bazı başka asitler ve alkoller üretilir.
Reaksiyona giren şekerin türüne göre, reaksiyon eşitliğinde değişiklikler olur.
Sembolle eşitliği:
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + 2 ATP (açığa çıkan enerji:118 kJ mol−1)
Yazıyla:

Şeker (glikoz) → Alkol + Karbon Dioksit + Enerji (ATP)

DİSTİLASYON
• Fermantasyon sonucu elde edilen bulamaç distile edilerek içindeki biyoetanol ayrıştırılır. Bu ayrıştırma işlemi distilasyon kulelerinde sıvının ısıtılması ile sağlanır.
• Distilasyon sonucu %95-96 oranında biyoetanol, fermantasyondan
gelen bulamaçtan ayrıştırılmış olur.

• Ayrıştırılan bu biyoetanol içindeki su, moleküler elek teknolojisi yardımı ile süzülerek biyoetanolün saflığını %99,80-99,95'e kadar yükseltilir.
• Ökaryotik ve kararlı yapıdadırlar.

• Yüksek çoğalma hızı. (Aerobik olarak)

• Yüksek etanol fermantasyon hızı

• Kolaylıkla korunabilir ve çoğalabilir.


Yerli, yenilenebilir bir yakıt kaynağıdır.
Petrol için dışa bağımlılığı azaltır.
Temiz bir yakıt kaynağıdır.
Düşük maliyet ile yakıt oktan sayısını artırır.
Genelde bütün araçlarda kullanılabilir.
Biyoyakıtlar fosil yakıtlardan % 40-80 daha az sera gazı yayar.
Asit yağmurunu azaltır.
Daha az su kirliliği oluşturur.
Daha az atık oluşturur

Biyoetanolün Avantajları

Koyu kabuklu meyvelerin kabuklarındaki beyaz tabakanın bir bileşeni mayadır, Kabuktaki mumun içinde yer alır.
Maya türleri z
orunlu aerobik
veya istemli
anaerobik (fakültatif anaerobik)
fizyolojiye sahip olabilirler. Zorunlu anaerobik maya türü bilinmemektedir.
KAYNAKLAR
http://tr.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/biyoetanol.aspx
http://fef.kku.edu.tr/dergisitekodlar/3_nolu_makale.pdf
ENERJİ ÜRETEN MİKROORGANİZMALAR
Saccharomyces Cerevisiae ile Enerji Üretimi(Biyoetanol)
KONU
HAZIRLAYANLAR
ATAKAN KAŞKA
ALİ MERT ZEREYAK
ESİN BAŞ
PROF.DR ZEYNEP ULUKANLI
Full transcript